Quản Bạ tăng cường thực hiện Quy chế Dân chủ

Thứ Năm, 04/10/2018, 14:00 (GMT+7)

BHG - Là huyện có nhiều thành phần dân tộc thiểu số, chính vì vậy, Quản Bạ lấy việc thực hiện công khai các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan trực tiếp đến người dân làm trọng tâm. Phó Bí thư Huyện ủy Quản Bạ, Giàng Cồ Diu, cho biết: Ban Chỉ đạo Quy chế Dân chủ (QCDC) huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn niêm yết các văn bản về cơ chế, chính sách tại bộ phận “một cửa” ở các trụ sở thôn, điểm trường để người dân tiện theo dõi. Bên cạnh đó, các nghị quyết của chi, Đảng bộ xã đều có bảng biểu, thời gian hoàn thành treo ở trụ sở thôn để người dân giám sát, cùng thực hiện. Những vấn đề cần dân biết, dân bàn thì thông báo bằng cách phát tờ rơi, tổ chức họp thôn, họp Tổ dân vận thôn. Ví dụ, về xây dựng NTM, hàng tuần, xã phải tuyên truyền những phần việc Nhà nước và nhân dân cùng làm, để người dân chủ động thực hiện những phần việc của mình; ddồng thời thành lập Ban Thanh tra nhân dân để kiểm tra, giám sát các công trình của cộng đồng.

Công tác tuyên truyền, giáo dục và phổ biến các văn bản về thực hiện dân chủ, nhân rộng các mô hình điển hình “dân vận khéo” và phong trào xây dựng NTM luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở coi trọng và tổ chức tuyên truyền cho nhân dân thông qua các cuộc họp thôn, bản; thực hiện nghiêm túc các quy định ở bộ phận giao dịch “một cửa”... Các dự án quy hoạch, giải tỏa đất đai, kê khai tài sản, áp giá đền bù, tổ chức chi trả tiền bồi thường cho nhân dân, đối tượng vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, mức đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng NTM… đều được thực hiện một cách công khai, minh bạch và dân chủ.

Bí thư Đảng ủy xã Quyết Tiến, Trần Đức Mạnh cho biết: “Thực hiện QCDC ở cơ sở, các công việc của xã đều phải thông báo cho nhân dân, lấy ý kiến người dân, nhất là trong xây dựng NTM; việc gì Nhà nước và nhân dân cùng làm, đều tổ chức thảo luận kỹ định mức, kỹ thuật và do nhân dân thực hiện. Ví dụ: Vận động nhân dân đóng góp tiền làm NTM, thì người dân tự bàn để xem xét sẽ dùng số tiền đóng góp được làm công trình gì và cách làm như thế nào… Chi bộ, MTTQ và các đoàn thể đóng vai trò chủ yếu trong  tuyên truyền và giám sát việc làm của chi bộ, thôn. Nếu người dân đã thông qua rồi thì mọi việc triển khai sẽ thuận lợi, nghị quyết lãnh đạo của Đảng sẽ đi vào cuộc sống. Nhờ đó, thời gian qua, xã đã tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp được 7.069 ngày công làm đường, mở rộng 14.546 m mặt đường, hiến 875 m2 đất; ngoài ra, bà con còn tham gia tu sửa kênh mương, hệ thống ống dẫn nước sinh hoạt…”.

Có thể nói, quá trình thực hiện QCDC trên địa bàn huyện Quản Bạ đã tạo chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của người dân. Trong đó, có tinh thần trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ để phát huy QCDC ở cơ sở. Từ đó, người dân hiểu đầy đủ, có sự đồng thuận với cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị; tích cực tham gia phát triển KT-XH, ổn định đời sống, giữ vững an ninh, quốc phòng ơ địa phương.

LÊ HẢI

.