123
Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh: Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW - Báo Hà Giang điện tử

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh: Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW

Thứ Bảy, 12/08/2017, 11:29 (GMT+7)

BHG- Ngày 10.8, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII và sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW. Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lưu Đức Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy.

Toàn cảnh Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị.

Tổng kết thực hiện thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII về "Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước" và thực hiện Chỉ thị số 572-CT/QUTW về Quân đội thực hiện công tác dân tộc trong tình hình mới, Đảng bộ BĐBP Hà Giang và cấp ủy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt cụ thể, triển khai một cách nghiêm túc có hiệu quả. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong công tác cán bộ. Qua đó, luôn ổn định được cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ được phát triển, trình độ, năng lực không ngừng được nâng lên. Nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ về chính sách dân tộc và công tác dân tộc ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn. Đã quan tâm và thực hiện tốt chính sách đối với quân nhân là con em dân tộc, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt đương lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở địa phương, góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, phát triển KT,VHXH, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nêu ra một số điểm tồn tại, nguyên nhân hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết TW 3 khóa VIII và Chỉ thị số 572-CT/QUTW của các đầu mối đơn vị, đồng thời đưa ra một số giải pháp, đóng góp nhằm thực hiện có hiêu quả trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lưu Đức Hùng nhấn mạnh; thời gian tới Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục tổ chức tốt việc quán triệt, tạo sự chuyển biến về nhận thức sâu sắc đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ, chỉ huy các cấp. Cơ quan tham mưu làm tốt công tác chọn nguồn cán bộ, ưu tiên đối với quân nhân, CNVCQP là người dân tộc thiểu số.

Xuân Minh (BĐBP tỉnh)

.