Nàn Ma thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở

Thứ Tư, 29/08/2018, 10:13 (GMT+7)

BHG - Trong những năm gần đây, cùng với việc thực hiện chương trình đột phá về cải cách hành chính của huyện Xín Mần, Đảng bộ xã Nàn Ma đã và đang đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) gắn với phát triển KT-XH của địa phương.

Cán bộ xã Nàn Ma thực hiện công tác dân vận.
Cán bộ xã Nàn Ma thực hiện công tác dân vận.

Với quan điểm gần dân, hiểu dân, gắn bó với dân, cán bộ, đảng viên xã Nàn Ma đã từng bước đẩy mạnh thực hiện QCDC, tạo sự đồng thuận trong dân. QCDC được thể hiện trong từng phần việc hàng ngày như: Lãnh đạo UBND xã chủ trì họp giao ban vào thứ 2 hàng tuần để phổ biến, phân công nhiệm vụ tới từng cán bộ; mọi chi tiêu và quyết toán đều được công khai trên bảng tin của xã; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại được chú trọng, hạn chế tình trạng gây phiền hà cho nhân dân. Trong xây dựng Nông thôn mới, Đảng bộ xã chủ động mời Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn đến phổ biến và lấy ý kiến của người dân về nhu cầu, khả năng và tiến hành đăng ký thực hiện theo nguyện vọng.

Tìm hiểu thực tế tại thôn Nàn Lũng cho thấy: Tổ dân vận bám thôn đã vận động bà con đóng góp ngày công, hiến đất mở rộng 400 m đường liên thôn và góp 10 triệu đồng san ủi mặt bằng xây dựng điểm trường thôn… Với 7 Tổ dân vận được thành lập gắn với các thôn, kết hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng gắn với phát triển KT-XH đã góp phần làm thay đổi nhận thức của bà con. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước như: Chương trình 135, 30a, Nghị quyết số 209 và 86 của HĐND tỉnh được triển khai mạnh mẽ đến người dân thông qua hình thức họp thôn. Ngoài ra, xã còn phân công cán bộ, đảng viên gắn với thôn, bản, tuyên truyền để người dân hiểu, vận dụng hiệu quả các chính sách vào cuộc sống… từ đó khơi dậy tiềm năng và quyết tâm vươn lên làm giàu của người dân.

Đồng chí Phạm Anh Thái, Bí thư Đảng ủy xã Nàn Ma cho biết: Hiện nay, địa phương đang thực hiện quyết liệt việc “Nói đi đôi với làm”; cán bộ luôn đồng hành tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, tạo động lực thúc đẩy KT-XH phát triển.

Bài, ảnh:  TRỌNG TOAN

.