Hoàng Su Phì đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền

Thứ Sáu, 07/09/2018, 17:14 (GMT+7)

BHG - Xác định rõ công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, những năm gần đây, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì luôn chú trọng đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền theo hướng “gần dân, trọng dân, sát dân”; qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền và các cơ quan nhà nước với nhân dân trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Túng Sán phối hợp với lực lượng công an tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật tới nhân dân trên địa bàn.
Lãnh đạo xã Túng Sán phối hợp với lực lượng công an tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật tới nhân dân trên địa bàn.

Bám sát Chỉ thị số 16, ngày 16.5.2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và Kế hoạch số 457, ngày 27.12.2017 của UBND tỉnh; UBND huyện Hoàng Su Phì đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 122 về thực hiện Năm dân vận chính quyền trên địa bàn huyện, thường xuyên chỉ đạo các cơ quan hành chính nhà nước và các xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, cải thiện lề lối làm việc, xây dựng chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối, pháp luật của Đảng và Nhà nước; tăng cường sự giám sát của HĐND các cấp đối với các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn; tổ chức tốt các hoạt động tập thể, chào mừng các ngày lễ lớn, các hoạt động văn hóa, văn nghệ...

Việc tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân được UBND huyện đặc biệt chú trọng. Trong đó, tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến cơ quan công quyền giải quyết công việc. UBND huyện đã công khai địa chỉ, số điện thoại đường dây nóng, lập hòm thư để tiếp nhận ý kiến của người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa”, Ban tiếp công dân từ cấp huyện đến các xã, thị trấn. Thực hiện nghiêm quy chế văn hóa công sở, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị.

Quy chế phối hợp giữa UBND huyện với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trong huyện tiếp tục được đẩy mạnh triển khai. UBND huyện tổ chức giao ban định kỳ với MTTQ và các đoàn thể, chủ động phối hợp theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống của đoàn viên, hội viên để có giải pháp hỗ trợ kịp thời và giải quyết những vấn đề phát sinh, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đơn thư khiếu nại của công dân. UBND huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác...

Cùng với đó, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị và các địa phương xây dựng và nhân rộng các mô hình dân vận khéo. Các cơ quan, địa phương đã đăng ký 544 mô hình dân vận khéo, trong đó có 449 mô hình kinh tế, 56 mô hình văn hóa - xã hội, 8 mô hình QP - AN, 28 mô hình xây dựng hệ thống chính trị. Đến nay, có 49 mô hình phát huy hiệu quả và được nhân rộng.

Đặc biệt, phong trào dân vận khéo trong lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện đáng kể đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Từ đầu năm đến nay, đã vận động nhân dân hiến được 27.900 m2 đất, đóng góp 16.670 ngày công, nâng cấp 33,8 km đường giao thông, bê – tông hóa các tuyến đường và kênh mương được 24 km…

Đồng chí Lù Thị Ngân, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Hoàng Su Phì cho biết: Bằng những việc làm thiết thực, hướng mạnh về cơ sở, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Thời gian tới, Ban Dân vận Huyện ủy tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huyện đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường cải cách hành chính; gắn việc thực hiện công tác dân vận với nhiệm vụ chuyên môn; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên giáo dục nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công nhân viên chức, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền và các cơ quan nhà nước với nhân dân trên địa bàn.

Bài, ảnh:  NGUYỄN PHƯƠNG

.