Hà Giang

"Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả"

08:50, 03/07/2019

BHG - Năm dân vận chính quyền 2019 với phương châm: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn công tác dân vận với nhiệm vụ phát triển KT - XH, AN - QP; từng bước xây dựng phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân”.

Người dân xã Phong Quang (Vị Xuyên) thực hiện mô hình trồng na mang lại thu nhập cao.                    Ảnh: BIỆN LUÂN
Người dân xã Phong Quang (Vị Xuyên) thực hiện mô hình trồng na mang lại thu nhập cao. Ảnh: BIỆN LUÂN

Thực hiện chỉ đạo của Ban Dân vận T.Ư và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về đổi mới công tác dân vận trong các cơ quan hành chính Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, chương trình hành động, đề án về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; nâng cao hiệu quả công tác “Dân vận của cơ quan hành chính các cấp”; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ sở giai đoạn 2016 - 2020 và các quy định của pháp luật gắn với Quy chế Dân chủ cơ sở. Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2019 nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ nét trong mối quan hệ của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp với người dân; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương ban hành nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo, cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng về công tác dân vận; ban hành các chính sách phát triển KT - XH, hỗ trợ sản xuất, khuyến khích đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội; đáp ứng lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của người dân. Đồng thời, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện của chính quyền. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội về vai trò, vị trí của công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động xác định rõ trách nhiệm, nỗ lực trong giải quyết công việc, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân; đổi mới giao tiếp, ứng xử, có thái độ niềm nở; phòng, chống biểu hiện tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp ủy, chính quyền đã lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển KT – XH, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục chuyển biến tích cực; sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo khung thời vụ và kế hoạch đề ra; công nghiệp, du lịch, dịch vụ tăng trưởng ổn định; giáo dục, y tế, văn hóa, lao động, thể thao được đẩy mạnh; chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt, xây dựng Nông thôn mới có nhiều khởi sắc; các huyện, thành phố  tổ chức trên 350 đợt ra quân với hơn 31.650 lượt người tham gia; nâng cấp, sửa chữa, làm mới trên 66 km đường giao thông các loại; cải tạo, nâng cấp 11 phòng học, xây mới 8 nhà văn hóa thôn; vận động nhân dân hiến gần 59.000 m2 đất, đóng góp 30 nghìn ngày công.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành, rà soát, công bố danh mục thủ tục hành chính áp dụng trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trung bình đạt trên 30%, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp khi đến làm việc; góp phần cải thiện môi trường kinh doanh. Các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Chủ tịch UBND tỉnh, các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành công bố công khai lịch tiếp công dân trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; nghiêm túc thực hiện vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp công dân; tiếp thu, lắng nghe và giải quyết kịp thời ý kiến, kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Từ đầu năm đến nay, các cấp, ngành đã tiếp 294 lượt công dân, tiếp nhận 472 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Các kiến nghị, đề nghị, đơn thư của công dân được các cấp, ngành xem xét, hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Thực hiện hiệu quả các nội dung trong “Năm dân vận chính quyền” 2019 góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực và tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện, góp ý xây dựng chính quyền vững mạnh.

AN GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bắc Mê: Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội

BHG - Chiều 30.10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Bắc Mê tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 – QĐ/TW, 218 – QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Dự có đồng chí Lò Thị Mỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy cùng đại biểu đến từ 13/13 xã, thị trấn.

30/10/2018
Yên Minh tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới

BHG - Thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3.6.2013 của BCH T.Ư Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", công tác dân vận trên địa bàn huyện Yên Minh trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; KT-XH phát triển, an ninh chính trị được giữ vững.

 

29/05/2019
Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Minh đẩy mạnh công tác dân vận

BHG - Xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận (CTDV) trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ (Hội PN); thời gian qua, Hội PN các cấp huyện Yên Minh đã đẩy mạnh CTDV với nhiều hình thức, nội dung sát với thực tiễn; chú trọng hướng về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em hội viên, phụ nữ (HV, PN). Nhờ đó, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của HV...

29/01/2019
Xín Mần thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở

BHG - Việc thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) cơ sở trên địa bàn huyện xín mần đã và đang đi vào nền nếp. Nhờ vận dụng hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước từ cơ sở.

 

28/06/2019