Hoàng Su Phì tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Thứ Tư, 17/07/2019, 08:20 (GMT+7)

BHG - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo ra những chuyển biến vượt bậc trong phát triển KT – XH, xây dựng Nông thôn mới.

Thời gian qua, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên huyện Hoàng Su Phì đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương và các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú. Truyền thống yêu nước, tương thân, tương ái tiếp tục được nhân dân gìn giữ, phát huy, tạo nên sự gắn bó, đoàn kết chặt chẽ trong cộng đồng các dân tộc.

Nhân dân xã Bản Máy mở đường liên thôn.
Nhân dân xã Bản Máy mở đường liên thôn.

Có mặt tại xã Bản Máy đúng dịp hơn 100 hộ dân thôn Bản Máy khẩn trương đổ bê tông tuyến đường liên thôn. Cái nắng chói chang của tháng 6 khiến ai nấy đều ướt đẫm mồ hôi nhưng không khí lao động vẫn hết sức hăng say. Anh Súng Sào Dìn, thôn Bản Máy, cho biết: Thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền xã, chúng tôi họp thôn bàn, thống nhất mỗi hộ đóng góp ngày công và tiền mặt, đổ bê tông tuyến đường gần 1 km nối các nhóm hộ với trung tâm xã. Giờ tuyến đường đã gần hoàn thiện, ai nấy đều rất phấn khởi. Có thể nói, chính sự đoàn kết, phát huy dân chủ ở cơ sở đã tạo nên sự gắn kết và thống nhất trong xây dựng Nông thôn mới cũng như thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ 2014 – 2019, MTTQ và các tổ chức thành viên trong huyện đã vận động nhân đóng góp gần 142.000 ngày công; hiến hơn 103.000 m2 đất; tu sửa, nâng cấp, mở mới 322 km đường giao thông nông thôn; di rời 1.467 chuồng trại ra xa nhà. Đã có trên 18.000 lượt hộ gia đình được công nhận văn hóa, 115 khu dân cư văn hóa. Đến nay, toàn huyện có 2 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2020 có thêm 2 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí. 

Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên cũng chủ động, tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Liên đoàn Lao động huyện triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Hội Nông dân với phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Đoàn Thanh niên “Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp”…

Việc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” được MTTQ các cấp tiến hành thường xuyên, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng dân cư, huy động được sức mạnh của toàn dân tham gia chăm lo cho người nghèo, người yếu thế. Từ năm 2014 đến nay, đã huy động ủng hộ được trên 450 triệu đồng vào Quỹ “Vì người nghèo” của huyện. Ngoài ra, MTTQ cũng phối hợp vận động đóng góp các quỹ, như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ khuyến học… được trên 1,8 tỷ đồng. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái tốt đẹp của nhân dân các dân tộc.

Có thể nói, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn Hoàng Su Phì đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN của địa phương.

Bài, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG

.