Đề nghị các cấp nhiều chính sách cho giáo dục

Thứ Bảy, 15/05/2021, 20:47 (GMT+7)

BHG - Nếu được các bậc cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân giao phó, cụ thể là:

Dương Thị Xua, Giáo viên trường THCS Tân Tiến huyện Hoàng Su Phì (Đơn vị bầu cử số 12, huyện Hoàng Su Phì)
Dương Thị Xua, Giáo viên trường THCS Tân Tiến huyện Hoàng Su Phì (Đơn vị bầu cử số 12, huyện Hoàng Su Phì)

1. Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, luôn rèn luyện và tu dưỡng đạo đức hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao.

2. Tuyên truyền kiến thức nuôi dậy trẻ theo phương pháp khoa học để góp phần nâng cao mặt bằng dân trí trong xã hội nói chung và trên địa bằng của huyện Hoàng Su Phì chúng ta nói riêng.

3. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, có trách nhiệm phối hợp tốt ba môi trường, đó là gia đình – nhà trường  và xã hội để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ em.

 4. Quan tâm huy động tối đa trẻ em trong độ tuổi đến trường.

5. Đề nghị các cấp lãnh đạo có chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ về vật chất cho con em, người dân tộc, hộ nghèo, gia đình chính sách, neo đơn để giúp các em có điều kiện tham gia học tập tốt hơn.

6. Có trách nhiệm cùng phối hợp với các ngành ở địa phương giám sát việc thực hiện luật giáo dục để tránh tình trạng tiêu cực trong học đường.

7. Luôn giữ  vững mối quan hệ mật thiết và tiếp xúc với cử tri định kỳ theo luật định, tiếp xúc cử tri trước và sau khi họp HĐND để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng chính đáng của cử tri về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, những vấn đề có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ và quyền lợi của công dân.

8. Tôi sẽ phát huy hết trách nhiệm và quyền hạn của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp của HĐND, tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND sao cho phù hợp thực tế địa phương, nhằm đưa kinh tế - xã hội xã nhà phát triển nhanh hơn, nhất là đời sống của bà con cử tri được nâng lên, đồng thời cùng giám sát các cơ quan chính quyền, cán bộ công chức, viên chức nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là phòng chống tiêu cực, lãng phí của công, nhằm góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch và vững mạnh.

Được giới thiệu ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này là một vinh dự và đó cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi, do đó cho dù có trúng cử hay không trúng cử bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức phục vụ nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên phân công. Nhưng nếu được bà con cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND, tôi sẽ có điều kiện và thuận lợi hơn trong việc thực hiện dự kiến chương trình hành động mà bản thân vừa nêu phần trên.

.