"Vì dân là chủ"

Thứ Tư, 04/07/2018, 08:19 (GMT+7)

BHG - Cơ sở là nơi trực tiếp thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Do vậy, thực hành dân chủ ở cơ sở không chỉ chứa đựng giá trị nhân văn mà còn mang tính chính trị - xã hội căn bản. Bởi “nước ta là nước dân chủ, địa vị cao nhất là dân, vì dân là chủ”. –Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng quan điểm “lấy dân làm gốc” của Người, công tác thực hành dân chủ ở cơ sở luôn được cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Giang đặc biệt coi trọng.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Giang và nhân dân xã Phương Độ chung sức làm đường bê-tông nông thôn.
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Giang và nhân dân xã Phương Độ chung sức làm đường bê-tông nông thôn.

“Lấy dân làm gốc”, cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở đã thực hiện tốt các nội dung công khai để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng lợi” như: Kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán, quyết toán ngân sách hàng năm, phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, việc quản lý, sử dụng các loại quỹ, khoản huy động nhân dân đóng góp… Các thủ tục hành chính, khoản lệ phí, phí được niêm yết công khai tại bộ phận giao dịch “một cửa” và nhà văn hóa thôn, tổ dân phố.

Không những vậy, các cấp ủy, chính quyền còn tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân tham gia vào các đề án, chương trình, kế hoạch… phát triển KT-XH của địa phương, nhất là cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng Nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” do chính quyền thành phố phát động. Cùng với đó, nhân dân được tham gia bàn và trực tiếp quyết định mức đóng góp xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông liên thôn, bình chọn đối tượng hưởng chính sách xã hội, xây dựng các công trình phúc lợi. Nhiều nội dung như: Xây dựng quy ước, hương ước, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trưởng thôn, tổ trưởng dân phố, thành viên Ban Thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng; dự thảo kế hoạch phát triển KT-XH, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất… được chính quyền xã, phường công khai tại các cuộc họp thôn, tổ dân phố nhằm trưng cầu ý dân trước khi cấp có thẩm quyền quyết định.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Giang, Khuất Thị Thanh chia sẻ: Từ việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước được triển khai thuận lợi, kịp thời, hạn chế tình trạng đơn thư, kiến nghị, đề xuất vượt cấp, kéo dài. Hạn chế mâu thuẫn, nhất là trong công tác vận động nhân dân tham gia xây dựng NTM, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án của tỉnh hoặc thành phố. Đồng thời, huy động được nguồn lực to lớn của nhân dân tham gia xây dựng các công trình phúc lợi. Qua đó, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền từ thành phố tới cơ sở còn tổ chức nhiều cuộc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và duy trì “Diễn đàn Chiều thứ 6 nghe dân nói”. Chính điều này giúp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trực tiếp nắm tâm tư, nguyện vọng và ý kiến tham vấn của nhân dân; kịp thời tháo gỡ khó khăn, giải quyết những đề xuất, kiến nghị ngay từ cơ sở. Điều này không chỉ thể hiện sự gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân mà còn nâng cao chất lượng việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và góp phần tăng cường khối đoàn kết, đồng thuận trong xã hội.

Minh chứng điển hình cho thấy, từ thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh”, đến nay, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Giang có quy ước, hương ước về thực hiện nếp sống văn hóa. Hàng năm, số thôn, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa chiếm trên 76%; trên 90% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa… Đặc biệt, trong năm 2017, toàn thành phố tổ chức được 5.137 buổi vệ sinh môi trường, thu hút 256.850 lượt người dân tham gia. Các xã, phường vận động xã hội hóa được 147 thùng rác công cộng với số tiền trên 178 triệu đồng, xây dựng 64 lò đốt rác tập trung, 978 hố tiêu hủy rác thải tại các gia đình; sửa chữa, làm mới 34 cột đèn điện chiếu sáng ở các ngõ, xóm, thôn; trang trí, trang hoàng đường phố bằng chậu hoa, cây cảnh với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Đồng thời, huy động nhân dân đóng góp gần 2 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng và góp trên 1.400 ngày công lao động để sửa chữa nhà văn hóa, làm cầu dân sinh, tu sửa công trình thủy lợi. Không những vậy, nhân dân còn tự nguyện hiến 2.775 m2 đất để mở đường, góp sức làm mới 3.766 m đường bê-tông các loại, nâng cấp 2.743 m đường và mở mới 1.303 m đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa 4.700 m kênh mương nội đồng, xóa 96 cầu tiêu trên ao. Đặc biệt, hàng trăm hộ dân tại nhiều xã đã di dời chuồng gia súc, gia cầm ra khỏi gầm nhà sàn, thực hiện nếp sống văn minh hơn…

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG

.