Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì sẵn sàng cho Đại hội lần thứ XXI

Thứ Sáu, 10/07/2020, 20:55 (GMT+7)

BHG - Đến cuối tháng 5 vừa qua, Hoàng Su Phì là Đảng bộ cấp huyện, thành phố đầu tiên của tỉnh lãnh, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và đang tập trung chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Dịp này, phóng viên (P/v) Báo Hà Giang có cuộc phỏng vấn đồng chí (Đ/c) Vũ Mạnh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

P/v: Đồng chí Bí thư Huyện ủy có thể đánh giá một số kết quả nổi bật trong công tác tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở của huyện thời gian qua?

Người dân xã Sán Xả Hồ mở rộng đường giao thông liên thôn chào mừng đại hội Đảng các cấp.                             Ảnh: Hoàng Tính
Người dân xã Sán Xả Hồ mở rộng đường giao thông liên thôn chào mừng đại hội Đảng các cấp. Ảnh: Hoàng Tính

- Đ/c Vũ Mạnh Hà: Bám sát Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 478 của BTV Tỉnh ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, BTV Huyện ủy đã thành lập 5 tiểu ban phục vụ đại hội, gồm: Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban hậu cần, Tiểu ban tuyên truyền khánh tiết và Tiểu ban bảo vệ. Mặc dù thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng BTV Huyện ủy đã thực hiện nghiêm túc và hoàn thành tốt công tác lãnh đạo tổ chức đại hội Đảng cấp cơ sở.

Đến ngày 28.5.2020, cấp ủy huyện đã lãnh, chỉ đạo tổ chức đại hội thành công 68/68 tổ chức cơ sở đảng; trong đó, có 41 chi bộ cơ sở, 24 đảng bộ xã, 3 đảng bộ khối cơ quan lực lượng vũ trang. Các văn kiện trình đại hội cấp cơ sở được chuẩn bị chu đáo, công phu theo đúng chỉ đạo, định hướng của BTV Huyện ủy, phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Lãnh đạo huyện kiểm tra hoạt động sản xuất sản phẩm tre trúc của HTX Hoàng Hồi.                    Ảnh: Hoàng Tính
Lãnh đạo huyện kiểm tra hoạt động sản xuất sản phẩm tre trúc của HTX Hoàng Hồi. Ảnh: Hoàng Tính

Đại hội cấp cơ sở bầu ra cấp ủy khóa mới với tổng số 481 đồng chí, trong đó, tham gia lần đầu 101 đồng chí, chiếm 20,9%; nữ có 101 đồng chí, chiếm 20,9%; dân tộc ít người có 379 đồng chí, chiếm 78,8%; cơ cấu 3 độ tuổi được đảm bảo hài hòa, có tính kế thừa, độ tuổi bình quân đạt 39,4 tuổi. Quá trình tổ chức đại hội cấp cơ sở diễn ra an toàn, tiết kiệm, dân chủ, đảm bảo thời gian. Về nhân sự được thực hiện đúng phương án cấp cơ sở họp bàn, thống nhất trình BTV Huyện ủy phê duyệt. Sau đại hội, các tổ chức cơ sở đảng đi vào hoạt động hiệu quả, không có tình trạng đơn thư, khiếu nại.

- P/v: Xin đồng chí cho biết công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI được thực hiện như thế nào?

- Đ/c Vũ Mạnh Hà: Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt. Đến nay, Đảng bộ huyện đã hoàn thành dự thảo các văn kiện, gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm BCH khóa XX, các dự thảo nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và các nội dung khác. BTV Tỉnh ủy duyệt thời gian Đại hội Đảng bộ huyện trong tháng 7.

BTV Huyện ủy đã xây dựng xong phương án nhân sự đại hội, thực hiện đầy đủ theo quy trình 5 bước; các bước giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm theo Hướng dẫn số 01-HD/BCT-NV, ngày 11.7.2019 của Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh về một số vấn đề về công tác đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; nhân sự cấp ủy đảm bảo tỷ lệ 3 độ tuổi, tỷ lệ nữ, tỷ lệ mới tham gia, đảm bảo số dư từ 10% - 15%. Nhân sự giới thiệu tham gia BCH khóa mới đảm bảo có đủ trình độ, năng lực và tiêu chuẩn. Hiện nay, Hoàng Su Phì đã hoàn thiện hồ sơ văn kiện tổ chức đại hội trình các Ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy phê duyệt. Đối với công tác hậu cần, bảo vệ, trang trí khánh tiết, đã cơ bản hoàn thiện, đảm bảo sẵn sàng tổ chức đại hội.

- P/v: Đồng chí cho biết một số định hướng phát triển của huyện sẽ được đưa ra thảo luận, quyết định tại đại hội tới?

- Đ/c Vũ Mạnh Hà: Trên cơ sở định hướng của Thường trực, BTV Tỉnh ủy, các tiềm năng, lợi thế và điều kiện thực tiễn của huyện, BTV, BCH Huyện ủy khóa XX đã bàn, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá cho nhiệm kỳ mới. Đảng bộ xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, gồm: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thực hiện xây dựng Nông thôn mới, tạo sinh kế, nâng cao đời sống nhân dân; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng; phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, bảo vệ cảnh quan môi trường; đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh. Cùng với đó, huyện sẽ hướng vào 2 đột phá, gồm: Đột phá về phát triển hạ tầng giao thông nông thôn; sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa chất lượng cao.

- P/v: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

HUY TOÁN (Thực hiện)

.