Vị Xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Thứ Năm, 02/04/2020, 14:17 (GMT+7)

BHG - Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng theo chương trình, kế hoạch hàng năm; thời gian qua, Đảng bộ huyện Vị Xuyên đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp của nhân dân tổ 10, thị trấn Việt Lâm.
Công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp của nhân dân tổ 10, thị trấn Việt Lâm.

Đồng chí Mương Ngọc Đoàn, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Vị Xuyên, cho biết: Với 77 TCCSĐ và hơn 7.800 đảng viên, thời gian qua, Huyện ủy Vị Xuyên đã chỉ đạo các TCCSĐ tăng cường công tác KTGS, góp phần thực hiện tốt Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 07 ngày 12.12.2019, Hướng dẫn số 08 ngày 14.2.2020  của UBKT Trung ương về công tác KTGS, công tác nhân sự UBKT phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, chú trọng việc giám sát, nắm chắc tình hình các TCCSĐ, kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và các TCCSĐ khi có dấu hiệu vi phạm, có vấn đề phức tạp mới nảy sinh, vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, tập trung vào cán bộ chủ chốt, đảng viên được quy hoạch nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa tới và dự kiến là đại biểu dự đại hội Đảng cấp trên; những vấn đề KTGS chủ yếu như: Công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc lãnh, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện xây dựng Nông thôn mới…

 Từ đầu năm đến nay, UBKT Huyện ủy Vị Xuyên đã tham mưu cho cấp ủy, thành lập 3 đoàn giám sát, thực hiện KTGS công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng bộ cấp dưới theo quy định. Cùng với đó, UBKT Huyện ủy cũng chủ động phối hợp, nắm bắt tình hình các TCCSĐ, cán bộ, đảng viên thông qua các hội nghị, các buổi họp giao ban, các đợt sinh hoạt chi, đảng bộ định kỳ thường xuyên. Tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với đảng viên, tổ chức Đảng đảm bảo đúng quy định, không để tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân, đảm bảo an ninh chính trị tại địa phương. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật Đảng, đảm bảo việc thi hành kỷ luật Đảng nghiêm minh, chính xác. Đồng thời, thực hiện phương pháp giám sát thường xuyên, giám sát trực tiếp gắn với giám sát chuyên đề; chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo 2 chiều giữa UBKT cấp trên với UBKT cấp dưới.

Năm 2019, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 36 cuộc đối với 36 TCCSĐ và 22 đảng viên; thực hiện giám sát 25 cuộc đối với 25 TCCSĐ và 19 đảng viên; UBKT các cấp đã tổ chức KTGS được 11 cuộc đối với 1 TCCSĐ và 10 đảng viên. Cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 19 đảng viên; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 9 đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm. Trong Quý I.2020, Đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra được 9 cuộc đối với 9 TCCSĐ và 3 đảng viên; thực hiện giám sát 9 cuộc đối với 9 TCCSĐ và 11 đảng viên; thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách 14 đảng viên vi phạm những điều đảng viên không được làm. Việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của Đảng; không có trường hợp khiếu nại, sau khi có quyết định kỷ luật.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Linh, Hà Trọng Dũng, cho biết: “Cùng với việc quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ xã Ngọc Linh cũng tăng cường KTGS. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống… Qua đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 – 2025”.

Có thể khẳng định, việc thực hiện nhiệm vụ KTGS có trọng tâm, trọng điểm; công tác thi hành kỷ luật đảng viên và TCCSĐ được tiến hành kịp thời, chính xác tại Đảng bộ huyện Vị Xuyên đã góp phần quan trọng phục vụ đại hội Đảng các cấp. Kết quả công tác KTGS là cơ sở để cấp ủy, chính quyền, nhân dân lựa chọn nhân sự khóa mới gồm những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, uy tín, năng lực.

Bài, ảnh: YẾN VŨ

.