Hoàng Su Phì hướng tới đại hội Đảng với niềm tin và kỳ vọng

Thứ Năm, 11/06/2020, 09:41 (GMT+7)

BHG - Xác định đại hội Đảng bộ các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; vì vậy, những ngày này, cùng với việc tập trung thực hiện mục tiêu kép: Vừa chống dịch Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng, đảm bảo Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp; đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân.

Lãnh đạo huyện và cán bộ khuyến nông hướng dẫn người dân sử dụng máy chế biến thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi.
Lãnh đạo huyện và cán bộ khuyến nông hướng dẫn người dân sử dụng máy chế biến thức ăn thô xanh phục vụ chăn nuôi.

Tính đến 30.5, 100% các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện đã tổ chức thành công đại hội, đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra. Các báo cáo chính trị trình tại đại hội đảng bộ cấp cơ sở đều đánh giá toàn diện những kết quả đạt được của nhiệm kỳ trước; đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới phù hợp với thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Không khí đại hội diễn ra dân chủ, cởi mở, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy định Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng. Công tác chuẩn bị nhân sự chặt chẽ, đúng quy trình; chất lượng nhân sự tham gia Ban Chấp hành (BCH) khoá mới tại các chi, đảng bộ cơ sở đều bảo đảm tiêu chuẩn, trình độ, cơ cấu.

Bí thư Đảng ủy thị trấn Vinh Quang, Phan Thanh Tùng, cho biết: Ngày 16.5 vừa qua, Đảng bộ thị trấn đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các đại biểu đều nhất trí cao với các văn kiện trình tại đại hội cũng như dự thảo nghị quyết và chương trình hành động nhiệm kỳ mới, đảm bảo tính đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng. Đại hội đã lựa chọn và bầu ra 15 đồng chí đủ năng lực, phẩm chất vào BCH Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy; Đảng bộ thị trấn Vinh Quang nhiệm kỳ mới sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; bộ mặt đô thị của thị trấn ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân trên địa bàn.

Đối với công tác nhân sự, Huyện ủy đã xây dựng đề án nhân sự tham gia cấp ủy, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy. Huyện ủy đã giới thiệu những người có phẩm chất chính trị, có đức, có tài, uy tín, có năng lực lãnh đạo, nhiệt tình, sâu sát với quần chúng nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, Huyện ủy đặc biệt coi trọng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội. Ngày 29.5 vừa qua, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện đã tổ chức họp, đóng góp ý kiến vào dự thảo lần 4 Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, dự thảo báo cáo gồm 3 phần: Phần thứ Nhất, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX; phần thứ Hai, đánh giá ưu điểm, những kết quả nổi bật và tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ 2020 – 2025; phần thứ Ba là các nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ mới, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Sau khi họp, lấy ý kiến đóng góp lần 4, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ mới đã được kịp thời chỉnh sửa, bổ sung. Trong đó, các mục tiêu, chủ đề đại hội và khâu đột phá cũng như các nhóm giải pháp được chỉnh sửa, đảm bảo vừa phát huy lợi thế địa phương, vừa bám sát định hướng phát triển và mục tiêu chung của tỉnh. Cùng với đó, Huyện ủy đặc biệt chú trọng đầu tư soạn thảo dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết sát với tình hình thực tế và có tính khả thi cao; để ngay sau đại hội, nghị quyết sẽ thực sự phát huy hiệu quả, đi vào cuộc sống.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Hoàng Su Phì, cho biết: Đến thời điểm hiện tại, mọi khâu chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã hoàn tất. Đối với Đề án nhân sự đã được BCH Đảng bộ huyện sàng lọc, rà soát kỹ lưỡng với phương châm lựa chọn đội ngũ cán bộ tinh túy nhất vào BCH, BTV khóa mới. Các dự thảo văn kiện trình tại đại hội cũng được chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng. Tính đến hết tháng 5.2020, 100% các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện đều đã tổ chức thành công đại hội đảm bảo yêu cầu, kế hoạch đề ra, tạo không khí phấn khởi và niềm tin trong toàn Đảng, toàn dân trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện.

Bài, ảnh:  NGUYỄN PHƯƠNG

.