123
Tăng cường công tác quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ - Báo Hà Giang điện tử

Tăng cường công tác quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ

Thứ Ba, 07/11/2017, 16:35 (GMT+7)

 BHG - Ngày 6.11.2017, Báo Hà Giang Điện tử nhận được Công văn số 4499/UBND-NC  Về việc tăng cường công tác quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung này.

 

 

 

.