Thành phố Hà Giang tích cực chuẩn bị đại hội Đảng các cấp

Thứ Tư, 08/04/2020, 09:07 (GMT+7)

BHG - Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ thành phố Hà Giang. Xuất phát từ tầm quan trọng đó, BTV Thành ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo và triển khai tích cực các nội dung công tác chuẩn bị đại hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 478-KH/TU, của BTV Tỉnh ủy về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trụ sở phường Quang Trung được chỉnh trang, sẵn sàng tổ chức đại hội điểm cấp xã, phường của thành phố.
Trụ sở phường Quang Trung được chỉnh trang, sẵn sàng tổ chức đại hội điểm cấp xã, phường của thành phố.

Theo đó, quán triệt sâu sắc đến các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội cấp mình và đảm bảo đúng thời gian, kế hoạch đề ra; trong đó, chú trọng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và đánh giá toàn diện, trung thực, khách quan về các kết quả đạt được; nhất là các đột phá, chương trình, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020; từ đó, chỉ ra các khuyết điểm, hạn chế; xác định nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Trên cơ sở quan điểm, định hướng của tỉnh, thành phố để xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới đảm bảo sát với tình hình thực tế, phù hợp với địa phương, đơn vị và có tính khả thi cao khi thực hiện... Để các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025 được triển khai một cách hiệu quả trong thực tiễn, thì điều kiện tiên quyết trong lãnh, chỉ đạo là yếu tố con người; do vậy, việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải bảo đảm nguyên tắc lãnh đạo trong Đảng, coi trọng chất lượng, có số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý đảm bảo theo quy định, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn cán bộ tham gia cấp ủy.

Để lập thành tích chào mừng đại hội các cấp, cấp ủy, chính quyền thành phố đã quan tâm chỉ đạo tổ chức Đảng các cơ quan, đơn vị phát động các phong trào thi đua, đăng ký các công trình, phần việc thi đua. Tính đến thời điểm hiện tại, có nhiều phong trào, công trình được hoàn thành. Cụ thể là các phòng trào: Làm đường bê tông 2.173 m; thảm nhựa bê tông 995 m; xóa 5 nhà tạm; vận động nhân dân hiến 1.850 m2 đất; xã hội hóa chỉnh trang, trang trí đô thị được trên 1,1 tỷ đồng; xây dựng mới 1 nhà văn hóa với giá trị 550 triệu đồng; cải tạo, nâng cấp các nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên 500 triệu đồng. xã hội hóa lắp đặt camera an ninh được 200 mắt (trên 600 triệu đồng) tại các tuyến đường tổ dân phố trên địa bàn phường Nguyễn Trãi…

Đồng chí Hầu Minh Lợi, Bí thư Thành ủy Hà Giang, cho biết: Để làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thành phố rất quan tâm đến chất lượng của báo cáo chính trị trình đại hội và công tác nhân sự; yêu cầu báo cáo chính trị cần đánh giá một cách trung thực kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra những định hướng đúng đắn cho nhiệm nhiệm kỳ 2020-2025 để phấn đấu xây dựng thành phố Hà Giang thực sự trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa, xã hội của tỉnh.

Bài, ảnh: VĂN NGHỊ

.