Tiếng nói của ứng cử viên HĐND tỉnh
Tiếng nói của ứng cử viên HĐND tỉnh
.
11:09 | 14/05/2021

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào HĐND tỉnh. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

.
.
.
 • Quyết tâm cao nhất để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh Quyết tâm cao nhất để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ tỉnh
  20:49 | 12/05/2021
  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào HĐND tỉnh. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, ông Đặng Quốc Khánh...
  .
 • Tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương Tiếp tục đổi mới, phát huy hơn nữa vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương
  20:45 | 12/05/2021
  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào HĐND tỉnh. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, ông Thào Hồng Sơn...
  .
 • Nỗ lực đem hết khả năng, trình độ, tâm huyết nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân Nỗ lực đem hết khả năng, trình độ, tâm huyết nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân
  20:52 | 12/05/2021
  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào HĐND tỉnh. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy...
  .
 • Tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân Tôn trọng, lắng nghe, tiếp thu và phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân
  20:55 | 12/05/2021
  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào HĐND tỉnh. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy (Đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hà Giang):
  .
 • Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số
  20:27 | 13/05/2021
  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào HĐND tỉnh.
  .
 • Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, kịp thời kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân Đổi mới công tác tiếp xúc cử tri, kịp thời kiến nghị các cấp, các ngành giải quyết các nguyện vọng chính đáng của nhân dân
  21:12 | 12/05/2021
  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào HĐND tỉnh. Báo Hà Giang đăng giới thiệu...
  .
 • Quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân Quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu nhân dân
  21:16 | 12/05/2021
  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào HĐND tỉnh. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu...
  .
 • Làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri Làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri
  20:54 | 13/05/2021
  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào HĐND tỉnh. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, ông Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy (Đơn vị bầu cử số 1, huyện Mèo Vạc):
  .
 • Nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh Nỗ lực rèn luyện, phấn đấu thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh
  21:10 | 12/05/2021
  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào HĐND tỉnh. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, ông Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH...
  .
 • Kịp thời kiến nghị, đề xuất với tỉnh và các ngành xem xét giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri Kịp thời kiến nghị, đề xuất với tỉnh và các ngành xem xét giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri
  20:29 | 13/05/2021
  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào HĐND tỉnh. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, ông Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy (Đơn vị bầu cử số 9 huyện Bắc Quang):
  .
 • Tăng cường kiểm soát trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính Tăng cường kiểm soát trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính
  20:50 | 13/05/2021
  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân...
  .
 • Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác, làm thật tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử Phát huy năng lực, sở trường và kinh nghiệm công tác, làm thật tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử
  20:57 | 13/05/2021
  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào HĐND tỉnh. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, ông Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy; Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh (Đơn vị bầu cử số 13, huyện Xín Mần):
  .
 • Quyết tâm đưa thành phố Hà Giang phát triển mạnh mẽ Quyết tâm đưa thành phố Hà Giang phát triển mạnh mẽ
  20:58 | 13/05/2021
  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào HĐND tỉnh. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, ông Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang (Đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hà Giang):
  .
 • Xây dựng tỉnh giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa Xây dựng tỉnh giàu về kinh tế, đẹp về nếp sống văn hóa
  11:01 | 14/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tín nhiệm tiếp tục bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; với ý thức trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, bằng tình cảm đã gắn bó với đất và người Yên Minh, trước cử tri tôi xin hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành trách nhiệm người đại biểu nhân dân.
  .
 • Đem hết trí tuệ, tâm huyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh Đem hết trí tuệ, tâm huyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh
  11:47 | 14/05/2021
  BHG - Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ có cơ hội và điều kiện cùng các vị đại biểu HĐND tỉnh đại diện cho ý chí, nguyện vọng của bà con nhân dân trong tỉnh; đồng thời bản thân sẽ không ngừng rèn luyện, nghiên cứu, học hỏi, giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đem hết trí tuệ, tâm huyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
  .
 • Phát triển mạng lưới giao thông kết nối vùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa Phát triển mạng lưới giao thông kết nối vùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa
  11:51 | 14/05/2021
  BHG - Trước những thành tựu đạt được và những khó khăn, hạn chế của KT - XH, QP - AN trong nhiệm kỳ qua, nếu được các bậc cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xác định trong thời gian tới, cần phối hợp tập trung tham mưu cho BCH Đảng bộ tỉnh một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:
  .
 • Sâu sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến của cử tri Sâu sát thực tiễn, lắng nghe ý kiến của cử tri
  11:41 | 14/05/2021
  BHG - Để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu, tôi luôn xác định: 1. Luôn sâu sát tình hình thực tiễn, lắng nghe ý kiến của cử tri bằng mọi phương pháp. Chuyển tải những kiến nghị họp pháp và chính đáng của cử tri đến HĐND tỉnh, HĐND huyện và các cơ quan có liên quan để góp phần xây dựng các chính sách phù hợp với điều kiện thực tiễn, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, qua đó xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thiết thực chăm lo nâng cao mọi mặt đời sống nhân dân. Đồng thời, tôi tiếp tục tham vấn ý kiến của các chuyên gia để đưa ra những ý kiến khoa học và phù họp. Thường xuyên nghiên cứu và làm tròn trách nhiệm giám sát đối với hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo việc thực hiện các chính sách đạt hiệu quả.
  .
 • Tích cực đề xuất, tham gia ý kiến để HĐND tỉnh, huyện bàn, quyết định về những chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương Tích cực đề xuất, tham gia ý kiến để HĐND tỉnh, huyện bàn, quyết định về những chủ trương, giải pháp quan trọng nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương
  11:53 | 14/05/2021
  BHG - Tôi nhận thức rằng HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, thực hiện chức năng giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương; ý thức được làm đại biểu HĐND là niềm vinh dự của bản thân song cũng là trách nhiệm lớn lao mà cử tri và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang nói chung và cử tri huyện Yên Minh nói riêng tin tưởng trao gửi cho ứng cử viên của mình...
  .
 • Chịu sự giám sát của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri Chịu sự giám sát của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri
  11:55 | 14/05/2021
  BHG - Từ thực trạng và yêu cầu phát triển của huyện Bắc Mê, nếu được bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin trình bày những suy nghĩ của mình về thực hiện trách nhiệm của người đại biểu dân cử, cụ thể như sau:
  .
 • Theo dõi, kiểm tra đến cùng việc giải quyết, trả lời đơn thư của các cơ quan chính quyền Theo dõi, kiểm tra đến cùng việc giải quyết, trả lời đơn thư của các cơ quan chính quyền
  11:56 | 14/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, với tư cách vừa là cán bộ, đảng viên, với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy huyện Đồng Văn, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn, trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà cử tri quan tâm. Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
  .
 • Thực hiện tốt nhất vai trò người đại biểu của dân Thực hiện tốt nhất vai trò người đại biểu của dân
  12:00 | 14/05/2021
  BHG - Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự khi được cử tri nơi công tác, nơi cư trú và Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Bản thân tôi nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của người đại biểu HĐND, đó là: Phải cố gắng, cầu thị, liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi được thực hiện nhiệm vụ đại biểu để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và những ý kiến đề xuất của cử tri và nhân dân, từ đó phản ánh chân thực đến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết để bảo vệ đầy đủ quyền và lợi ích chính đáng của cử tri và nhân dân...
  .
 • Kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cư tri, nhân dân Kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của cư tri, nhân dân
  12:02 | 14/05/2021
  BHG - Nếu cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII (tái cử), tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 1. Phát huy tốt khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để làm thật tốt vai trò người đại biểu nhân dân, dành nhiều thời gian để gặp gỡ tiếp xúc cử tri, nhằm hiểu rõ hơn cuộc sống thực tế của cử tri và nhân dân. Lắng nghe, tổng hợp ý kiến của cử tri để phản ánh, kiến nghị với UBND tỉnh về những yêu cầu của cử tri và nhân dân mong đợi trên từng lĩnh vực, liên quan trực tiếp đến việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân thông qua các hoạt động giám sát và chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh.
  .
 • Trách nhiệm, gương mẫu, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, quyền hạn người đại biểu của nhân dân Trách nhiệm, gương mẫu, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, quyền hạn người đại biểu của nhân dân
  12:01 | 14/05/2021
  BHG - Được tham gia ứng cử lần này đối với bản thân tôi là một vinh dự, nhưng cũng là một thách thức không nhỏ. Do đó, nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
  .
 • Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại các Kỳ họp của HĐND Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn tại các Kỳ họp của HĐND
  19:03 | 16/05/2021
  BHG - Nhận thức sâu sắc yêu cầu của thực tiễn và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Bản thân tôi cũng như các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII luôn luôn xác định trách nhiệm của mình, nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu làm ĐB HĐND, cá nhân tôi sẽ tiếp tục phấn đấu hết sức mình để làm tốt nhiệm vụ:
  .
 • Vinh dự lớn, đòi hỏi cá nhân phải nỗ lực không ngừng đáp ứng sự tin tưởng của cử tri và nhân dân Vinh dự lớn, đòi hỏi cá nhân phải nỗ lực không ngừng đáp ứng sự tin tưởng của cử tri và nhân dân
  12:05 | 14/05/2021
  BHG - Được sự hiệp thương, giới thiệu của Ủy ban MTTQ tỉnh, sự thống nhất của BTV Tỉnh ủy, sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện Bắc Quang, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức rằng: Đó là một vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi cá nhân phải nỗ lực không ngừng để đáp ứng sự tin tưởng của cử tri và nhân dân. Nếu được cử tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII và đại biểu HĐND huyện Bắc Quang khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi xác định, trong thời gian tới, cần tập trung phối hợp nghiên cứu, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:
  .
 • Quyết tâm xây dựng Quang Bình thành huyện Nông thôn mới Quyết tâm xây dựng Quang Bình thành huyện Nông thôn mới
  12:04 | 14/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tín nhiệm và tôi trúng cử là đại biếu HĐND tỉnh và HĐND huyện khoá mới, tôi xây dựng kế hoạch hoạt động, công tác của mình như sau: Với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ phấn đấu làm tròn nhiệm vụ của người đại biếu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ, lý luận chính trị, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.
  .
 • Thực hiện tốt quyền chất vấn, trả lời chất vấn, quyền giám sát tại HĐND tỉnh Thực hiện tốt quyền chất vấn, trả lời chất vấn, quyền giám sát tại HĐND tỉnh
  21:35 | 14/05/2021
  BHG - Tôi rất vinh dự và trân trọng cảm ơn sự chấp thuận,giới thiệu của tổ chức, cơ quan; Sự tín nhiệm của cư tri nơi công tác và nơi cư trú; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hiệp thương, giới thiệu tôi tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà giang khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi nhận thức sâu sắc rằng,HĐND Tỉnh là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất tại địa phương; Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân tại địa phương.
  .
 • Đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục Đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục
  09:09 | 18/05/2021
  BHG - Với trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm công tác của mình, nếu được các bậc cử tri tín nhiệm bầu trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi sẽ thực hiện tốt, đầy đủ các công việc sau:
  .
 • Tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND tỉnh Tích cực tham gia xây dựng các nghị quyết của HĐND tỉnh
  09:02 | 18/05/2021
  BHG - Nếu trúng cử tôi sẽ giành 100% thời gian cho hoạt động của HĐND, với tinh thần trách nhiệm cao nhất để thực hiện tốt, đầy đủ các công việc sau:
  .
 • Theo dõi sát các cấp, ngành trong việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri Theo dõi sát các cấp, ngành trong việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri
  15:36 | 14/05/2021
  BHG - Nếu tôi được các bậc cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn tôi tiếp tục tham gia và là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi sẽ hành động tập trung vào một số nội dung chính như sau:
  .
 • Quan tâm việc giám sát, thực hiện Luật Bình đẳng giới, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, những thành phần yếu thế được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn Quan tâm việc giám sát, thực hiện Luật Bình đẳng giới, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, những thành phần yếu thế được chăm sóc và bảo vệ tốt hơn
  20:51 | 15/05/2021
  BHG - Nếu tôi được các bậc cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn tôi tiếp tục là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII tôi sẽ hành động tập trung vào một số nội dung chính như sau:
  .
 • Tham gia một cách có hiệu quả vào các hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Tham gia một cách có hiệu quả vào các hoạt động giám sát của HĐND tỉnh
  21:53 | 17/05/2021
  BHG - Được sự tín nhiệm của cử tri và hiệp thương của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang giới thiệu tôi ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 11 (huyện Quang Bình). Tôi nhận thấy bên cạnh niềm vinh dự, tự hào là trách nhiệm của mình trước cử tri, cơ quan, trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.
  .
 • Tham gia các hoạt động giám sát và chất vấn có trách nhiệm và hiệu quả tại các kỳ họp Tham gia các hoạt động giám sát và chất vấn có trách nhiệm và hiệu quả tại các kỳ họp
  21:51 | 17/05/2021
  BHG - Được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang đồng ý hiệp thương giới thiệu tôi tham gia ứng cứ Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi nhận thức đây không chi là vinh dự của cơ quan, đơn vị mà còn chính là niềm vinh dự của cá nhân tôi. Vinh dự gắn với trách nhiệm nặng nề bởi nếu được trúng cứ tôi sẽ tham gia là đại biểu HĐND tỉnh, trách nhiệm vì trong thời kỳ hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong khi Hà Giang...
  .
 • Tích cực tham mưu các chính sách dành cho dân tộc thiểu số, chế độ chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh Tích cực tham mưu các chính sách dành cho dân tộc thiểu số, chế độ chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh
  21:49 | 17/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh; với cương vị là người con, là một giáo viên trực tiếp giảng dạy tại huyện Quang Bình, với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi xin hứa:
  .
 • Đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa đến quyền và lợi ích về chăm sóc sức khỏe của nhân dân Đề xuất, kiến nghị HĐND tỉnh, các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa đến quyền và lợi ích về chăm sóc sức khỏe của nhân dân
  21:48 | 17/05/2021
  BHG - Được sự giới thiệu của UB MTTQ huyện, tôi vinh dự và phấn khởi được ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi nhận thức đây không chỉ là vinh dự của cơ quan, đơn vị mà còn là niềm vinh dự của cá nhân tôi. Vinh dự đó gắn liền với trách nhiệm, bởi nếu trúng cử tôi sẽ có cơ hội là người đại diện cho ý trí, nguyện vọng của nhân dân...
  .
 • Mang hết sức lực và trí tuệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Hà giang, xứng đáng với niềm tin và tín nhiệm của cử tri Mang hết sức lực và trí tuệ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Hà giang, xứng đáng với niềm tin và tín nhiệm của cử tri
  19:02 | 16/05/2021
  BHG - Là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, tôi rất vinh dự, tự hào và nhận thức được rằng đây cũng là trách nhiệm nặng nề. Tôi đã đọc, nghiên cứu và tìm hiểu về chức năng, nhiệm vụ của HĐND và chức trách, nhiệm vụ của đại biểu HĐND. Nếu được cử tri tín nhiệm và bầu tôi trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi sẽ:
  .
 • Đề xuất với tỉnh, cơ quan có thẩm quyền phát triển cơ sở hạ tầng trên cơ sở các kiến nghị của cử tri Đề xuất với tỉnh, cơ quan có thẩm quyền phát triển cơ sở hạ tầng trên cơ sở các kiến nghị của cử tri
  19:01 | 16/05/2021
  BHG - Đại biểu HĐND là người đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
  .
 • Chú trọng tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản mới của tỉnh đến với cán bộ, công chức, viên chức và bà con cử tri Chú trọng tuyên truyền, phổ biến kịp thời các văn bản mới của tỉnh đến với cán bộ, công chức, viên chức và bà con cử tri
  19:00 | 16/05/2021
  BHG - Tôi đã công tác trong ngành Nội vụ hơn 12 năm, công việc chuyên môn liên quan chính quyền địa phương, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố…
  .
 • Triển khai và thực hiện tốt vai trò của công tác Dân vận là cơ sở để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân Triển khai và thực hiện tốt vai trò của công tác Dân vận là cơ sở để đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân
  19:00 | 16/05/2021
  BHG - Nếu được Bà con cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026, với tư cách vừa là cán bộ, đảng viên trực tiếp tham gia công tác Dân vận, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà cử tri quan tâm… tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
  .
 • Tham gia nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện và cơ hội giúp cho học sinh được học tập tốt hơn Tham gia nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện và cơ hội giúp cho học sinh được học tập tốt hơn
  18:59 | 16/05/2021
  BHG - Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu nhất liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác như:
  .
 • Thực hiện có hiệu quả hoạt động chất vấn với tinh thần không ngại va chạm, né tránh, truy vấn đến cùng các vấn đề Thực hiện có hiệu quả hoạt động chất vấn với tinh thần không ngại va chạm, né tránh, truy vấn đến cùng các vấn đề
  18:58 | 16/05/2021
  BHG - Được sự tín nhiệm của cơ quan nơi công tác và nơi cư trú, sự hiệp thương của Ủy ban MTTQVN tỉnh Hà Giang, Tôi được giới thiệu làm ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Là ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh, tôi nhận thức rằng đây không chỉ là niềm vinh dự của bản thân, mà còn là trách nhiệm lớn lao khỉ tham gia là người đại biểu dân cử...
  .
 • Tích cực tham gia ý kiến với HĐND tỉnh có những chính sách về an sinh xã hội để cho thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh tế Tích cực tham gia ý kiến với HĐND tỉnh có những chính sách về an sinh xã hội để cho thanh niên khởi nghiệp và phát triển kinh tế
  18:57 | 16/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tín nhiệm bầu là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021- 2026, tôi sẽ khắc phục mọi khó khăn thực hiện tốt những nhiệm vụ sau dây:
  .
 • Sâu sát thực tiễn để xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp Sâu sát thực tiễn để xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp
  18:56 | 16/05/2021
  BHG - Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác.
  .
 • Phát huy hết khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử Phát huy hết khả năng, sở trường và kinh nghiệm công tác để thực hiện tốt vai trò của người đại biểu dân cử
  18:52 | 16/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tín nhiệm lựa chọn và bầu tôi là Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
  .
 • Luôn trăn trở với những khó khăn của một huyện miền núi Mèo Vạc còn nhiều gian khó Luôn trăn trở với những khó khăn của một huyện miền núi Mèo Vạc còn nhiều gian khó
  11:25 | 16/05/2021
  BHG - Nếu được các bậc cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ có nhiều thuận lợi hơn để góp phần công sức của mình cùng bà con xây dựng quê hương Mèo Vạc.
  .
 • Cần đánh giá kỹ về nhu cầu của đồng bào dân tộc trước khi triển khai các dự án hỗ trợ Cần đánh giá kỹ về nhu cầu của đồng bào dân tộc trước khi triển khai các dự án hỗ trợ
  11:25 | 16/05/2021
  BHG - Mèo Vạc là một huyện nghèo, điều kiện kinh tế - xã hội còn có nhiều khó khăn, cuộc sống của đồng bào còn nhiều vất vả. Đặc biệt là với địa hình, điều kiện khí hậu khắc nghiệt vào mùa Đông, thiếu nước và ít đất sản xuất chủ yếu các hộ nghèo nhận nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án.
  .
 • Tập trung giám sát việc triển khai các chương trình, dự án, việc quản lý, điều hành ngân sách Tập trung giám sát việc triển khai các chương trình, dự án, việc quản lý, điều hành ngân sách
  11:24 | 16/05/2021
  BHG - Nếu được các bậc cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn, bầu tôi làm Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
  .
 • Vận động nhân dân vay vốn phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất Vận động nhân dân vay vốn phát triển kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất
  11:23 | 16/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026; tôi sẽ đem hết sức mình đế hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân giao phó, cụ thể:
  .
 • Tích cực đề xuất với HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của Đồng Văn Tích cực đề xuất với HĐND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của Đồng Văn
  11:22 | 16/05/2021
  BHG - Tôi rất vinh dự và tự hào đồng thời cũng nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trước tổ chức, trước các bậc cử tri và nhân dân khi tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Đồng Văn. Đây là trung tâm vùng lõi của Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi có điều kiện khí hậu mát mẽ, cảnh quan thiên nhiên đẹp, có tính độc đáo riêng, có hệ thống núi rừng hùng vĩ kết hợp với các di tích lịch sử, nền văn hoá đa dạng đặc sắc và thiên nhiên còn giữ được vẻ hoang sơ, có nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai.
  .
 • Tham mưu, đề xuất với tỉnh các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành Tham mưu, đề xuất với tỉnh các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành
  20:51 | 15/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, bầu tôi làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi xin hứa làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
  .
 • Đặc biệt quan tâm những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, công tác bình đẳng giới Đặc biệt quan tâm những vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, công tác bình đẳng giới
  20:49 | 15/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm lựa chọn cho tôi tham gia Đại biểu HĐND tôi sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiện và thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
  .
 • Cùng với hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh thực hiện tốt cuộc vận động Cùng với hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh thực hiện tốt cuộc vận động
  20:48 | 15/05/2021
  BHG - Với tình yêu và trách nhiệm đối với quê hương thứ 2 của tôi, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung làm tốt một số vấn đề ưu tiên mang tính xuyên suốt như sau
  .
 • Đề nghị các cấp nhiều chính sách cho giáo dục Đề nghị các cấp nhiều chính sách cho giáo dục
  20:47 | 15/05/2021
  BHG - Nếu được các bậc cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi sẽ đem hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu được nhân dân giao phó, cụ thể là:
  .
 • Phản ánh đầy đủ, trung thực các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri Phản ánh đầy đủ, trung thực các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri
  20:47 | 15/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri huyện nhà tin tưởng, lựa chọn bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tôi tôi sẽ nỗ lực cố gắng và có những quyết tâm hành động, thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử như sau:
  .
 • Tham mưu với cấp có thẩm quyền giúp người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp Tham mưu với cấp có thẩm quyền giúp người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp
  20:46 | 15/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tín nhiệm bầu vào HĐND tỉnh. Với tinh thần trách nhiệm là một đại biểu HĐND tôi sẽ có kế hoạch thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn nhiệm vụ của người đại biểu HĐND, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Luôn học tập nâng cao trình độ, rèn luyện và tu dưỡng phẩm chất đạo đức lối sống. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các quy định của địa phương.
  .
 • Tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng sống 'tốt đời, đẹp đạo" Tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng sống 'tốt đời, đẹp đạo
  21:01 | 14/05/2021
  BHG - Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hà Giang và cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm. Tôi được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và được phân công ra ứng cử tại địa bàn thành phố Hà Giang. Tôi rất vui mừng và phấn khởi, đây là niềm vinh dự lớn đối với tôi. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (tái cử) tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
  .
 • Tích cực giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải Tích cực giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải
  20:45 | 15/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên cơ sở nhiệm vụ công tác chuyên môn của mình tôi sẽ tập chung vào một số nhiệm vụ sau:
  .
 • Chung tay, góp sức để xây dựng một quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp Chung tay, góp sức để xây dựng một quê hương Hà Giang ngày càng giàu đẹp
  20:45 | 15/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tin tưởng và tín nhiệm bầu trúng cử làm đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi sẽ khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt những nhiệm vụ sau đây:
  .
 • Phát huy thật tốt vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em Phát huy thật tốt vai trò của Hội phụ nữ các cấp trong việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em
  20:44 | 15/05/2021
  BHG - Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được sự tín nhiệm giới thiệu của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ huyện, cử tri nơi công tác cũng như tại địa phương nơi cư trú và được UB MTTQ Việt Nam tỉnh hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.
  .
 • Phát huy năng lực, sở trường, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử Phát huy năng lực, sở trường, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn để làm thật tốt vai trò của người đại biểu dân cử
  20:43 | 15/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tư cách vừa là công chức nhà nước, vừa là đại biểu dân cử, tôi sẽ có điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà cử tri quan tâm:
  .
 • Tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên phù hợp với nhu cầu lao động của thị trường Tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề cho thanh niên phù hợp với nhu cầu lao động của thị trường
  20:42 | 15/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi làm Đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi dự kiến chương trình hành động cá nhân như sau:
  .
 • Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc
  20:42 | 15/05/2021
  BHG - Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.
  .
 • Phát huy cao hơn nữa vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo Phát huy cao hơn nữa vai trò của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo
  20:41 | 15/05/2021
  BHG - Đất nước ta đang trong giai đoạn phát triển, mục tiêu giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân dân nhất là nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta. Trong đó lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp tham gia với vai trò là nòng cốt và thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) với 5 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá; Đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; Đột phá về phát triển du lịch nông nghiệp đặc trưng, hàng hóa chất lượng cao theo chuỗi giá trị; Đột phá về tạo sinh kế nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
  .
 • Có nhiều ý kiến với HĐND, UBND tỉnh trong việc ban hành các chính sách giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động Có nhiều ý kiến với HĐND, UBND tỉnh trong việc ban hành các chính sách giảm nghèo, tạo việc làm cho người lao động
  20:40 | 15/05/2021
  BHG - Nếu được Bà con cử tri tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tư cách vừa là cán bộ đảng viên trực tiếp tham gia công tác Hội đồng nhân dân, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là những đề xuất, kiến nghị những vấn đề mà cử tri quan tâm… tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
  .
 • Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và đơn vị bầu cử
  20:23 | 15/05/2021
  BHG - Hiện nay, các xã trong toàn huyện chủ yếu là sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, nguồn thu ngân sách hạn hẹp, đời sống, việc làm của đồng bào còn nhiều vất vả, xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu nông nghiệp còn chậm, nước sạch nông thôn, kết cấu hạ tầng còn rất khó khăn nhất là về giao thông nông thôn, chế độ chính sách đãi ngộ với đội ngũ cán bộ ở thôn bản còn bất cập chưa tương xứng; đây là những vấn đề tôi quan tâm, trăn trở và tôi biết đó là những vấn đề cần phải từng bước giải quyết trong điều kiện hiện nay của tỉnh.
  .
 • Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri để đề xuất với tỉnh về những yêu cầu mà cử tri quan tâm Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị của cử tri để đề xuất với tỉnh về những yêu cầu mà cử tri quan tâm
  20:22 | 15/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, với tư cách vừa là cán bộ đảng viên trực tiếp tham gia công tác Mặt trận, vừa là một đại biểu dân cử sẽ có điều kiện thuận lợi hơn, trong việc thực hiện vai trò, trách nhiệm của mình, nhất là đề xuất, kiến nghị những vấn đề, những lĩnh vực mà Bà con cử tri quan tâm… tôi xin hứa sẽ thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau đây:
  .
 • Làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên, người lao động Làm tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, đoàn viên, người lao động
  20:16 | 15/05/2021
  BHG - Nếu được các bậc cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn bầu tôi làm Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây
  .
 • Gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân Gần gũi, giữ mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân
  20:15 | 15/05/2021
  BHG - Nếu được tín nhiệm bầu là đại biểu HĐND tỉnh tôi luôn bám sát nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người cán bộ trên cương vị công tác và nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến lĩnh vực công tác.
  .
 • Tham mưu những giải pháp cụ thể, thiết thực, quyết liệt hơn để tạo việc làm cho người lao động Tham mưu những giải pháp cụ thể, thiết thực, quyết liệt hơn để tạo việc làm cho người lao động
  20:14 | 15/05/2021
  BHG - Nếu được các bậc cử tri tin tưởng, tín nhiệm, lựa chọn, bầu tôi làm Đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi xin hứa sẽ làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
  .
 • Nỗ lực góp phần thực hiện bình đẳng giới đối với phụ nữ dân tộc thiểu số Nỗ lực góp phần thực hiện bình đẳng giới đối với phụ nữ dân tộc thiểu số
  20:13 | 15/05/2021
  BHG - Trong nhiệm kỳ tới tới, nếu tiếp tục được nhân dân ủng hộ, tín nhiệm, trao trọng trách lớn lao nhưng cũng đầy trách nhiệm, tự hào - trở thành Đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để làm tốt hơn nữa vai trò người đại biểu, xứng đáng là cầu nối hiệu quả giữa nhân dân với các cơ quan quyền lực nhà nước. Chương trình hành động cụ thể của tôi như sau:
  .
 • Kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật Kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật
  21:38 | 14/05/2021
  BHG - Bản thân tôi rất vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử tham gia ứng cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 2026. Đồng thời được Ủy ban Bầu cử tỉnh tiếp nhận hồ sơ và phân bổ về ứng cử tại đơn vị bầu cử huyện Bắc Mê.
  .
 • Sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất Sẽ phấn đấu, nỗ lực làm việc bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất
  21:36 | 14/05/2021
  BHG - Trong suốt quá trình công tác của mình, dù ở cương vị nào tôi cũng thường xuyên rèn luyện, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ thực tiễn trong quá trình công tác tại cơ quan chuyên môn và nay công tác tại HĐND huyện nếu là đại biếu HĐND tỉnh tôi sẽ có điều kiện để tham gia, đóng góp cùng HĐND quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh nhà. Tuy nhiên, tôi luôn xác định, trúng cử hay không trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân, tôi cũng sẽ luôn cố gắng cống hiến hết khả năng của mình trong quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh xem đó là trách nhiệm của một người cán bộ, đảng viên, nghĩa vụ một công dân cần phải làm đối với địa phương.
  .
 • Dành sự quan tâm đến việc quản lý các quy hoạch; xây dựng kết cấu hạ tầng và sự phát triển của dịch vụ, du lịch Dành sự quan tâm đến việc quản lý các quy hoạch; xây dựng kết cấu hạ tầng và sự phát triển của dịch vụ, du lịch
  21:35 | 14/05/2021
  BHG - Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tôi tiếp tục được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII tại Đơn vị bầu cử số 6 - Thành phố Hà Giang. Đây là niềm vinh dự của tôi trước sự tin tưởng của cơ quan, tổ chức, của Nhân dân và các bậc cử tri nơi tôi cư trú và công tác; đồng thời tôi cũng nhận thức được trách nhiệm rất lớn lao trước các cơ quan Đảng, Nhà nước, trước các bậc cử tri và Nhân dân trong tỉnh.
  .
 • Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, làm tốt công tác phản hồi và thông tin lại cho cử tri Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, làm tốt công tác phản hồi và thông tin lại cho cử tri
  21:31 | 14/05/2021
  BHG - Tôi rất vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là vinh dự đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đối với cá nhân tôi. Nếu được các cử tri tín nhiệm bầu tôi trong nhiệm kỳ tới đây, dù trúng cử hay không trúng cử thì với trách nhiệm của một người cán bộ, đảng viên và là một công dân của thành phố. Tôi sẽ quan tâm tới một số nội dung như sau:
  .
 • Vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Vinh dự và trách nhiệm khi ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh
  21:07 | 14/05/2021
  BHG - Bản thân tôi rất phấn khởi và vinh dự được cử tri nơi công tác, nơi cư trú đề cử tham gia ứng cử và được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương giới thiệu ra ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự, tự hào của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi , đồng thời cũng thấy rõ trách nhiệm rất lớn của mình trước Tỉnh ủy, cử tri và nhân dân toàn tỉnh Hà Giang.
  .
 • Nỗ lực hết mình để xứng đáng là cầu nối giữa người dân và chính quyền Nỗ lực hết mình để xứng đáng là cầu nối giữa người dân và chính quyền
  21:03 | 14/05/2021
  BHG - Tôi Thấy rằng, HĐND, đại biểu HĐND có vị trí, vai trò, trách nhiệm rất quan trọng; là cơ quan dân cử và đại biểu dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân; quyết định các vấn đề của địa phương theo Luật và giám sát việc tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và thực hiện các nghị quyết của HĐND.
  .
 • Giám sát để làm cho các quyết định của HĐND tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống Giám sát để làm cho các quyết định của HĐND tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống
  21:00 | 14/05/2021
  BHG - Tôi rất vinh dự được đại diện lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh tham gia ứng cử; được hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú, Ủy ban bầu cử và UBMTTQ tỉnh giới thiệu hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Tỉnh ủy, cử tri và nhân dân toàn tỉnh.
  .
 • Đưa những phản ánh và nguyện vọng chính đáng của cử tri đến HĐND tỉnh Đưa những phản ánh và nguyện vọng chính đáng của cử tri đến HĐND tỉnh
  16:41 | 14/05/2021
  BHG - Tôi được rèn luyện và trưởng thành từ cơ sở. Lần này được cơ quan, Ủy ban bầu cử xã UBMTTQ huyện tín nhiệm giới thiệu tôi ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử số 3.
  .
 • Tích cực tham gia giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị giải quyết những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm. Tích cực tham gia giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị giải quyết những vấn đề nổi cộm được dư luận quan tâm.
  16:40 | 14/05/2021
  BHG - Tôi được Ban Thường vụ Đảng uỷ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang giới thiệu là đại diện cho UBMTTQ tỉnh tham gia ứng cử; được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm cao, được UBMTTQ tỉnh hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2021. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan, gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Đảng ủy, cử tri và nhân dân toàn tỉnh.
  .
 • Trọng dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với Nhân dân Trọng dân, gần dân, học dân và thực sự có trách nhiệm với Nhân dân
  16:39 | 14/05/2021
  BHG - Tôi được cơ quan có thẩm quyền giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, mà còn là trách nhiệm lớn trước cử tri và Nhân dân. Tôi cũng ý thức được rằng Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này phải kế thừa và phát huy mạnh mẽ kết quả...
  .
 • Góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người nông dân Góp phần phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống người nông dân
  16:14 | 14/05/2021
  BHG - Được Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh hiệp thương, giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá 18 nhiệm kỳ 2021-2026 và được phân công về ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3 huyện Yên Minh. Như vậy, nếu trúng cử, tôi sẽ có cơ hội là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân huyện Yên Minh, có cơ hội đóng góp phần nhỏ bé của mình cùng bà con xây dựng quê hương phát triển.
  .
 • Dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử Dành thời gian thỏa đáng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử
  16:13 | 14/05/2021
  BHG - Tôi được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm; được UBMTTQ tỉnh Hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tôi ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là vinh dự của cá nhân, cơ quan và gia đình tôi mà còn là trách nhiệm lớn trước Tỉnh ủy, cử tri và nhân dân trong tỉnh.
  .
 • Đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi Đề xuất đối với các cấp chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và nhân dân mong đợi
  16:12 | 14/05/2021
  BHG - Tôi được HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh khóa XVII giới thiệu và được Hội nghị cử tri nơi công tác, nơi cư trú tín nhiệm, được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang hiệp thương lựa chọn, giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
  .
 • Mọi việc lớn hay nhỏ đều phải lấy lợi ích của Nhân dân làm trọng Mọi việc lớn hay nhỏ đều phải lấy lợi ích của Nhân dân làm trọng
  15:59 | 14/05/2021
  BHG - Bản thân tôi nhận thức rằng, đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước HĐND về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình. Vì vậy, được sự tín nhiệm giới thiệu của cán bộ, cử tri địa phương nơi cư trú ra ứng cử đại biểu HĐND Tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, bản thân tôi nhận thấy đây vừa là niềm vinh dự, vừa là nghĩa vụ, trách nhiệm to lớn đối với Đảng và nhân dân trong huyện.
  .
 • Tôi mong muốn được đóng góp sức lực, trí tuệ của mình cho HĐND tỉnh Tôi mong muốn được đóng góp sức lực, trí tuệ của mình cho HĐND tỉnh
  15:58 | 14/05/2021
  BHG - Thưa các bậc cử tri tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi được tập thể giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. Đại biểu Hội đồng nhân dân là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân địa phương, chịu trách nhiệm trước cử tri địa phương và trước Hội đồng nhân dân về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu của mình. Với vị trí, vai trò và tầm quan trọng như trên. Cá nhân tôi mong muốn được đóng góp sức lực, trí tuệ của mình cho HĐND tỉnh trong những năm tới để bà con nhân dân trên địa bàn huyện ta nói riêng và toàn tỉnh nói chung có được cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
  .
 • Chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của người đại biểu HĐND Chủ động tiếp cận và nâng cao kỹ năng hoạt động của người đại biểu HĐND
  15:56 | 14/05/2021
  BHG - Sau đây tôi xin báo cáo với các bậc cử tri về Chương trình hành động của cá nhân tôi như sau:
  .
 • Tăng cường củng cố mối đoàn kết gắn bó máu thịt với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ. Tăng cường củng cố mối đoàn kết gắn bó máu thịt với Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.
  15:32 | 14/05/2021
  BHG - Dự kiến Chương trình hành động của bản thân nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh. 1. Qua tìm hiểu tôi được biết HĐND tỉnh Là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. HĐND quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương, xây dựng và phát triển địa phương về kinh tế- xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, không ngừng cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với cả nước.
  .
 • Cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Cố gắng cống hiến hết khả năng của mình cho sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương
  15:31 | 14/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tôi sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau: Bản thân là chủ tịch Hội LHPN xã, công tác tại cơ sở, thông qua các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, tôi ý thức được rằng: Vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của HĐND, đại biểu HDND là rất quan trọng,
  .
 • Sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm Sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nói đi đôi với làm
  15:30 | 14/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh Hà Giang, tôi sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:
  .
 • Góp phần cùng HĐND tỉnh đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp Góp phần cùng HĐND tỉnh đề ra những chủ trương, chính sách phù hợp
  15:30 | 14/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:
  .
 • Phát huy phẩm chất của giai cấp công nhân, làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân Phát huy phẩm chất của giai cấp công nhân, làm tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân
  15:29 | 14/05/2021
  BHG - Được sự tín nhiệm của Ủy ban bầu cử tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Giang, cơ quan và các bậc cử tri nơi cư trú đã giới thiệu tôi ra ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, tại đơn vị huyện Đồng Văn. Tôi nhận thức rằng đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm của cá nhân trước các đồng chí lãnh đạo tỉnh, cơ quan và các bậc cử tri. Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của Ủy ban bầu cử tỉnh, các tổ chức và các bậc cử tri.
  .
 • Tích cực tham gia xây dựng chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số Tích cực tham gia xây dựng chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số
  15:29 | 14/05/2021
  BHG - Nếu được cử tri tín nhiệm bầu tôi vào HĐND tỉnh, tôi sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ sau:
  .
.
.
http://s2.textlink.vn/plugin.php?NDM1/aHR0cDovL2Jhb2hhZ2lhbmcudm4vVElFTkctTk9JLUNVQS1VQ1YtSERORC1USU5IL2luZGV4Lmh0bWw=/textlink.html
.
.
.