Xín Mần, 100% chi, đảng bộ tổ chức thành công đại hội

Thứ Sáu, 12/06/2020, 17:18 (GMT+7)

BHG - Đến thời điểm này, các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Xín Mần đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII được BTV Huyện ủy tập trung lãnh, chỉ đạo hoàn thiện các nội dung liên quan.

Cầu Cốc Pài được trang trí chào mừng đại hội Đảng các cấp.
Cầu Cốc Pài được trang trí chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Thời gian qua, công tác tổ chức đại hội cơ sở được Đảng bộ huyện triển khai đúng theo hướng dẫn của T.Ư và tỉnh. Để đảm bảo tất cả các nội dung cho đại hội chi, đảng bộ các cấp cơ sở thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn của cấp trên, Huyện ủy Xín Mần đã thành lập các tiểu ban phục vụ, tổ phụ trách trực tiếp theo dõi tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở về công tác chuẩn bị đại hội. Ngoài ra, BTV Huyện ủy cũng phân công các đồng chí trong BTV, tổ trưởng các tổ giúp việc thường xuyên dự và chỉ đạo các đại hội cơ sở, chủ động giám sát nhằm nắm tình hình và xử lý kịp thời khi có sự việc phát sinh. Tính đến 1.6, huyện đã tổ chức thành công đại hội 66/66 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

Nhằm hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, BTV Huyện ủy tích cực, khẩn trương hoàn thiện các nội dung liên quan. Hiện, huyện đã hoàn thành cơ bản các bước theo đúng hướng dẫn. Trong đó, đối với công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, huyện đã thành lập Tiểu ban Văn kiện thực hiện soạn thảo và lấy ý kiến của 66 chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Hoàng Nhị Sơn, Bí thư Huyện ủy, cho biết: Đến nay, văn kiện đại hội Đảng bộ huyện Xín Mần lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã được biên soạn 7 lần và lấy ý kiến của các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy và các sở, ngành. Huyện đã chuẩn bị xong báo cáo kiểm điểm của BCH khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đại hội lần thứ XVIII. Công tác nhân sự được BTV Huyện ủy thực hiện đúng quy trình 5 bước, đảm bảo cơ cấu về số lượng, độ tuổi, giới tính, dân tộc,… theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị.

Trong thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục bám sát, theo dõi tình hình cán bộ, đảng  viên. Ngoài ra, huyện cũng đang khẩn trương chuẩn bị tốt công tác tuyên truyền khánh tiết, như: Pa nô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh chỉnh trang đô thị khu vực thị trấn Cốc Pài và trung tâm các xã; hoàn chỉnh khu vực trưng bày, giới thiệu sản phẩm đặc trưng của địa phương… Bên cạnh đó, huyện đã phát động 2 phong trào thi đua trong công tác tuyên truyền, khánh tiết để chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, gồm: Phong trào thi đua ở các chi bộ cấp thôn và cơ quan. Về công tác hậu cần, trên cơ sở kinh phí phân bổ của tỉnh và huyện để thực hiện sửa chữa một số hội trường xã; chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất khác đảm bảo sức khỏe cho các đại biểu về dự đại hội; xây dựng kế hoạch cụ thể bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; tăng cường bám nắm cơ sở, giải quyết tốt các vấn đề khiếu nại.

Có thể nói, đến ngày 5.6, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đã cơ bản hoàn tất và đang chờ chủ trương, chỉ đạo thực hiện của BTV Tỉnh ủy. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và chỉ đạo sát sao ngay từ đầu của BTV Huyện ủy, tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ huyện Xín Mần lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ thành công, đáp ứng được niềm tin, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. 

Bài, ảnh: VĂN LONG

.