123
Xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới - Báo Hà Giang điện tử

Xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Thứ Năm, 13/04/2017, 08:00 (GMT+7)

BHG - Cùng với sự ra đời và trưởng thành của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) cả nước, quá trình xây dựng và trưởng thành của lực lượng DQTV Hà Giang gắn liền với phong trào đấu tranh cách mạng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang.

Trong giai đoạn cách mạng mới, nhất là những năm gần đây, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã và đang tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường sự lãnh, chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý Nhà nước đối với lực lượng DQTV gắn với việc từng bước bảo đảm chế độ, chính sách cho nhiệm vụ củng cố, huấn luyện và hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng DQTV. Triển khai đồng bộ, toàn diện, thường xuyên, liên tục, có chiều sâu hệ thống các giải pháp, biện pháp nhằm củng cố, xây dựng lực lượng DQTV theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”. Nhờ đó, lực lượng DQTV đã có bước phát triển mới, có số lượng, cơ cấu, thành phần hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đạt 1,98% dân số, tỷ lệ đảng viên trên 26%; 195/195 xã, phường, thị trấn có chi bộ quân sự (101 chi bộ có chi ủy); các chi bộ quân sự đã phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở cơ sở.

Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức tốt việc tập huấn, quán triệt  triển khai Luật DQTV; Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; Kết luận 41-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và dự bị động viên trong tình hình mới”... Các nghị định, thông tư, nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về DQTV cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, gắn với bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng và toàn dân. Tham mưu cho tỉnh mở được 7 khóa đào tạo cán bộ Ban CHQS cấp xã có trình độ Trung cấp ngành Quân sự cơ sở, Trung cấp Lý luận - Hành chính với 408 học viên; hàng năm cử cán bộ, chiến sĩ DQTV tham gia các loại hình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng tại các trường của Bộ Quốc phòng, Quân khu.

Cùng với tổ chức xây dựng lực lượng, Bộ CHQS tỉnh luôn coi trọng công tác huấn luyện và coi đây là biện pháp then chốt để nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV. Chỉ đạo huấn luyện theo hướng toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, nội dung sát với yêu cầu, tổ chức biên chế, trang bị, nhiệm vụ của từng lực lượng, gắn với thực tế địa bàn, địa hình cụ thể, phù hợp khả năng ngân sách bảo đảm của địa phương. Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về tổ chức phương pháp huấn luyện, trình độ tổ chức chỉ huy và năng lực làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tổ chức huấn luyện DQTV theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”, tăng cường huấn luyện thực hành theo nhiệm vụ, tình huống cụ thể. Kết quả kiểm tra huấn luyện hàng năm của cơ quan quân sự các cấp 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 78% đạt khá, giỏi. Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập ứng phó bão lũ, tìm kiếm cứu nạn và diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường, thị trấn đạt hiệu quả thiết thực, được Bộ Quốc phòng và Quân khu đánh giá cao. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Biên phòng tích cực tham gia các hoạt động giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, thực sự là lực lượng xung kích trong trong lao động sản xuất, khắc phục hậu quả thiên tai và cũng là lực lượng chủ yếu trong phong trào thi đua yêu nước của địa phương. 5 năm qua, đã tham gia được trên 84 nghìn ngày công giúp nhân dân làm mới được trên 450 km  đường liên thôn, bản; nạo vét được 154 km kênh mương thủy lợi; huy động được trên 8.000 lượt ngày công, giúp nhân dân sửa chữa được trên 300 km đường giao thông liên thôn bị sạt lở... góp phần tích cực vào thực hiện phong trào thi đua “LLVT Hà Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới”; tham gia chữa cháy 288,5 ha rừng/2500 lượt người, góp phần giảm thiểu tối đa mức thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân. Mỗi khi có thiên tai, hoả hoạn, bất chấp hiểm nguy, lực lượng DQTV cùng các lực lượng chức năng lại xả thân bảo vệ tính mạng và tài sản của đồng bào, để lại những tình cảm tốt đẹp trong lòng mỗi người dân, làm cho hình ảnh và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” ngày càng được bồi đắp và tỏa sáng. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng các tiềm lực, thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển KT-XH. Với những thành tích đó, trên 800 lượt cán bộ, chiến sĩ và hàng trăm lượt tập thể DQTV được các cấp khen thưởng.

Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Hà Giang (10.5.1947-2017), tin tưởng chắc chắn rằng LLDQTV Hà Giang luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tích cực góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc, đi vào chiều sâu, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân.

Đại tá Phí Đình Bảo (Chỉ huy Phó – Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh)  

.