Quang Bình thực hiện tốt Năm Dân vận chính quyền

Thứ Ba, 19/06/2018, 08:55 (GMT+7)

BHG - Những năm gần đây, công tác dân vận của chính quyền huyện Quang Bình được đổi mới theo hướng “gần dân, trọng dân, sát dân”, góp phần phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.

Một trong những chuyển biến rõ nét nhất đó là các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung cắt giảm thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Toàn huyện đã thành lập, kiện toàn xong hệ thống Ban Tiếp công dân các cấp theo quy định. Trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân được chú trọng; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân được nâng lên. Qua đó, góp phần giải đáp hiệu quả thắc mắc của nhân dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Từ các phòng, ban của huyện đến các xã, thị trấn đã chú trọng tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân nhằm tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời những vấn đề nổi cộm ở cơ sở.

Trong năm 2017, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tổ chức tốt các cuộc đối thoại với nhân dân về ô nhiễm môi trường, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, quy hoạch sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, lao động việc làm... Phát huy những kết quả đạt được, Quang Bình đang nỗ lực thực hiện các nội dung của Năm Dân vận chính quyền với nhiệm vụ trọng tâm: Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với bà con, đẩy mạnh việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư; tổ chức đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp theo từng chủ đề.

Việc thực hiện Năm Dân vận chính quyền càng ý nghĩa hơn khi huyện Quang Bình đang triển khai xây dựng một số công trình, dự án quan trọng. Điểm nhấn quan trọng là HĐND huyện đã tổ chức kỳ họp chuyên đề thông qua dự thảo các nghị quyết về danh mục các dự án đầu tư theo hình thức đầu tư có thu hồi về nông nghiệp; các đại biểu HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri tại các xã, thị trấn có dự án nhằm thông báo chủ trương, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo và sự đồng thuận của toàn dân.

Sin Văn Hải (Ban Dân vận Huyện ủyQuang Bình)

.