Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953 tại huyện Bắc Quang

Thứ Tư, 28/07/2021, 13:02 (GMT+7)

BHG - Ngày 27.7, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở theo Quyết định 1953 của Tỉnh ủy tại các xã Đồng Tâm, Vô Điếm và thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài chính và huyện Bắc Quang.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở tại thị trấn Việt Quang.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở tại thị trấn Việt Quang.

Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, huyện Bắc Quang được tỉnh hỗ trợ 372 hộ. Trong đó giai đoạn I là 183 nhà, bao gồm theo Quyết định 1953 là 145 nhà, đại đoàn kết 17 nhà, xã hội hóa 21 nhà. Giai đoạn II, qua rà soát, huyện Bắc Quang có tổng nhu cầu được hỗ trợ là 304 nhà; sau rà soát đủ điều kiện được Sở Tài chính tỉnh thẩm định 278 nhà và được Ban chỉ đạo tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ 109 nhà. Huyện đã triển khai 189 nhà, trong đó nhà theo Quyết định 1953 là 109; chia làm 3 đợt: Đợt 1 có 19 nhà, đợt 2 có 80 nhà và đợt 3 có 10 nhà. Đến nay đợt 2 đã hoàn thành 79 nhà, 1 nhà hoàn thành 90% tiến độ; tổng ngày công huy động là 1.645 ngày. Đối với 10 hộ được hỗ trợ đợt 3, huyện Bắc Quang đã phân bổ tại 6 xã, thị trấn. 

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc với các xã, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc huy động mọi nguồn lực xã hội hóa xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, người có công, nổi bật là việc huy động sức dân tham gia đóng góp vật liệu, ngày công. Đồng thời nhấn mạnh, huyện Bắc Quang và các xã cần triển khai hỗ trợ đúng đối tượng, các công trình xây dựng phải đảm bảo 3 cứng; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các gia đình được hỗ trợ, tránh tình trạng trông chờ ỷ lại vào sự đầu tư toàn bộ của nhà nước; tổ chức huy động mọi nguồn lực từ nhân dân với phương châm con cháu gia đình, dòng họ phải đi đầu, từ đó tạo sự đồng thuận và thu hút sự đóng góp của cộng đồng dân cư; việc rà soát các hộ nghèo nằm trọng diện hỗ trợ phải tiến hành một cách công khai, minh bạch nhằm đảm bảo tính công bằng, khách quan trong nhân dân; đặc biệt cần quan tâm thực hiện cùng lúc hai mục tiêu, gắn công tác xóa nhà tạm cho hộ nghèo với cải tạo vườn tạp cho các gia đình được hỗ trợ.

Tin, ảnh: Chí Cường (Bắc Quang)

.