Vị Xuyên tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới

Thứ Sáu, 04/01/2019, 08:52 (GMT+7)

BHG - Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Vị Xuyên thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới.

Người dân xã Linh Hồ (Vị Xuyên) tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới.
Người dân xã Linh Hồ (Vị Xuyên) tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới.

Cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3.6.2013 của BCH T.Ư Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” (Nghị quyết số 25) và Chương trình hành động số 86 ngày 29.10.2013 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 25; BTV Huyện ủy Vị Xuyên đã xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức quán triệt, triển khai các nội dung của Nghị quyết số 25 đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Các cấp ủy trong toàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện bằng nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế công tác dân vận. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức được tăng cường gắn với việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng; Chỉ thị số 03 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường kiểm tra, giám sát việc “Nói đi đôi với làm”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Tám lời căn dặn của Bác đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang; từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao chất lượng các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; chủ động đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch chống phá khối đại đoàn kết dân tộc. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tổ chức nhiều cuộc đối thoại với nhân dân, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Đặc biệt, thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018; các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới tác phong, lề lối làm việc, chấn chỉnh thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; từng bước xây dựng và thực hiện phong cách người cán bộ “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; thực hiện tốt công tác thanh tra nhân dân, hòa giải ở cơ sở; Quy chế Dân chủ ở cơ sở; bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các chính sách đối với người nghèo, người khuyết tật và các chính sách phát triển KT - XH ở các vùng đồng bào dân tộc ít người; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tích cực nhân rộng những cách làm hay, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

Phong trào “Dân vận khéo” ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ. Đến nay, trên địa bàn huyện có có 261/261 thôn, tổ dân phố thành lập Tổ dân vận với trên 1.300 thành viên; duy trì hoạt động của trên 130 Tổ tự quản về an ninh trật tự; 258 tổ hòa giải cơ sở; 261 tổ an ninh nhân dân; 2 dòng họ tự quản; mô hình “Đảm bảo an ninh trật tự trong đồng bào dân tộc tôn giáo” tại xã Bạch Ngọc và mô hình “Vận động nhân dân không trồng cây thuốc phiện” tại tại 5 xã biên giới. Toàn huyện có 6 xã đạt chuẩn Nông thôn mới; thành lập 50 hợp tác xã, trên 210 tổ hợp tác và trên 60 nhóm sở thích về phát triển KT – XH.

Đồng chí Vi Hữu Cầu, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy cho biết: “Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI thực sự mang đến “diện mạo mới” trong công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới. Từ đây, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp; cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận được nâng lên; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đề ra”.

Bài, ảnh: BIỆN LUÂN

.