Nền tảng đưa các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ở Mèo Vạc về đích

Thứ Ba, 17/07/2018, 09:27 (GMT+7)

BHG - Việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở Mèo Vạc trong thời gian qua được nhiều cơ quan, đơn vị tích cực đẩy mạnh thông qua cải cách hành chính, giảm bớt phiền hà cho nhân dân. Đặc biệt, sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và phát huy vai trò của các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến QCDC trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân đang tạo nền tảng giúp Mèo Vạc thực hiện thắng lợi nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ KT – XH, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về đích.

Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ đã giúp huyện Mèo Vạc đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH. Trong ảnh: Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông xã Pả Vi đang dần hoàn thiện.
Việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ đã giúp huyện Mèo Vạc đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH. Trong ảnh: Làng Văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông xã Pả Vi đang dần hoàn thiện.

Qua tìm hiểu được biết, thực hiện theo Pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; các xã trên địa bàn huyện đã thực hiện nghiêm túc và niêm yết những nội dung trong Pháp lệnh tại trụ sở UBND xã công khai cho dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra; tập trung vào các nội dung như: Huy động vốn làm đường giao thông nông thôn, triển khai Đề án một triệu tấn xi-măng; huy động và công khai việc sử dụng các quỹ đúng quy định và đối tượng; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thông báo công khai đúng theo luật định; các chương trình dự án, các cơ chế chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, người có công với cách mạng, kế hoạch phát triển KT – XH... đều được đưa ra lấy ý kiến đóng góp của nhân dân hoặc thông qua các tổ chức đoàn thể, hội và quần chúng. Đặc biệt, trong việc xây dựng và bổ sung hương ước, quy ước thôn, tổ dân phố; việc bầu Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố đều được lấy ý kiến góp ý của nhân dân; qua đó, được nhân dân đồng tình hưởng ứng, thống nhất cao.

Đồng chí Vàng Thị Và, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Mèo Vạc cho biết: Việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã có tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, nhận thức của nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT – XH, AN – QP, nhất là trong xây dựng Nông thôn mới. Để giải quyết những bức xúc của nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã, thị trấn ở Mèo Vạc đã thực hiện nghiêm túc quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn tổ chức giám sát các công trình làm đường nông thôn, đường bê-tông nông thôn. Phát huy hiệu quả các Tổ hòa giải ở các thôn; các Tổ tự quản về an ninh trật tự được duy trì hoạt động tốt. Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể làm tốt công tác phối hợp và phát huy vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt QCDC ở cơ sở.

Người đứng đầu, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị luôn quan tâm thực hiện QCDC gắn với công tác cán bộ; việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) thực hiện công khai chế độ chính sách, các chương trình, kế hoạch, các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, CCVC. Mặt khác, công tác dân vận trong các cấp chính quyền được đẩy mạnh, góp phần thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ làm, tạo thuận lợi cho người dân. Từ đó, hạn chế sự nhũng nhiễu, gây phiền hà, góp phần làm trong sạch bộ máy, tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Các đơn vị tập trung cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải cách tài chính công; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Hiện nay, Mèo Vạc đã khai thác, sử dụng có hiệu quả phần mềm quản lý văn bản Vnptioffice trong hệ thống cơ quan Đảng, Nhà nước; duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử huyện, 100% phòng chuyên môn có sử dụng mạng Lan, email; các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, cán bộ, CCVC trên địa bàn huyện đã có hệ thống thư điện tử để trao đổi công việc.

Trong lộ trình phát triển KT – XH, Mèo Vạc xác định tập trung xây dựng Nông thôn mới, trong đó chú trọng nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn. Thông qua thực hiện QCDC ở cơ sở đã phát huy nội lực trong nhân dân. Điển hình như người dân thôn Tát Ngà và thôn Lũng Vai, xã Tát Ngà hiến đất mở mới tuyến đường dân sinh từ thôn Tát Ngà lên Thác Trắng với tổng chiều dài 4,2 km; hiến đất mở rộng và đổ bê-tông đường trục thôn được 1.702 m; vận động các hộ đóng góp 12 triệu đồng đổ đường bê-tông nội đồng được 635 m. Xã Lũng Chinh huy động đóng góp, ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức xã được trên 170 triệu đồng để giải phóng mặt bằng; vận động các gia đình hiến trên 1.000 m2 đất phục vụ xây dựng nhà, lớp học cho các điểm trường; làm đường bê-tông nông thôn tuyến đường Mèo Vống – Sủng Khể dài 2 km theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm. Xã Sơn Vĩ huy động nhân dân đóng góp 230 ngày công làm đường. Xã Xín Cái vận động nhân dân các thôn Tìa Kính, Ngài Trồ, Thuồng Luồng tu sửa, mở mới được 7,5 km đường dân sinh với hàng trăm ngày công lao động; vận động 4 hộ thôn Khai Hoang 2 hiến 1.650 m2 đất để xây trường Mầm Non…

Có thể khẳng định, việc thực hiện QCDC ở Mèo Vạc đã có những tác động tích cực làm chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC trong thực thi công vụ. Qua đó, đấu tranh chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; nâng cao dân trí, ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, xây dựng đời sống văn hoá; góp phần thúc đẩy phát triển KT – XH, bảo đảm AN – QP, xây dựng và củng cố vững chắc hệ thống chính trị.

Bài, ảnh: KIM TIẾN

.