Xín Mần thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở

Thứ Sáu, 28/06/2019, 10:14 (GMT+7)

BHG - Việc thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) cơ sở trên địa bàn huyện xín mần đã và đang đi vào nền nếp. Nhờ vận dụng hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước từ cơ sở.

Lãnh đạo xã Bản Díu kiểm tra mô hình nuôi trâu vỗ béo của hộ ông Long Đức Khương, thôn Díu Thượng.
Lãnh đạo xã Bản Díu kiểm tra mô hình nuôi trâu vỗ béo của hộ ông Long Đức Khương, thôn Díu Thượng.

Thời gian qua, các địa phương trong huyện đã triển khai thực hiện sâu rộng nội dung của Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 về thực hiện QCDC đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, như: Chính sách vay vốn hỗ trợ sản xuất, đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ tái định cư; các khoản thu phí, lệ phí; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các chương trình, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới... đều được các địa phương trong huyện niêm yết công khai, minh bạch, dân chủ và được nhân dân bàn bạc bổ sung vào quy ước, hương ước thôn, bản, tổ dân phố thực hiện hiệu quả, phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn.

Cán bộ, công chức các xã, thị trấn luôn ý thức trách nhiệm, không ngừng nâng cao năng lực quản lý, tích cực đổi mới lề lối, tác phong làm việc theo hướng công khai dân chủ, gần dân và vì dân. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” từ huyện đến xã, thị trấn được triển khai đồng bộ. Đồng thời, xây dựng nội quy, quy chế, quy định nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước gắn với đánh giá xếp loại cơ quan đơn vị. Việc thực hiện các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, tác phong, lề lối làm việc, quy tắc ứng xử; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” và thực hiện phong cách “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ, công chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị luôn được cấp ủy huyện quan tâm. Huyện Xín Mần đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thực hiện hiệu quả các chỉ thị của BTV Tỉnh ủy về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính... Qua đó, góp phần củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ cơ quan, ý thức của cán bộ, đảng viên được nâng lên tác động tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh đó, công tác đối thoại với nhân dân được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, đẩy mạnh. Lãnh đạo huyện thường xuyên tổ chức các cuộc gặp mặt, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, nắm tình hình đời sống, sản xuất, giảm nghèo bền vững và những vấn đề bức xúc, nảy sinh trong nhân dân. Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu cho cấp ủy huyện ban hành kế hoạch tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Huyện ủy với nhân dân năm 2019 và thực hiện xong việc khảo sát trực tiếp tại 5 xã, thị trấn: Cốc Pài, Thu Tà, Thèn Phàng, Xín Mần, Pà Vầy Sủ. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và nhân dân được chú trọng. Từ đầu năm đến nay, tại hệ thống “một cửa” của huyện đã tiếp 16 lượt công dân, việc tiếp nhận và xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tổng số 23 đơn, trong đó đơn tồn kỳ trước là 13 đơn, 10 đơn phát sinh liên quan đến đất đai, tranh chấp đất đai, nguồn nước...

Đồng chí Sin Văn Đức, Phó Bí thư Huyện ủy Xín Mần cho biết: Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được thực hiện tốt, tác động tích cực đến phát triển KT – XH, AN – QP, đặc biệt là việc củng cố xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhân dân tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, nhất là phong trào xây dựng Nông thôn mới, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng. Ngoài ra, thực hiện tốt QCDC cơ sở đã tác động tích cực đến phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Cụ thể, đã công nhận 98,5% gia đình văn hóa; số làng văn hóa đạt 59 làng đạt 107% kế hoạch, trong đó có 8 làng được công nhận 3 năm liên tục giai đoạn 2016 – 2018; 109 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, bằng nhiều hình thức như đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, chính sách giảm nghèo, chăm sóc người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ nghèo, đồng bào dân tộc... nhận được sự quan tâm của toàn xã hội.

Bài, ảnh:  VĂN LONG

.