Huy động xã hội hóa trên 500 triệu đồng hỗ trợ cải tạo vườn tạp

Thứ Ba, 27/04/2021, 14:33 (GMT+7)

BHG - Thực hiện Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về Cải tạo vườn tạp, các địa phương trong tỉnh huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc giúp đỡ người dân; trong đó, huy động nguồn lực xã hội hóa được 523 triệu đồng hỗ trợ nhân dân cải tạo vườn tạp.

Đoàn viên thanh niên Báo Hà Giang và Đoàn xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) giúp đỡ người dân thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy trồng cây mận Tam hoa, cải tạo vườn tạp.
Đoàn viên thanh niên Báo Hà Giang và Đoàn xã Thanh Thủy (Vị Xuyên) giúp đỡ người dân thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy trồng cây mận Tam hoa, cải tạo vườn tạp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, thực hiện Chương trình Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, trong tháng 4.2021, các địa phương tổ chức 1.019 buổi tuyên truyền cho trên 77.600 lượt người; tập huấn 91 buổi cho trên 4.550 người. Toàn tỉnh có 385 hộ (vượt 29 hộ so với kế hoạch của tỉnh) thực hiện cải tạo vườn tạp; trong đó, có 164 hộ nghèo, 221 hộ cận nghèo. Tổng diện tích vườn tạp đã thực hiện cải tạo đạt 438.586 m2, gồm: 338.909 m2 vườn được cải tạo trồng cây ăn quả; 68.747 m2 vườn được cải tạo trồng các loại rau, đậu, lạc; 13.892 m2 vườn được cải tạo xây dựng chuồng trại chăn nuôi; 17.038 m2 ao được cải tạo để chăn nuôi thủy sản.

Tính đến ngày 19.4, hoàn thành thẩm định cho 176 hộ; trong đó, có 165 hộ đủ điều kiện vay vốn; giải ngân được 89 hộ với số tiền 2,66 tỷ đồng, đạt 25,8% kế hoạch. Kết quả huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ người dân cải tạo vườn tạp được 523 triệu đồng; hỗ trợ 7.390 cây giống (chủ yếu là cây ăn quả); hỗ trợ 8.665 ngày công lao động; ngành Nông nghiệp hỗ trợ 5.000 con gà giống. Ngoài ra, thực hiện cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ đối với các hộ không thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo; đến nay, có 244 hộ triển khai xây dựng vườn mẫu; diện tích vườn đã cải tạo 558.553 m2; số giống cây trồng, vật nuôi, vật tư nông nghiệp đã hỗ trợ (quy ra kinh phí) được 533 triệu đồng; hỗ trợ 5.031 ngày công.

Để Chương trình Cải tạo vườn tạp được triển khai theo kế hoạch, tỉnh đang tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương huy động hệ thống chính trị vào cuộc giúp đỡ người dân; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng; huy động nguồn lực xã hội hóa giúp người dân phát triển kinh tế vườn hộ, nâng cao đời sống...

Tin, ảnh: Kim Tiến

.