Thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp

Thứ Sáu, 18/09/2020, 14:39 (GMT+7)

BHG - Thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn tỉnh đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền và ra sức thi đua lao động sản xuất, thực hiện nhiều công trình, phần việc chào mừng.

Khám, chữa bệnh cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Khám, chữa bệnh cho người dân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Nhằm giúp cán bộ, CNVCLĐ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước; củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; huy động sự đóng góp trí tuệ của cán bộ, CNVCLĐ vào các văn kiện đại hội của cấp ủy các cấp cho nhiệm kỳ tới; ngay từ cuối năm 2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã ban hành kế hoạch tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến các công đoàn cơ sở.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Thực hiện các văn bản hướng dẫn của T.Ư, của tỉnh về đại hội Đảng các cấp; kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tham gia góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là đề xuất, kiến nghị các vấn đề liên quan đến đời sống, chế độ chính sách đối với cán bộ, CNVCLĐ; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao chào mừng đại hội; phát động các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh; trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ cán bộ, CNVCLĐ”, “Chung sức xây dựng NTM”; tiến hành gắn biển các công trình, sản phẩm đạt năng suất, chất lượng; cổ vũ, động viên cán bộ, CNVCLĐ phát huy tinh thần yêu nước, thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, nghị quyết đại hội đề ra trong nhiệm kỳ mới; kịp thời nắm bắt, phản ánh tư tưởng, dư luận, tình cảm của cán bộ, CNVCLĐ đến đại hội; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội xuyên tạc, phủ nhận cương lĩnh, đường lối của Đảng, gây mất đoàn kết nội bộ.

Các công đoàn (CĐ) cơ sở hướng về đại hội Đảng các cấp bằng nhiều hình thức đa đạng, linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. CĐ cơ sở Khối Doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất lao động. CĐ cơ sở Khối Hành chính sự nghiệp, xã, phường, thị trấn tập trung vận động đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực: Xây dựng văn hóa công sở; cải cách hành chính; dạy tốt, học tốt... Các phong trào thực sự đã đi vào cuộc sống, thu hút đoàn viên CĐ tham gia, khơi dậy ý thức học tập, phấn đấu, rèn luyện trong mỗi tổ chức công đoàn.

Các hoạt động tuyên truyền và phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội Đảng các cấp đã mang lại kết quả rõ nét: Ý thức, tinh thần cán bộ, CNVCLĐ phấn khởi, vững tin, kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới của Đảng; nhiều ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp phát huy được tinh thần dân chủ, trí tuệ của đoàn viên; tình hình phát triển KT – XH có bước phát triển. Trong 8 tháng đầu năm, sản xuất nông nghiệp được triển khai theo đúng khung thời vụ; giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành ước đạt trên 502 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 1.340  tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được quan tâm; QP – AN được giữ vững. CĐ cơ sở đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh hỗ trợ được 44 nhà với số tiền trên 1,7 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Trần Văn Minh, cho biết: “Xác định đại hội Đảng các cấp là sự kiện, đợt sinh hoạt chính trị quan trọng; LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo LĐLĐ các huyện, thành phố, các CĐ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành tựu của đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Qua các phong trào thi đua, lực lượng đoàn viên CĐ và người lao động trở thành những hạt nhân tích cực để thay đổi tư duy, cách làm, năng động, sáng tạo đưa nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống”.

Bài, ảnh: AN GIANG

.