Đồng Văn chuẩn bị nguồn cán bộ đại hội Đảng các cấp đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn

Thứ Tư, 01/04/2020, 14:43 (GMT+7)

BHG - Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống nhân dân; đại hội sẽ đề ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT - XH cho giai đoạn mới gắn với các giải pháp, chương trình thực hiện cụ thể theo từng năm, nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Để làm được điều đó, đội ngũ cán bộ được xem là khâu then chốt và có ý nghĩa quyết định tới sự thành công. Vì vậy, thời gian qua, Đảng bộ huyện Đồng Văn đã, đang chú trọng thực hiện đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn cán bộ đại hội Đảng các cấp.

Người dân xã Phố Cáo (Đồng Văn) thi đua lao động sản xuất chào mừng đại hội Đảng các cấp. 												Ảnh: HOÀNG NGỌC

Người dân xã Phố Cáo (Đồng Văn) thi đua lao động sản xuất chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Ảnh: HOÀNG NGỌC

Đồng chí Vũ Trung Thông, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đồng Văn cho biết: Công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp trên địa bàn huyện được chuẩn bị rất chu đáo, bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của T.Ư và Đảng bộ tỉnh. BTV Huyện ủy đã đã phân công trách nhiệm cho các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở. Thực hiện kế hoạch tổ chức đại hội Đảng các cấp của tỉnh, huyện; đến nay, 100% chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn và đảng ủy cơ quan tổ chức xong đại hội. Công tác tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được thực hiện đúng quy định, hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên. Đặc biệt, trong công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới đã được quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26, ngày 19.5.2018 của BCH T.Ư Đảng khóa XII và phải đảm bảo tiêu chuẩn chung của cán bộ theo Quy định số 10, ngày 30.7.2018 của BTV Tỉnh ủy, như: Phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ chính trị, chuyên môn; phải là người tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, có tư duy đổi mới, phẩm chất đạo đức trong sáng, tâm huyết với công việc…

 Việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy trên địa bàn huyện luôn được bám sát cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; được tiến hành từng bước, chắc chắn, thận trọng, đúng quy trình, bảo đảm khách quan, minh bạch và đúng người. BTV Huyện ủy Đồng Văn đã lên kế hoạch tiến hành rà soát phương án quy hoạch BCH, BTV và các chức danh chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Để có được nhân sự đạt yêu cầu và tiêu chuẩn; giải pháp của huyện là kết hợp chuẩn bị nhân sự tại chỗ với việc điều động, luân chuyển cán bộ từ nơi khác đến. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện đảm bảo 100% các đồng chí là Bí thư đảng ủy các xã, thị trấn là người từ xã, thị trấn khác đến; huyện cũng mạnh dạn điều chỉnh cán bộ đang giữ các chức danh chính quyền nhưng không đủ tuổi tái cử cấp ủy khóa mới nhằm tạo điều kiện để bố trí cho số cán bộ được dự kiến bố trí vào các chức danh này.

Đồng chí Thào Pháy Chá, Bí thư Đảng ủy xã Sủng Là (xã được BTV Huyện ủy Đồng Văn chọn tổ chức đại hội điểm cấp xã) cho biết: Để chuẩn bị công tác nhân sự đại hội, Ðảng ủy xã đã tiến hành rà soát, quy hoạch, giới thiệu những người có đủ năng lực, uy tín, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý có nữ, có cán bộ người địa phương, cán bộ không phải là người địa phương. Hiện tại, Đảng ủy xã đang tập trung chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành các phần việc, công trình chào mừng đại hội. Trong đó, đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội gắn với đẩy mạnh phát triển KT-XH, giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới...

Có thể thấy, công tác chuẩn bị nhân sự đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang được huyện thực hiện một cách chủ động, tích cực. Kết quả đạt được không chỉ là bước chuẩn bị nhân sự kỹ lưỡng cho đại hội Đảng nhiệm kỳ mới, mà còn là thành quả từ việc quán triệt nghiêm túc, triển khai quyết liệt, hiệu quả chủ trương của Đảng và cấp ủy cấp trên.

     NGUYỄN THỊ HỒNG (Trường Chính trị tỉnh)

.