123
Hội nghị Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Giang năm 2016 - Báo Hà Giang điện tử

Hội nghị Ban chỉ đạo Khu vực phòng thủ tỉnh Hà Giang năm 2016

Thứ Sáu, 19/05/2017, 08:46 (GMT+7)

BHG - Ngày 18.5, tại Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo KVPT tỉnh chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố thành viên ban chỉ đạo…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận hội nghị

Năm 2016, Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, KT-XH; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc. Một số công trình quốc phòng trọng điểm được đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng tốt cho yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Cơ chế “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, trong đó lực lượng quân sự, công an, biên phòng làm nòng cốt” được vận hành đồng bộ. KVPT từ tỉnh đến huyện từng bước được xây dựng và hoạt động có hiệu quả; tiềm lực của các khu vực phòng thủ được tăng cường; công tác giáo dục quốc phòng an ninh được đẩy mạnh tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành và toàn dân trong xây dựng KVPT, chất lượng tổng hợp của các LLVT địa phương ngày càng được nâng cao. Thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước được củng cố; các khu kinh tế - quốc phòng được xây dựng, hoạt động có hiệu quả, cùng với việc điều chỉnh bố trí lực lượng đã tạo ra sự liên hoàn trong thế trận phòng thủ của cả nước; cấp ủy, chính quyền địa phương đã quan tâm lãnh, chỉ đạo đầu tư trong xây dựng các KVPT, góp phần quan trọng làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình, gây bạo loạn, lật đổ”, xử lý kịp thời có hiệu quả các tình huống, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho từng địa phương và cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới…

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng KVPT trong năm 2016 vẫn còn một số hạn chế như: Việc kết hợp giữa phát triển KT-XH với QP-AN ở một số huyện chưa đạt yêu cầu, còn chồng chéo, nhất là công tác quy hoạch, kế hoạch và triển khai thực hiện các dự án cụ thể; chất lượng xây dựng KVPT, các mặt bảo đảm động viên cho quốc phòng, động viên chiến tranh và dự trữ vật chất, hậu cần cho hoạt động KVPT còn nhiều bất cập; công tác nắm và báo cáo tình hình khi có tình huống xảy ra ở một số cơ sở chưa kịp thời, nhất là tình hình thiên tai bão lũ, cháy rừng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động của các thành viên Ban chỉ đạo năm 2016, đồng thời nhấn mạnh: Hiện nay tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, trong địa bản tỉnh ta các hoạt động vi phạm chủ quyền biên giới, lãnh thổ, chiếm đoạt, bắt cóc trẻ em, phụ nữ, buôn bán vận chuyển lâm thổ sản, hàng lậu qua biên giới, công dân Việt Nam sang Trung Quốc lao động làm thuê bất hợp pháp tiếp tục có chiều hướng gia tăng… Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cơ quan, ban, ngành thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là: Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thực trách nhiệm cho cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang về đường lối quan điểm của Đảng, Nhà nước về 2 nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng, hoạt động KVPT trong tình hình mới. Tiếp tục lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị, Nghị định 152 của Chính phủ, Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về xây dựng KVPT; xây dựng cơ sở chính trị xã, phường, thị trấn vững mạnh, đủ sức lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở. Kết hợp chặc chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm QP-AN một cách toàn diện; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng, hoạt động KVPT…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ

.