Hiệu quả trong việc thực hiện Quy chế Dân chủ tại Bắc Mê

Thứ Sáu, 17/08/2018, 10:58 (GMT+7)

BHG - Góp phần phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, củng cố mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân... với vai trò trên, Quy chế Dân chủ (QCDC) đã thực sự trở thành con đường dễ dàng nhất đưa cơ chế, chính sách pháp luật, chủ trương và huy động sức dân trong phát triển KT – XH. QCDC được thực hiện tại nhiều địa phương, trong đó huyện Bắc Mê nhiều năm qua đã phát huy hiệu quả.

Nói về việc thực hiện QCDC tại Bắc Mê, đồng chí Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Huyện ủy cho biết: Nhằm thực hiện nội dung “Dân biết, dân bàn và quyết định trực tiếp, dân bàn và cấp có thẩm quyền quyết định, dân giám sát”, Bắc Mê đã thành lập Ban Chỉ đạo QCDC cấp huyện, xã, thị trấn. Qua đó, những việc thuộc thẩm quyền của cấp xã, thị trấn, thôn đều thực hiện công khai, dân chủ, đúng pháp luật; các phương án phát triển sản xuất người dân đều được tham gia đóng góp ý kiến; các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, vay vốn tín dụng, thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo, chế độ học sinh bán trú và các khoản đóng góp, chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) đều được công khai, người dân tham gia bàn, tạo không khí dân chủ, đoàn kết thi đua phát triển KT – XH, an ninh – quốc phòng được giữ vững...

Trong 7 tháng đầu năm 2018, việc thực hiện QCDC tại Bắc Mê đã thu được nhiều kết quả. Các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo “2 nội dung đột phá, 3 chương trình trọng tâm”, thành lập mới 8 hợp tác xã, 16/17 gia trại được phê duyệt và đi vào hoạt động, hoàn thành nhiều tiêu chí NTM; 135/139 thôn, tổ dân phố đã sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước về nếp sống mới; 13/13 xã, thị trấn, đặc biệt những thôn có điểm nóng về khai thác, vận chuyển lâm sản đều đặt hòm thư góp ý, tố giác tội phạm; 100% đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về QCDC: “Trước hết phải cho dân biết, thứ nữa khi dân hiểu phải cho dân bàn bạc thực sự”, những năm qua, xã Minh Sơn đã phát huy tốt QCDC ở cơ sở. Đồng chí Nguyễn Thị Tình, Bí thư Đảng ủy xã Minh Sơn cho biết: Ban Chỉ đạo QCDC xã thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân biết, bàn và giải quyết, nắm bắt dư luận, góp phần thực hiện tốt QCDC. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy chế giám sát, phản biện xã hội. Đặc biệt, xã đã thành lập Tổ dân vận thôn bản, tại 17/17 thôn, để bàn và trao đổi trực tiếp với người dân. Từ đó, ý thức dân chủ của cán bộ, công chức và nhân dân được nâng cao, nhân dân tích cực hơn trong việc tham gia ý kiến phát triển kinh tế, xây dựng NTM, bảo đảm an ninh trật tự, người dân hài lòng khi đến liên hệ làm các thủ tục hành chính; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có sự chuyển biến tích cực, thái độ trong quan hệ công tác với nhân dân gần gũi, gắn bó hơn, tác phong lề lối làm việc được đổi mới, nhiều thủ tục được giải quyết kịp thời, giảm phiền hà cho nhân dân.

Từ kết quả trên, huyện Bắc Mê sẽ tiếp tục phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 11 – CT/TU của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện dân chủ cơ sở”; phát huy vai trò giám sát của nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy vai trò các thành viên Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở; rà soát, củng cố, tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở... để phát huy hơn nữa sức dân và nâng cao quyền làm chủ của nhân dân.

Hoàng Yến

.