Yên Minh 144 hộ đối tượng chính sách được đón Tết trong ngôi nhà mới

Thứ Tư, 15/01/2020, 15:20 (GMT+7)

BHG - Sáng 15.1, Ban chỉ đạo hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo huyện Yên Minh tổ chức sơ kết giai đoạn 1.

Chủ tịch UBND huyện Yên Minh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện chương trình.
Chủ tịch UBND huyện Yên Minh tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong thực hiện chương trình.

Thực hiện Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo theo Quyết định 1953 của BTV Tỉnh ủy, huyện Yên Minh đã rà soát toàn huyện có 625 hộ có nhu cầu làm nhà ở, trong đó gia đình người có công 3 hộ, CCB 24 hộ và hộ nghèo 598 hộ (hộ nghèo xã biên giới 102 hộ). Giai đoạn 1 năm 2019, huyện Yên Minh xác định hỗ trợ 129 hộ gồm các hộ người có công, CCB nghèo và hộ nghèo các xã biên giới. Đến nay 100% các hộ thực hiện trong giai đoạn 1 hỗ trợ theo chương trình của tỉnh đã hoàn thành nhà. Ngoài ra, huyện Yên Minh đã tổ chức phát động, huy động nguồn xã hội hóa trên 900 triệu đồng, số kinh phí này hỗ trợ cho 35 hộ nghèo của xã Hữu Vinh làm nhà ở với định mức 20 triệu đồng/hộ nhằm giúp xã hoàn thành tiêu chí về nhà ở dân cư theo bộ tiêu chí NTM. Đến nay đã có 15 nhà của xã Hữu Vinh hoàn thành nhà ở mới, 20 hộ còn lại phấn đấu hoàn thành trong quý I năm 2020. Tổng số nhà huyện Yên Minh đã hoàn thành hỗ trợ cho các đối tượng chính sách là 144 nhà. Để đạt được kết quả trên, chỉ trong gần 5 tháng, huyện Yên Minh đã huy động được trên 8.800 ngày công của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân giúp các hộ làm nhà.

Tại hội nghị, huyện đưa ra mục tiêu phấn đấu năm 2020 thực hiện hỗ trợ cho 170 hộ khó khăn về nhà ở, trong đó có 150 nhà theo chương trình của tỉnh và 20 nhà từ nguồn xã hội hóa của huyện.

Với kết quả đạt được trong giai đoạn 1 triển khai chương trình, Chủ tịch UBND huyện Yên Minh đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 14 cá nhân có thành tích cao trong thực hiện chương trình.

Tin, ảnh: Lương Hà

.