123
Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở - Báo Hà Giang điện tử
Thành phố Hà Giang thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở
Thành phố Hà Giang thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở
.
08:44 | 19/06/2018

BHG - Người dân thực sự được tiếp cận, được tham gia vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời giám sát quá trình thực hiện cũng như nêu các ý kiến để cơ quan nhà nước thực hiện có hiệu quả hơn - đó là cách làm phát huy được hiệu ứng tích cực, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Giang trong những chặng đường hội nhập và phát triển.

.
.
.
 • Quang Bình thực hiện tốt Năm Dân vận chính quyền
  08:55 | 19/06/2018

  BHG - Những năm gần đây, công tác dân vận của chính quyền huyện Quang Bình được đổi mới theo hướng "gần dân, trọng dân, sát dân", góp phần phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.Một trong những chuyển biến rõ nét nhất đó là các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung cắt giảm thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp...

  .
 • "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"
  10:17 | 12/06/2018

  BHG - Trong tác phẩm "Dân vận" đăng trên Báo Sự thật, số ra ngày 15.10.1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Những năm qua, công tác dân vận luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm; từ phong trào "Dân vận khéo", khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT - XH chung của tỉnh.

  .
 • Dấu ấn từ công tác "Dân vận khéo" Dấu ấn từ công tác
  09:28 | 06/06/2018

  BHG - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh xuyên suốt những năm qua được ví như mưa nguồn, thấm vào đất để "cây đời" nở hoa, kết trái… Tiếp nối những kết quả quan trọng từ công tác "Dân vận khéo" giai đoạn trước, năm 2016 – 2017, phong trào thi đua "Dân vận khéo" của tỉnh tập trung làm nổi bật chủ đề...

  .
 • Những kết quả từ thực hiện Quy chế Dân chủ ở Vị Xuyên Những kết quả từ thực hiện Quy chế Dân chủ ở Vị Xuyên
  07:55 | 30/05/2018

  BHG - Những năm qua, việc thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) ở cơ sở được Đảng bộ, chính quyền các cấp huyện Vị Xuyên quan tâm, chú trọng. Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp trên địa bàn luôn thực hiện nghiêm và đạt kết quả cao trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc thực hiện QCDC ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện được triển khai dưới nhiều hình thức như...

  .
 • Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
  16:59 | 25/05/2018

  BHG - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng, những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Hà Giang (Agribank Hà Giang) luôn chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo trong các tập thể, cá nhân toàn đơn vị; góp phần quan trọng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

  .
 • Trưởng thôn Triệu Chòi Sinh khéo làm dân vận Trưởng thôn Triệu Chòi Sinh khéo làm dân vận
  08:08 | 25/05/2018

  BHG - Khắc ghi lời dạy của Bác "Dân vận khéo việc gì cũng thành công", ông Triệu Chòi Sinh, sinh năm 1968, Trưởng thôn Pắc Pèng, xã Xuân Minh (Quang Bình) luôn đi đầu trong công tác dân vận ở cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong thôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, góp sức xây dựng Nông thôn mới. Trước khi giữ vai trò Trưởng thôn, ông Sinh từng đảm nhiệm Bí thư Chi bộ thôn Pắc Pèng 16 năm liền (2001 – 2017).

  .
 • Dân chủ, "chìa khóa" mở đường ở Phương Tiến Dân chủ,
  09:02 | 23/05/2018

  BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn". Và câu chuyện mở đường, làm đường bê-tông, góp phần xây dựng Nông thôn mới (NTM) tại xã Phương Tiến (Vị Xuyên) là một minh chứng. Bằng phương châm hành động: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng"; cấp ủy Đảng, chính quyền xã Phương Tiến đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng để nhân dân biết, hiểu chủ trương về xây dựng NTM của các cấp, các ngành.

  .
.
.
.
.
.