Sẵn sàng cho ngày hội toàn dân

Thứ Bảy, 23/04/2016, 06:30 (GMT+7)

BHG- Chỉ còn gần một tháng nữa, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 sẽ diễn ra. Bộ CHQS tỉnh đã chủ động, tích cực về mọi mặt từ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công tác bầu cử trong lực lượng đến triển khai luyện tập các phương án tác chiến bảo vệ bầu cử, tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội toàn dân.

Cử tri cơ quan Bộ CHQS tỉnh theo dõi danh sách niêm yết cử tri.
Cử tri cơ quan Bộ CHQS tỉnh theo dõi danh sách niêm yết cử tri.

Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sỹ cơ quan, đơn vị quán triệt, học tập đầy đủ nội dung trong Chỉ thị của Bộ Chính trị, của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và triển khai công tác bầu cử trong các cơ quan, đơn vị. Xác định rõ nhiệm vụ vừa bảo đảm sẵn sàng chiến đấu, vừa thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân,

Để công tác bầu cử được thuận lợi, đáp ứng được nhiệm vụ công tác, Bộ CHQS tỉnh đã đề nghị thành lập 2 tổ bầu cử  trong đơn vị. Tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh, thuộc khu vực bỏ phiếu phường Nguyễn Trãi, Phòng Chính trị được giao phối hợp tổ chức một tổ bầu cử tập trung các phòng, ban Khối cơ quan Bộ Chỉ huy và một số đơn vị trực thuộc. Tổ bầu cử Số 2 đặt tại Trường Quân sự tỉnh gồm hai đơn vị Trường Quân sự và Trung đoàn 877. Tổ bầu cử cũng đã phối hợp với Ủy ban bầu cử các xã, phường, thị trấn nơi có các đơn vị LLVT đóng quân để triển khai công tác chuẩn bị để tổ chức cho cử tri thuộc các đơn vị đến bỏ phiếu thuận lợi.

Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri, động viên cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên chức quốc phòng và các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia bầu cử, LLVT tỉnh đã chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền. Đại tá Phạm Văn Vĩnh, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao, Phòng đã chỉ đạo các ban trực thuộc có kế hoạch cụ thể, chủ động phối hợp với các ban, ngành chức năng địa phương hướng dẫn, triển khai cho các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác bầu cử. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức tăng cường trên các phương tiện thông tin đại chúng và công tác dân vận.  Bên cạnh đó, 100% các đơn vị tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng làm cho mọi cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của Quân đội, đồng thời nâng cao cảnh giác với các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Nắm chắc tình hình biên giới, nội địa phối hợp chặt chẽ với Công an, Biên phòng tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt mọi vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở không để lan rộng kéo dài. Duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ, không giải quyết phép, tranh thủ trong thời gian diễn ra Bầu cử. Ban CHQS 7 huyện biên giới, Đoàn KT-QP 313 tổ chức lực lượng phối hợp với các Đồn Biên phòng tuần tra, kiểm soát nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác dân vận với đồng bào dân tộc thiểu số không để xảy ra tình huống bất ngờ .

Tại Trung đoàn 877, đơn vị làm nhiệm vụ SSCĐ và là lực lượng nòng cốt trong giải quyết các vấn đề nảy sinh trong dịp diễn ra bầu cử, Thượng tá Đoàn Trọng Thân, Trung đoàn Trưởng cho biết: Từ khi được Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ duy trì quân số sẵn sàng bảo vệ bầu cử, đơn vị thường xuyên luyện tập phương án, đồng thời xác định rõ phải làm trước một bước, chủ động trước mọi tình huống. Lực lượng trực chiến bảo đảm 100% quân số, trực 24/24 giờ, bảo đảm cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công. Đặc biệt, trong ngày diễn ra bầu cử, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát quân sự, quân số trực bảo đảm 100%. Cùng với đó, công tác an toàn phòng, chống cháy nổ; phòng, chống thiên tai, an toàn kho tàng, doanh trại đơn vị, an toàn khu vực bỏ phiếu được coi trọng.

Bộ CHQS tỉnh quyết tâm 100% số cử tri đi bầu cử nhanh, đúng luật, lựa chọn được người xứng đáng tham gia đại biểu Quốc hội, HĐND nhiệm kỳ mới, đồng thời bảo vệ an toàn thành công cuộc bầu cử.

Thế Đồng

.