Phân bổ hơn 46,6 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho NCC, CCB nghèo, hộ nghèo giai đoạn 2

Thứ Hai, 29/03/2021, 14:56 (GMT+7)

BHG - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 611/QĐ – UBND tỉnh, ngày 26.3.2021, về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo giai đoạn 2.

Các bộ chiến sĩ cùng bà con nhân dân hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho các đối tượng NCC, CCB nghèo, hộ nghèo ở Yên Minh
Các bộ chiến sỹ cùng bà con nhân dân hỗ trợ ngày công xây dựng nhà ở cho các đối tượng NCC, CCB nghèo, hộ nghèo ở Yên Minh

Cụ thể, UBND tỉnh phân bổ số tiền 46,680 tỷ đồng cho Ban chỉ đạo 10 huyện của tỉnh để thực hiện hỗ trợ xây dựng 778 nhà ở cho các đối tượng NCC, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trong giai đoạn 2 gồm: Các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Xín Mần mỗi huyện có 90 hộ và được hỗ trợ 5,4 tỷ đồng; huyện Vị Xuyên, Bắc Quang mỗi huyện 80 hộ và được hỗ trợ 4,8 tỷ đồng; huyện Quản Bạ 70 hộ với 4,2 tỷ đồng; Hoàng Su Phì 67 hộ với trên 4 tỷ đồng; Quang Bình 44 hộ với 2,64 tỷ đồng; Bắc Mê 77 hộ với 4,62 tỷ đồng. Đây là nguồn kinh phí xã hội hóa, được huy động từ các tập đoàn doanh nghiệp, công ty, các tổ chức, cá nhân và các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo các huyện có trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, triển khai xây dựng nhà ở cho các đối tượng đảm bảo đúng thời gian, tiến độ và chất lượng. 

Tin, ảnh: Hồng Cừ

.