Phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở Yên Minh

Thứ Tư, 08/08/2018, 07:42 (GMT+7)

BHG - Để thực hiện có hiệu quả Quy chế Dân chủ (QCDC) ở cơ sở, Huyện ủy Yên Minh đã chỉ đạo chính quyền, các ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, trực tiếp đối thoại với nhân dân. Từ đó góp phần tạo ra những chuyển biến tích cực, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Một buổi tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Lũng Hồ với nhân dân.
Một buổi tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Lũng Hồ với nhân dân.

Theo Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Yên Minh Hà Thị Kim Phượng, xác định việc thực hiện QCDC ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên nên các cấp, ngành của huyện đã phối hợp chặt chẽ trong việc phổ biến, quán triệt các văn bản, chỉ thị, nghị quyết của T.Ư, của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân. Công tác tuyên truyền, các cơ chế chính sách được triển khai đồng bộ; phát huy quyền làm chủ của nhân dân với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, gắn với cải cách hành chính và thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức đảm bảo tiêu chuẩn, có phẩm chất, đạo đức cách mạng… Từ đó, đã phát huy và giữ vững khối đại đoàn kết dân tộc, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, AN-QP của địa phương. 

Việc thực hiện QCDC tại các xã, thị trấn được thực hiện nghiêm túc, công khai các kế hoạch phát triển KT-XH, phương án, đề án, chính sách của tỉnh, huyện. Tại trụ sở các xã, thị trấn đã niêm yết các quy định của pháp luật về thủ tục hành chính, nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ công chức trong tiếp xúc và giải quyết các công việc với nhân dân; danh sách các hộ được hưởng chính sách các chương trình, dự án, danh sách các hộ được vay vốn. Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân được thực hiện thường xuyên. Ban Giám sát cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân ở các xã, thị trấn hoạt động nề nếp, hiệu quả. Đảng ủy các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, giải quyết những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. 18/18 xã, thị trấn thường xuyên tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; qua đó, đã giải quyết được nhiều kiến nghị, đề xuất của nhân dân... sự công khai, minh bạch góp phần mang lại niềm tin cho nhân dân.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện tốt QCDC; nhiều đơn vị chú trọng dân chủ trong mua sắm tài sản công, quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý, sử dụng tài sản; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Tổ chức Công đoàn và Ban Thanh tra nhân dân tại các cơ quan, đơn vị được kiện toàn, phát huy vai trò trong việc giám sát, giải quyết kịp thời các chế độ cho cán bộ, công chức...

Trong thời gian tới, huyện Yên Minh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt QCDC ở cơ sở gắn với xây dựng Nông thôn mới; niêm yết công khai các nội dung liên quan đến đời sống sinh hoạt, sản xuất của nhân dân như công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, kế hoạch sử dụng đất, quy tụ dân cư, giải quyết việc làm. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo… Qua đó, củng cố vững chắc niềm tin của cán bộ, nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN

.