Dân vận khéo trong vùng đồng bào có đạo ở Nàn Ma
Dân vận khéo trong vùng đồng bào có đạo ở Nàn Ma
.
08:57 | 22/08/2019

BHG - Những năm qua, xã Nàn Ma (Xín Mần) luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác dân vận trong đồng bào có đạo; nhờ đó, đã tăng cường khối đại đoàn kết cũng như công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân đẩy mạnh phát triển KT- XH, nâng cao đời sống, đảm bảo an ninh trật tự. Để thực hiện hiệu quả công tác tôn giáo, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội xã Nàn Ma thường xuyên bám dân, sâu sát từng hộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng...

.
.
.
 • Đổi mới công tác dân vận Đổi mới công tác dân vận
  14:44 | 15/08/2019

  BHG - Thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 3.6.2013 của BCH T.Ư Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; những năm qua, công tác dân vận (CTDV) của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục có những chuyển biến tích cực; góp phần quan trọng vào việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đồng thời củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

  .
 • Quản Bạ dẫn đầu phong trào thi đua Quản Bạ dẫn đầu phong trào thi đua
  10:17 | 14/08/2019

  BHG - Từ năm 2015 đến nay, Quản Bạ nhiều lần nằm trong số những huyện dẫn đầu phong trào thi đua của tỉnh; đặc biệt, năm 2018 đoạt giải Nhất toàn tỉnh. Với những nỗ lực và kết quả trên, vừa qua Chính phủ đã trao tặng cán bộ, nhân dân huyện Quản Bạ Cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2018.

  .
 • "Dân vận khéo" trong xây dựng Nông thôn mới ở Quang Bình
  21:00 | 01/08/2019

  BHG - Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", những năm qua, công tác dân vận luôn được các cấp ủy, chính quyền huyện Quang Bình triển khai, thực hiện gắn với nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới (NTM). Với cách làm sáng tạo, công tác dân vận đã tạo hiệu ứng tích cực trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện.

  .
 • Hoàng Su Phì tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc Hoàng Su Phì tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc
  08:20 | 17/07/2019

  BHG - Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Hoàng Su Phì luôn phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo ra những chuyển biến vượt bậc trong phát triển KT – XH, xây dựng Nông thôn mới.

  .
 • Huyện Xín Mần đối thoại trực tiếp để gần dân và hiểu dân Huyện Xín Mần đối thoại trực tiếp để gần dân và hiểu dân
  14:44 | 09/07/2019

  BHG - Qua các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề mà dư luận quan tâm từ đó đề ra những giải pháp phát triển KT – XH phù hợp với thực tiễn, xử lý kịp thời những vướng mắc còn tồn tại. Mặt khác, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn... Đó là mục tiêu mà huyện Xín Mần đang hướng đến và được lãnh đạo huyện chỉ đạo thực hiện ngay từ cơ sở.

  .
 • "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả"
  08:50 | 03/07/2019

  BHG - Năm dân vận chính quyền 2019 với phương châm: "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả", các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn công tác dân vận với nhiệm vụ phát triển KT - XH, AN - QP; từng bước xây dựng phong cách làm việc "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với nhân dân".

  .
 • Xín Mần thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở Xín Mần thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở
  10:14 | 28/06/2019

  BHG - Việc thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) cơ sở trên địa bàn huyện xín mần đã và đang đi vào nền nếp. Nhờ vận dụng hiệu quả phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước từ cơ sở.

  .
 • Dân vận khéo nơi vùng biên Dân vận khéo nơi vùng biên
  14:55 | 25/06/2019

  BHG - Đóng quân trên "vùng đất khó" nơi biên cương Tổ quốc, hơn 17 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, trí thức trẻ tình nguyện Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KTQP) 313 luôn quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Được thành lập năm 2002, Đoàn KTQP 313 được giao triển khai, thực hiện nhiệm vụ xây dựng Khu KTQP của tỉnh, đứng chân tại tại 3 huyện: Xín Mần, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên.

  .
 • "Dân vận khéo" trong xây dựng Nông thôn mới ở Quản Bạ
  10:29 | 13/06/2019

  BHG - Xác định "dân vận khéo" là một trong những yếu tố quyết định sự thành công trong xây dựng Nông thôn mới (XDNTM), Ban Dân vận Huyện ủy Quản Bạ chỉ đạo, hướng dẫn khối dân vận xã, thị trấn phối hợp với MTTQ và các tổ chức đoàn thể chú trọng đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình trong XDNTM. Đồng chí Trần Ngọc Chung, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Quản Bạ...

  .
 • Yên Minh tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới Yên Minh tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới
  11:02 | 29/05/2019

  BHG - Thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3.6.2013 của BCH T.Ư Đảng (khóa XI) về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới", công tác dân vận trên địa bàn huyện Yên Minh trong những năm qua đã đạt được những kết quả tích cực. Qua đó, tạo được sự đồng thuận, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; KT-XH phát triển, an ninh chính trị được giữ vững.

  .
 • "Dân vận khéo" tạo thành công ở Khuổi My
  08:11 | 11/06/2019

  BHG - Công tác dân vận được Đảng ta xác định là nhân tố quan trọng, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. Và thành quả "dân vận khéo" được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết lúc sinh thời đến nay vẫn vẹn nguyên giá trị: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Thấm nhuần những giá trị ấy, Chi bộ thôn Khuổi My xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) đã khéo dân vận để góp phần thay đổi tích cực cuộc sống đồng bào Dao.

  .
 • Phát huy vai trò cán bộ, công chức xã trong thực hiện Quy chế Dân chủ Phát huy vai trò cán bộ, công chức xã trong thực hiện Quy chế Dân chủ
  23:34 | 25/05/2019

  BHG - Những năm qua, huyện Đồng Văn luôn xác định việc xây dựng và thực hiện tốt Quy chế Dân chủ (QCDC) ở cơ sở là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ thực sự của người dân. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc phát huy vai trò của cán bộ, công chức (CBCC) các xã, thị trấn. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng Nông thôn mới (NTM).

  .
 • Đẩy mạnh thực hiện "Năm dân vận chính quyền" Đẩy mạnh thực hiện
  13:59 | 03/05/2019

  BHG - Thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019 được gắn với chủ đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thời gian qua, các cấp ủy trên địa bàn tỉnh đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận (CTDV) ở các cơ quan nhà nước.

  .
 • Hiệu quả "Dân vận khéo thu gom rác thải" ở thị trấn Tam Sơn Hiệu quả
  09:16 | 19/04/2019

  BHG - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói "Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Những năm qua, các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) luôn chú trọng đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo trên mọi lĩnh vực của đời sống gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

  .
 • Công tác dân vận ở Đồng Văn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc Công tác dân vận ở Đồng Văn góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc
  09:40 | 11/04/2019

  BHG - Nói về công tác dân vận, Hồ Chủ tịch căn dặn "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong". Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, Đảng bộ huyện Đồng Văn luôn thực hiện tốt công tác dân vận; đổi mới, sáng tạo trong vận động, tập hợp quần chúng; bám địa bàn, bám dân, tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, giải quyết kịp thời những kiến nghị, quyền lợi chính đáng của nhân dân; góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

  .
 • "Dân vận khéo" tạo động lực phát triển kinh tế ở Bắc Mê
  08:19 | 27/03/2019

  BHG - Trong những năm qua, hệ thống chính trị huyện Bắc Mê đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân… Có được kết quả đó là do các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, tạo động lực mới, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

  .
 • Mèo Vạc thi đua "Dân vận khéo" Mèo Vạc thi đua
  09:18 | 19/02/2019

  BHG - Xác định "Dân vận khéo" (DVK) có vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; thời gian qua, huyện Mèo Vạc đã tập trung phát động phong trào thi đua DVK gắn với thi đua yêu nước và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, tạo động lực, góp phần hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT – XH của địa phương.

  .
 • Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Minh đẩy mạnh công tác dân vận Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Yên Minh đẩy mạnh công tác dân vận
  08:08 | 29/01/2019

  BHG - Xác định rõ tầm quan trọng của công tác dân vận (CTDV) trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và vai trò của Hội Liên hiệp phụ nữ (Hội PN); thời gian qua, Hội PN các cấp huyện Yên Minh đã đẩy mạnh CTDV với nhiều hình thức, nội dung sát với thực tiễn; chú trọng hướng về cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em hội viên, phụ nữ (HV, PN). Nhờ đó, từng bước nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của HV...

  .
 • Vị Xuyên tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới Vị Xuyên tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới
  08:52 | 04/01/2019

  BHG - Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Vị Xuyên thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới. Cụ thể hóa Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3.6.2013 của BCH T.Ư Đảng về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"...

  .
 • "Dân vận khéo" ở Bắc Quang
  09:08 | 03/01/2019

  BHG - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy "Dân vận khéo (DVK) thì việc gì cũng thành công…"; làm theo lời dạy của Bác, những năm qua huyện Bắc Quang đã đẩy mạnh phong trào thi đua DVK, từ đó góp phần nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân, xây dựng Nông thôn mới (NTM) và đô thị văn minh; thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

  .
 • Nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc Nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
  13:44 | 01/01/2019

  BHG - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò tập hợp quần chúng, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới quê hương.

  .
 • Tổng kết công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018 Tổng kết công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018
  10:32 | 27/12/2018

  BHG - Chiều 26.12, tại Phòng họp Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác dân vận; thực hiện Quy chế dân chủ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019...

  .
 • Chuyển biến tích cực trong các cơ quan nhà nước ở Đồng Văn Chuyển biến tích cực trong các cơ quan nhà nước ở Đồng Văn
  08:18 | 07/11/2018

  BHG - Xác định việc thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Trong những năm qua, huyện Đồng Văn thường xuyên quan tâm đến công tác lãnh, chỉ đạo việc thực hiện QCDC ở cơ sở. Trên tinh thần quán triệt các văn bản của Trung ương, tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 139/KH-UBND về thực hiện QCDC trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể cấp huyện tổ chức tuyên truyền các chủ trương...

  .
 • Sức dân mở đường giao thông ở Sính Tủng Chứ Sức dân mở đường giao thông ở Sính Tủng Chứ
  17:38 | 05/11/2018

  BHG - Trong khi còn một bộ phận người dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước thì ở thôn Sính Tủng Chứ, xã Thài Phìn Tủng (Đồng Văn), người dân đã phát huy tinh thần làm chủ, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của để mở mới đường giao thông.

  .
 • Bắc Mê: Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội Bắc Mê: Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội
  19:27 | 30/10/2018

  BHG - Chiều 30.10, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Bắc Mê tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217 – QĐ/TW, 218 – QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Dự có đồng chí Lò Thị Mỷ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy cùng đại biểu đến từ 13/13 xã, thị trấn.

  .
 • Sức dân trong "dân vận khéo" Sức dân trong
  09:03 | 26/10/2018

  BHG - Từ năm 2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã phát động, triển khai phong trào "Dân vận khéo" tới các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và người dân. Hàng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai phong trào "Dân vận khéo" theo chủ đề từng năm phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế địa phương như: "Dân vận khéo tham gia xây dựng Nông thôn mới (NTM)", "Phát huy dân chủ trong xây dựng NTM", "Nhân rộng các điển hình trong xây dựng NTM", "Xây dựng NTM và đô thị văn minh"; "Xây dựng NTM và đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền"…

  .
 • Đổi thay mạnh mẽ ở vùng đồng bào Mông Đổi thay mạnh mẽ ở vùng đồng bào Mông
  08:42 | 25/10/2018

  BHG - "Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cuộc sống của người Mông ở trên vùng Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn đã thay đổi. Bà con đã biết cách làm ăn, nên cuộc sống khá hơn rất nhiều; ngày xưa toàn ăn mèn mén (ngô), rau rừng… bây giờ thì gạo nhiều, thậm chí gạo Khẩu Mang của người Mông còn là đặc sản; xe máy mỗi nhà cũng có 1-2 chiếc rồi…" - Phó Bí thư Đảng ủy xã Sà Phìn (Đồng Văn), Sùng Pà Say phấn khởi cho biết.

  .
 • "Chìa khóa vạn năng" giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội
  16:44 | 18/10/2018

  BHG - Cơ sở là nơi diễn ra thực tiễn cuộc sống, vừa là xuất phát điểm các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; vừa là nơi thực hiện, thẩm định công tác quản lý nhà nước hiệu quả nhất. Do vậy, thực hành dân chủ ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Quang xác định là "chìa khóa vạn năng" để giải quyết các vấn đề KT-XH, nhằm thực hiện một chính quyền của dân, do dân và vì dân.

  .
 • Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác dân vận tại huyện Quang Bình Ban Dân vận Tỉnh ủy kiểm tra công tác dân vận tại huyện Quang Bình
  09:50 | 18/10/2018

  BHG - Chiều 17.10, Đoàn công tác của Ban Dân vận Tỉnh uỷ đã đi kiểm tra, đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" giai đoạn 2018 - 2020, công tác dân vận chính quyền năm 2018 và tình hình tôn giáo trên địa bàn huyện Quang Bình. Tại đây, Đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy đến thăm mô hình "Dân vận khéo" làm kinh tế giỏi của gia đình chị Dương Thị Nghiệp, thôn Yên Chàm, xã Tiên Yên và hoạt động của Hội Phật tử thôn Yên Thượng, xã Vĩ Thượng.

  .
 • Hội thi Dân vận khéo huyện ĐồngVăn năm 2018 Hội thi Dân vận khéo huyện ĐồngVăn năm 2018
  09:10 | 12/10/2018

  BHG - Tối 11.10, Huyện ủy Đồng Văn tổ chức Hội thi Dân vận khéo năm 2018. Dự hội thi có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo các huyện Yên Minh và Mèo Vạc. Hội thi Dân vận khéo huyện Đồng Văn năm 2018 có sự tham gia của 19 đội đến từ 19 xã, thị trấn trong toàn huyện...

  .
 • Triển khai hiệu quả "Năm Dân vận chính quyền" Triển khai hiệu quả
  09:00 | 12/10/2018

  BHG - Những năm qua, tỉnh ta luôn xác định công tác dân vận chính quyền là một nội dung quan trọng, không thể thiếu trong công tác dân vận của hệ thống chính trị. Qua đó tạo sự đồng thuận trong dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Lù Thị Hà cho biết: Thực hiện Kế hoạch "Năm Dân vận chính quyền" gắn với thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới...

  .
 • Đổi mới thực hiện Quy chế Dân chủ ở Vị Xuyên Đổi mới thực hiện Quy chế Dân chủ ở Vị Xuyên
  15:10 | 26/09/2018

  BHG - Thời gian qua, việc thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) cơ sở trên địa bàn huyện Vị Xuyên đạt được nhiều kết quả quan trọng; góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đồng thời hoàn thành các nhiệm vụ phát triển KT – XH ở địa phương, từng bước nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; thay đổi tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, CCVC theo hướng gần dân, phục vụ nhân dân. Để kịp thời thông tin đến người dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch phát triển KT – XH của địa phương; các quy định, trình tự giải quyết thủ tục hành chính; nguồn vốn nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng...

  .
 • Quản Bạ tăng cường thực hiện Quy chế Dân chủ
  14:00 | 04/10/2018

  BHG - Là huyện có nhiều thành phần dân tộc thiểu số, chính vì vậy, Quản Bạ lấy việc thực hiện công khai các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan trực tiếp đến người dân làm trọng tâm. Phó Bí thư Huyện ủy Quản Bạ, Giàng Cồ Diu, cho biết: Ban Chỉ đạo Quy chế Dân chủ (QCDC) huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn niêm yết các văn bản về cơ chế, chính sách tại bộ phận "một cửa" ở các trụ sở thôn, điểm trường để người dân tiện theo dõi.

  .
 • Mô hình dân vận đơn giản mà hiệu quả ở Thôn Tân An, thị trấn Yên Bình Mô hình dân vận đơn giản mà hiệu quả ở Thôn Tân An, thị trấn Yên Bình
  15:09 | 14/09/2018

  BHG - Với nhiều mô hình "Dân vận khéo" thiết thực, hiệu quả đang thực hiện đã góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới (NTM), giúp diện mạo trung tâm thị trấn Yên Bình (Quang Bình) thêm khởi sắc. Sau khi được BTV Huyện ủy (Quang Bình) đánh giá cao các mô hình phát triển kinh tế và cách làm hay trong xây dựng NTM, thị trấn Yên Bình tiếp tục chỉ đạo các tổ dân phố, thôn, bản đồng sức, đồng lòng thực hiện phong trào...

  .
 • Hoàng Su Phì đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền Hoàng Su Phì đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền
  17:14 | 07/09/2018

  BHG - Xác định rõ công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, những năm gần đây, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì luôn chú trọng đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận chính quyền theo hướng "gần dân, trọng dân, sát dân"; qua đó, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền và các cơ quan nhà nước với nhân dân trên địa bàn. Bám sát Chỉ thị số 16, ngày 16.5.2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước...

  .
 • Nàn Ma thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở Nàn Ma thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở
  10:13 | 29/08/2018

  BHG - Trong những năm gần đây, cùng với việc thực hiện chương trình đột phá về cải cách hành chính của huyện Xín Mần, Đảng bộ xã Nàn Ma đã và đang đẩy mạnh thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) gắn với phát triển KT-XH của địa phương. Với quan điểm gần dân, hiểu dân, gắn bó với dân, cán bộ, đảng viên xã Nàn Ma đã từng bước đẩy mạnh thực hiện QCDC, tạo sự đồng thuận...

  .
 • Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp, đoàn kết nhân dân Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp, đoàn kết nhân dân
  09:52 | 28/08/2018

  BHG - Những năm qua, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trên địa bàn tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện...

  .
 • Chủ động nắm bắt dư luận xã hội Chủ động nắm bắt dư luận xã hội
  08:13 | 28/08/2018

  BHG - Dư luận xã hội (DLXH) là tấm gương phản chiếu về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Vì vậy, việc chủ động nắm bắt DLXH là "chìa khóa" giúp Đảng ta đề ra những chủ trương, quyết sách đúng, hợp lòng dân. giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, đảm bảo ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội.

  .
 • Dân chủ, "chìa khóa" mở đường ở Phương Tiến Dân chủ,
  09:02 | 23/05/2018

  BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi khó khăn". Và câu chuyện mở đường, làm đường bê-tông, góp phần xây dựng Nông thôn mới (NTM) tại xã Phương Tiến (Vị Xuyên) là một minh chứng. Bằng phương châm hành động: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng"; cấp ủy Đảng, chính quyền xã Phương Tiến đã chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng để nhân dân biết, hiểu chủ trương về xây dựng NTM của các cấp, các ngành.

  .
 • Trưởng thôn Triệu Chòi Sinh khéo làm dân vận Trưởng thôn Triệu Chòi Sinh khéo làm dân vận
  08:08 | 25/05/2018

  BHG - Khắc ghi lời dạy của Bác "Dân vận khéo việc gì cũng thành công", ông Triệu Chòi Sinh, sinh năm 1968, Trưởng thôn Pắc Pèng, xã Xuân Minh (Quang Bình) luôn đi đầu trong công tác dân vận ở cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động bà con trong thôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, góp sức xây dựng Nông thôn mới. Trước khi giữ vai trò Trưởng thôn, ông Sinh từng đảm nhiệm Bí thư Chi bộ thôn Pắc Pèng 16 năm liền (2001 – 2017).

  .
 • Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
  16:59 | 25/05/2018

  BHG - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng, những năm qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Hà Giang (Agribank Hà Giang) luôn chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo trong các tập thể, cá nhân toàn đơn vị; góp phần quan trọng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

  .
 • Những kết quả từ thực hiện Quy chế Dân chủ ở Vị Xuyên Những kết quả từ thực hiện Quy chế Dân chủ ở Vị Xuyên
  07:55 | 30/05/2018

  BHG - Những năm qua, việc thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) ở cơ sở được Đảng bộ, chính quyền các cấp huyện Vị Xuyên quan tâm, chú trọng. Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp trên địa bàn luôn thực hiện nghiêm và đạt kết quả cao trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc thực hiện QCDC ở xã, thị trấn trên địa bàn huyện được triển khai dưới nhiều hình thức như...

  .
 • Dấu ấn từ công tác "Dân vận khéo" Dấu ấn từ công tác
  09:28 | 06/06/2018

  BHG - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên địa bàn tỉnh xuyên suốt những năm qua được ví như mưa nguồn, thấm vào đất để "cây đời" nở hoa, kết trái… Tiếp nối những kết quả quan trọng từ công tác "Dân vận khéo" giai đoạn trước, năm 2016 – 2017, phong trào thi đua "Dân vận khéo" của tỉnh tập trung làm nổi bật chủ đề...

  .
 • "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"
  10:17 | 12/06/2018

  BHG - Trong tác phẩm "Dân vận" đăng trên Báo Sự thật, số ra ngày 15.10.1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công". Những năm qua, công tác dân vận luôn được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm; từ phong trào "Dân vận khéo", khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT - XH chung của tỉnh.

  .
 • Thành phố Hà Giang thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở Thành phố Hà Giang thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở
  08:44 | 19/06/2018

  BHG - Người dân thực sự được tiếp cận, được tham gia vào các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời giám sát quá trình thực hiện cũng như nêu các ý kiến để cơ quan nhà nước thực hiện có hiệu quả hơn - đó là cách làm phát huy được hiệu ứng tích cực, tạo niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền thành phố Hà Giang trong những chặng đường hội nhập và phát triển.

  .
 • Quang Bình thực hiện tốt Năm Dân vận chính quyền
  08:55 | 19/06/2018

  BHG - Những năm gần đây, công tác dân vận của chính quyền huyện Quang Bình được đổi mới theo hướng "gần dân, trọng dân, sát dân", góp phần phát huy vai trò, quyền làm chủ của nhân dân và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân.Một trong những chuyển biến rõ nét nhất đó là các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung cắt giảm thời gian giải quyết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp...

  .
 • Chủ tịch Hội Nông dân "nói đi đôi với làm" Chủ tịch Hội Nông dân
  08:50 | 26/06/2018

  BHG - Phát huy vai trò gương mẫu, đảng viên đi đầu… ông Sầm Chí Thanh, Chủ tịch Hội Nông dân phường Quang Trung (thành phố Hà Giang) những năm qua luôn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn tham gia phát triển kinh tế; bản thân ông cũng là một tấm gương sáng về phát triển kinh tế gia đình để mọi người học hỏi. Đến thăm nhà ông Thanh ở thôn Tà Vải, xã Ngọc Đường; bên cạnh căn nhà sàn sạch đẹp là những chuồng trại, vườn rau, ao cá được bố trí xây dựng, sắp xếp khéo léo...

  .
 • Nguyễn Văn Ty - Trưởng thôn dân vận khéo, làm kinh tế giỏi Nguyễn Văn Ty - Trưởng thôn dân vận khéo, làm kinh tế giỏi
  17:00 | 30/06/2018

  BHG - Gần 5 năm làm Trưởng thôn Hạ Thành, xã Bằng Lang (Quang Bình), anh Nguyễn Văn Ty (sinh năm 1973) luôn được bà con tín nhiệm, yêu quý. Mọi người biết đến ông không chỉ là một Trưởng thôn tận tâm, nhiệt tình trong các phong trào của địa phương, mà còn là tấm gương đi đầu trong việc phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương.

  .
.
.
.
.
.