123
Sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ ngày 14.10.2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế. - Báo Hà Giang điện tử

Sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ ngày 14.10.2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế.

Thứ Ba, 28/11/2017, 09:27 (GMT+7)

BHG - Chiều 27.11, tại Bộ CHQS tỉnh, Ban chỉ đạo 24 tỉnh Hà Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm  thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ ngày 14.10.2015 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Đồng chí Nguyễn Sơn Hà, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị. Đến dự có các đồng chí: lãnh đạo Quân khu 2; lãnh đạo các Sở, ngành thành viên Ban chỉ đạo của tỉnh; Phòng Tham mưu, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh; trưởng ban chỉ đạo 24 các huyện, thành phố; chính trị viên Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Sơn Hà,Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Sơn Hà,Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Sau khi có Thông báo của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, Bộ CHQS tỉnh – cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 24 tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và xã hội và các cơ quan liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy có chủ trương và UBND tỉnh ra Quyết định về việc kiện toàn  Ban chỉ đạo 24 tỉnh gồm 13 đồng chí để triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và ban hành hướng dẫn, kế hoạch và chỉ đạo thực hiện một cách đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Ban chỉ đạo và cơ quan giúp việc Ban chỉ đạo 24 cấp tỉnh, cấp huyện, Hội đồng chính sách cấp xã, tổ tư vấn được thành lập và kiện toàn đầy đủ. Tổ chức tốt việc tập huấn, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện.

Sau 2 năm thực hiện Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tốt, cụ thể: Tổng số đối tượng dự kiến  trên 12.000 đối tượng, đã tiếp nhận, xét duyệt và báo cáo Quân khu 7 đợt, với 11.508 hồ sơ; số đã có Quyết định hưởng trợ cấp một lần là 7.743 đối tượng. Trong đó số còn sống là 5.625 đối tượng; đã từ trần 2.118; dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp là 468 người; chống Mỹ là 37 người; tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30.4.1975 là 7.238 người; số chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế là 3.957 người. Tổng số kinh phí trợ cấp một lần trên 15 tỷ 487 triệu đồng. Số đối tượng đã được cấp thẻ bảo hiểm y tế là 3.786 đối tượng; số từ trần đã được giải quyết mai táng phí là 18 đối tượng, số tiền đã chi trả là trên 218 triệu 700 ngàn đồng. Dự kiến số lượng chưa được giải quyết do phát sinh khoảng trên 10.000 hồ sơ. Một số huyện thực hiện tốt công tác này là Hoàng Su Phì, Xín Mần, Đồng Văn, Mèo Vạc.

Hội nghị cũng đã nghiêm túc đánh giá những hạn chế, tồn tại trong quá trình tổ  chức thực hiện, đồng thời đề ra phương hướng và biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong thời gian tới với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Hiến Chương

.