123
Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Trần Phú - Báo Hà Giang điện tử

Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Trần Phú

Thứ Sáu, 22/09/2017, 07:56 (GMT+7)

BHG - Phát huy hiệu quả từ các mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn, phường Trần Phú (TPHG) trong thời gian qua đã tạo được sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của quần chúng nhân dân trong việc nâng cao ý thức phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm, kiềm chế các tai, tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Phường Trần Phú là phường trung tâm chính trị - kinh tế- văn hóa - xã hội của thành phố Hà Giang, nơi tập trung giao lưu buôn bán, kinh tế, dịch vụ thương mại, đô thị phát triển. Dân số toàn phường có 2.238 hộ, 8.795 khẩu với hơn 200 cơ quan, doanh nghiệp, trường học đóng chân trên địa bàn. Đặc biệt, phường Trần Phú có Chợ Trung tâm thành phố là nơi tập trung nhiều người qua lại giao lưu, buôn bán, số lượng người thập phương qua lại, lưu trú trên địa bàn khá đông, vì vậy các đối tượng thường lợi dụng hoạt động gây ảnh hưởng đến ANTT.

Công an phường Trần Phú thường xuyên xuống cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Công an phường Trần Phú thường xuyên xuống cơ sở, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.


Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ luộn được Đảng ủy - UBND phường và các cấp ủy Đảng cơ sở quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trên địa bàn phường Trần Phú hiện có 17 tổ dân phố với trên 50 tổ tự quản, thông qua các tổ tự quản mà nhiều vụ việc xảy ra được giải quyết dứt điểm, kịp thời, không để kéo dài, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Qua thực tiễn hoạt động đã xuất hiện nhiều mô hình tiêu biểu, thực sự phát huy được hiệu quả trong công tác đảm bảo ANTT. Điển hình như mô hình “Cổng Chợ văn minh” và “Tổ liên hợp đảm bảo trật tự ATGT - Trật tự đô thị”, các mô hình này đã lôi cuốn đông đảo quần chúng tích cực tham gia, qua đó tạo được sự chuyển biến rõ nét từ ý thức đến hành động của quần chúng nhân dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần kiềm chế các loại tội phạm, giữ gìn trật tự ATGT, trật tự đô thị.
Xác định việc thu hút đông đảo quần chúng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên, lực lượng Công an phường đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy - UBND phường xây dựng các  các văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, các tổ dân phố làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; giúp đỡ, quản lý, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư gắn với thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực đảm bảo ANTT; Công an phường tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng lực lượng CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ” và “Nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân để dân tin, dân yêu, dân giúp đỡ Công an nhiều hơn” gắn với các đợt thi đua đặc biệt; tổ chức hội nghị “Tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân cho lực lượng Công an thành phố, Công an phường, Bảo vệ dân phố” để nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đối với lực lượng Công an, từ đó mỗi CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ được giao, tạo được niềm tin yêu, ủng hộ của nhân dân.

Thông qua các cuộc họp tại các tổ dân phố, lực lượng Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn có trách nhiệm thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân chủ động phòng ngừa. Định kỳ hàng tháng Công an phường tổ chức giao ban với Ban Chỉ huy Quân sự phường, Ban bảo vệ dân phố qua đó kịp thời nắm bắt tình hình và đề ra kế hoạch phòng, chống tội phạm trong tháng tiếp theo. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, trên địa bàn phường có trên 99% các hộ gia đình ký cam kết phấn đấu tổ dân phố đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức các nhà trường tham gia ký cam kết phấn đấu nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Thông tư 23/2012 của Bộ Công an quy định về xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Các mô hình tự quản về ANTT hoạt động có hiệu quả, đã phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở, giúp cho quần chúng nhân dân hiểu rõ trách nhiệm bảo vệ ANTT là trách nhiệm chung của cả cộng đồng. Từ đó góp phần tạo sự lan tỏa mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn toàn phường, tạo môi trường xã hội lành mạnh, củng cố thế trận An ninh nhân dân, Quốc phòng toàn dân vững chắc, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Bài, ảnh: Diệu Loan

.