Sủng Là chuẩn bị tốt đại hội điểm

Thứ Tư, 19/02/2020, 09:48 (GMT+7)

BHG - Là xã được BTV Huyện ủy Đồng Văn lựa chọn để tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở trên địa bàn toàn huyện. Hiện, Ðảng ủy xã Sủng Là đang tích cực chỉ đạo các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt công tác chuẩn bị; đồng thời, hoàn thiện các văn kiện, công tác nhân sự cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất để đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch.

Tuyến đường bê tông chào mừng Đại hội Đảng bộ xã.
Tuyến đường bê tông chào mừng Đại hội Đảng bộ xã.

Đại hội Đảng bộ xã Sủng Là dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 3.2020. Xác định đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội Đảng cấp trên đã đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020. Do đó, ngay khi nhận được kế hoạch, hướng dẫn của Huyện ủy Đồng Văn về công tác đại hội, Đảng bộ xã Sủng Là đã chủ động triển khai chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tiến hành công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ xã theo đúng hướng dẫn, thời gian, quy trình. Tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản, hướng dẫn, kế hoạch của cấp trên đến toàn thể cán bộ chủ chốt, Bí thư các chi bộ. Đồng thời, chỉ đạo các chi bộ khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đại hội tại đơn vị mình. Mọi công tác chuẩn bị được tiến hành chặt chẽ, công khai, minh bạch, chi tiết theo từng giai đoạn. Trong đó, đặc biệt chú trọng tới công tác xây dựng văn kiện và công tác nhân sự.

Xã cũng tiến hành lựa chọn chi bộ tổ chức đại hội điểm để các chi bộ còn lại học tập, rút kinh nghiệm. Đến nay, toàn bộ các chi bộ trực thuộc Ðảng bộ xã đã hoàn thành việc tổ chức đại hội. Cùng với việc lãnh, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và theo dõi các chi bộ triển khai nội dung cho đại hội; Ðảng ủy xã đã thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Cùng với đó, Ðảng ủy xã đang gấp rút hoàn thiện các văn kiện chuẩn bị cho đại hội, như: Báo cáo chính trị của BCH Ðảng bộ xã, báo cáo kiểm điểm của BCH. Trong đó, báo cáo chính trị của Ðảng bộ xã sẽ tập trung đánh giá khách quan, trung thực, sát thực tế, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN; chỉ rõ nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc cũng như đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Ðể chuẩn bị công tác nhân sự cho đại hội, Ðảng ủy xã tiến hành rà soát, quy hoạch, giới thiệu những người có đủ năng lực, uy tín, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời bảo đảm số lượng, cơ cấu hợp lý: Có nữ, có cán bộ người địa phương,… Đồng thời, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức, như: Tại các buổi sinh hoạt chi bộ, cuộc họp thôn, qua hệ thống loa phát thanh của xã, các băng zôn, khẩu hiệu,... nhằm giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Ðảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân.

Đồng chí Thào Pháy Chá, Bí thư Đảng ủy xã Sủng Là cho biết: Chúng tôi đã tiến hành các bước chuẩn bị cho đại hội các chi bộ và Đại hội Đảng bộ xã một cách bài bản, nghiêm túc, đúng quy trình, đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên. Hiện, Đảng ủy xã đang tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt việc hoàn thành các phần việc, công trình chào mừng đại hội. Trong đó, đẩy mạnh việc phát động các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội gắn với đẩy mạnh phát triển KT-XH của địa phương, như: Thi đua lao động sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì và nâng cao các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới... Đặc biệt, công tác nhân sự được coi là phần việc quan trọng nhất; đến nay cũng đã cơ bản hoàn thiện. Các đồng chí có tên trong danh sách bầu cử tại đại hội đều là các ứng cử viên sáng giá, có năng lực, sức khỏe, nhiệt tình, sâu sát với dân… Hiện, chúng tôi đang bắt đầu triển khai tập huấn cho cán bộ làm công tác bầu cử, công tác tuyên truyền, lập danh sách cử tri theo đúng kế hoạch đề ra.

Việc triển khai công tác chuẩn bị cho đại hội điểm của huyện đã tạo không khí thi đua sôi nổi tại xã Sủng Là. Góp phần động viên tinh thần phấn đấu của cán bộ, đảng viên và nhân dân; phát huy tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để vượt qua khó khăn hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời, giúp Đảng bộ huyện Đồng Văn có sự chuẩn bị tốt nhất để tiến hành Đại hội Đảng bộ trong thời gian tới.

Bài, ảnh: MY LY

.