123
Bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho cán bộ đối tượng 3 năm 2017 - Báo Hà Giang điện tử

Bồi dưỡng kiến thức QP – AN cho cán bộ đối tượng 3 năm 2017

Thứ Hai, 29/05/2017, 10:55 (GMT+7)

BHG - Sáng 29.5, tại Trường Quân sự tỉnh, lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QP - AN) cho cán bộ đối tượng 3 tỉnh Hà Giang năm 2017 đã được tổ chức. Đến dự có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo nhà trường và các học viên.

Khóa bồi dưỡng kiến thức  QP - AN cho cán bộ đối tượng 3 được tổ chức nhằm thống nhất nhận thức và làm cơ sở vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển KT-XH, củng cố QP - AN ở từng cơ quan theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong thời gian 2 tuần học, 110 học viên đến từ các huyện, thành phố sẽ được nghiên cứu các chuyên đề như: Chiến lược QP - AN một số nước có liên quan đến QP - AN của Việt Nam; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về QP - AN; Luyện tập bắn súng… Kết thúc khoá bồi dưỡng mỗi học viên sẽ viết bài thu hoạch, thi bắn súng và được cấp Chứng chỉ hoàn thành khoá học.

MY LY

.