Đồng Văn đổi mới hình thức tổ chức sản xuất

Thứ Sáu, 07/05/2021, 10:10 (GMT+7)

BHG - Trước thực trạng các vườn hộ chủ yếu trồng quảng canh, tự cung, tự cấp các loại cây rau màu phục vụ đời sống sinh hoạt hàng ngày, giá trị kinh tế thấp, huyện Đồng Văn triển khai cải tạo vườn tạp theo hướng đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, giúp người dân ứng dụng KHKT để vươn lên thoát nghèo.

Cán bộ Khuyến nông huyện Đồng Văn hướng dẫn người dân xã Tả Phìn cải tạo vườn tạp.
Cán bộ Khuyến nông huyện Đồng Văn hướng dẫn người dân xã Tả Phìn cải tạo vườn tạp.

Thực tế tại các vườn hộ ở Đồng Văn, sản phẩm từ vườn chưa trở thành hàng hóa; người dân sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, chủ yếu canh tác theo tập quán truyền thống. Giải quyết tình trạng đó, địa phương đổi mới hình thức tổ chức sản xuất theo hướng lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với thổ nhưỡng của vùng; khuyến khích phát triển các loại cây trồng cung cấp nguyên liệu để chế biến đa dạng các sản phẩm đặc thù của địa phương, có sức cạnh tranh trên thị trường, như: Cải tạo các vườn lê, vườn chè Shan tuyết, trồng các loại dược liệu, rau chuyên canh theo hướng VietGAP, hữu cơ; áp dụng lớp học đồng ruộng (FFS) về quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) trên cây trồng, đặc biệt là trong sản xuất rau an toàn nhằm giúp nông dân trực tiếp nắm bắt quy trình tổng hợp dịch hại từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển trên cây trồng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho các nông sản; chăn nuôi lợn đen, gà đen địa phương để đáp ứng nhu cầu thị trường, nhất là thị trường du lịch. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Viễn, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đồng Văn cho biết: Nhằm cải tạo vườn tạp song hành với thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, huyện chỉ đạo nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực phẩm an toàn và hợp lý; ưu tiên dùng thuốc thảo mộc và thuốc sinh học để đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng; thực hiện tốt công tác tiêm phòng vắc xin, vệ sinh, khử trùng tiêu độc để hạn chế dịch bệnh; hướng dẫn các hộ chăn nuôi ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào xây dựng chuồng trại gắn với xử lý chất thải, bảo vệ môi trường trong cải tạo vườn tạp.

Hiện nay, Đồng Văn tập trung đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng chuỗi giá trị; cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng NTM và du lịch sinh thái; định hướng cho nông dân và HTX về quy mô, chất lượng, quy cách nông sản và thị trường tiêu thụ; HTX, tổ hợp tác là đầu mối đại diện của nông dân tham gia liên kết với doanh nghiệp. Mặt khác, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, nâng cao năng lực chế biến nông sản, bảo quản, đóng gói, bao bì, nhãn mác, gắn tem truy xuất nguồn gốc để nâng cao giá trị sản phẩm; thu hút đầu tư của doanh nghiệp tư nhân để xây dựng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị; thúc đẩy tiêu thụ nông sản tại thị trường trong và ngoài tỉnh; xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, thế mạnh của vùng ra thị trường.

Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn, Dinh Chí Thành cho biết: Cùng với việc đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, trong lộ trình, huyện tăng cường xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh các sản phẩm chủ lực, đặc sản của huyện; dự báo, thông tin thị trường, sản xuất, lưu thông để định hướng sản xuất, tiêu thụ nông sản hàng hóa. Huyện phấn đấu đến năm 2025 có thêm 25 sản phẩm đạt sao OCOP cấp tỉnh; đặc biệt quan tâm những sản phẩm đã đạt OCOP để tập trung phát triển số lượng và chất lượng; đến năm 2025, phấn đấu 100% các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện được chứng nhận chỉ dẫn địa lý hoặc cấp bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm.

Hiện thực hóa mục tiêu đó, Đồng Văn lồng ghép các nguồn lực; đẩy mạnh xã hội hóa việc hỗ trợ cải tạo vườn tạp; huy động sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, các ngành, tổ chức KT - XH từ huyện đến xã, thôn; phân công phụ trách giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo; chuyển giao khoa học, công nghệ cải tạo vườn tạp để phát triển kinh tế vườn hộ; hỗ trợ ngày công lao động chỉnh trang lại vườn tạp, nòng cốt là lực lượng đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang. Các xã, thị trấn  xây dựng chương trình hành động cụ thể để lãnh đạo thực hiện. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chương trình hành động của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện và các văn bản hướng dẫn; các chi bộ tuyên truyền rộng rãi đến từng cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần nâng cao thu nhập.

Cải tạo vườn tạp là chương trình có ý nghĩa thiết thực với người dân nghèo. Bằng những giải pháp căn cơ, hướng đi đúng đắn, phù hợp với thực tế đang giúp Đồng Văn “hồi sinh” những mảnh vườn trên đá. Hơn hết, tư duy sản xuất được thay đổi đang giúp người dân biên cương bám đá vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no.

Bài, ảnh: KIM TIẾN

.