"Dân vận khéo" ở Bắc Quang

Thứ Năm, 03/01/2019, 09:08 (GMT+7)

BHG - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy “Dân vận khéo (DVK) thì việc gì cũng thành công…”; làm theo lời dạy của Bác, những năm qua huyện Bắc Quang đã đẩy mạnh phong trào thi đua DVK, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, xây dựng Nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Ban Dân vận Huyện ủy Bắc Quang họp, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”.
Ban Dân vận Huyện ủy Bắc Quang họp, triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Năm qua, phong trào DVK được triển khai sâu, rộng đến các xã trên địa bàn huyện Bắc Quang, qua đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân, được nhân dân đồng tình hưởng hướng. Nhiều mô hình DVK của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát triển mạnh mẽ và được nhân  rộng… Đặc biệt, trong nhiều năm qua, phong trào thi đua DVK gắn với xây dựng NTM đã có sức lan tỏa mạnh mẽ như: Sửa chữa trên 164 nghìn m đường; phát động nhân dân đóng góp hơn 25.576 ngày công; sửa chữa, nâng cấp 15 hội trường thôn; làm được 72.700 m đường bê - tông. Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy đã chỉ đạo các cấp, ngành đoàn thể tích cực tham gia hưởng ứng phong trào DVK, đăng ký các mô hình của tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo; hiện toàn huyện có 165 mô hình, trong đó có 119 mô hình tập thể, 43 mô hình cá nhân.

Đến Vĩnh Hảo, một trong những xã điển hình thực hiện tốt công tác DVK. Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Hoàng Văn Xuân, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hảo cho biết: “Những năm qua, để thực hiện tốt phong trào DVK, đa số những người làm dân vận đều là đảng viên, người có uy tín, người cao tuổi, có sức ảnh hưởng trong cộng đồng. Qua thực hiện công tác dân vận, nhân dân đã hiểu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách Đảng, Nhà nước, tham gia xây dựng các mô hình điển hình như: Nuôi lợn nái sinh sản, lợn thịt ở thôn Vĩnh Sơn, Ban Luồng; trồng bưởi Diễn ở thôn Vĩnh Chính, Khuổi Nhe; trang trại cam có thu nhập từ 300 triệu đồng/năm; mô hình vận động hiến đất làm đường giao thông thôn Ba Luồng, Vĩnh Chính; thôn “Tự chủ - Tự quản” ở Thống Nhất, Tiền Phong… Hiện nay, địa phương tiếp tục chỉ đạo xây dựng, nhân rộng các mô hình điển hình DVK trên tất cả các lĩnh vực”.

Đồng chí Nguyễn Thị Huệ, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Bắc Quang cho biết: Để thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, việc tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới, nhất là việc quán triệt, triển khai các phong trào thi đua DVK là hết sức cần thiết; phát huy vai trò nêu gương, “nói đi đôi với làm”, từ đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và rèn luyện phong cách dân vận của cán bộ, đảng viên theo phương châm “sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”; vị trí, vai trò của công tác dân vận trong các cấp ủy, chính quyền ngày càng được nâng cao; từ đó giúp quan hệ giữa nhân dân với Đảng ngày càng gắn bó, tạo sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phong trào thi đua lao động, sản xuất, góp phần xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo QP – AN. Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy đều xây dựng kế hoạch, phát động thi đua trên nhiều lĩnh vực, hầu hết các xã đều thực hiện tốt, đăng ký tham gia các mô hình. Thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền nhân rộng các mô hình DVK, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT – XH ở địa phương”.

Bài, ảnh: BÙI HƯƠNG

.