Đồng Văn làm tốt công tác tư tưởng trước thềm Đại hội Đảng

Thứ Sáu, 21/02/2020, 10:13 (GMT+7)

BHG - Cùng với các địa phương trong tỉnh, Đảng bộ huyện Đồng Văn đang tích cực hoàn thiện các phần việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cơ sở, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Bên cạnh việc thành lập các tiểu ban, chuẩn bị nhân sự; BTV Huyện ủy cũng đặc biệt chú trọng  công tác tư tưởng, chủ động nắm bắt tư tưởng cán bộ, nhân dân, dư luận xã hội trên địa bàn trước thềm đại hội, đảm bảo đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Cán bộ xã Tả Lủng thông tin tới người dân về kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ xã.
Cán bộ xã Tả Lủng thông tin tới người dân về kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ xã.

Xác định công tác tư tưởng đặc biệt quan trọng, nhất là đối với địa phương biên giới, đa dân tộc như huyện Đồng Văn. Vì vậy, công tác tư tưởng phải được tăng cường để theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ. Thực tế cho thấy, xuyên suốt chiều dài lịch sử, công tác tư tưởng đã góp phần tạo ra tính tích cực xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế tại địa phương. Trước thềm đại hội là thời điểm nhạy cảm về mọi mặt, vì vậy, để chủ động nắm bắt được tư tưởng nhân dân, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về những thành tựu của huyện, tỉnh; kết quả thực hiện các nghị quyết của T.Ư, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; trong đó, chỉ ra những đóng góp, khẳng định vai trò to lớn của nhân dân.         

Thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền lưu động, qua hệ thống phát thanh địa phương, Trang thông tin điện tử xã, huyện; Ban Tuyên giáo Huyện ủy đặc biệt chú trọng tuyên truyền, quảng bá gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến; ca ngợi Đảng, Bác Hồ thông qua các chương trình văn nghệ chào Xuân, các diễn đàn, lễ vinh danh điển hình làm theo Bác… Đối với việc tổ chức đại hội, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, chi tiết về các nội dung: Sự cần thiết, quan trọng của việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp; trực tiếp chỉ đạo các xã treo băng zôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội, thời gian tiến hành đại hội để người dân nắm được. Đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân các thôn, bản chung tay giữ vệ sinh đường làng, ngõ xóm, xây dựng NTM, tích cực lao động, thi đua sản xuất; tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật. Đặc biệt, tuyên truyền mạnh mẽ, đấu tranh, phản bác và làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên địa bàn… Đến nay, qua nắm bắt tại cơ sở, tư tưởng người dân ổn định; cán bộ, đảng viên đã hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ của mình.

Việc củng cố, duy trì hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tăng cường tuyên truyền và cổ động trực quan trước và trong đại hội đã góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ; sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Viên Thị Mai, Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Đồng Văn cho biết: “Thời gian tới, nhiệm vụ chúng tôi đặt lên hàng đầu là tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân theo từng chuyên đề để tạo sức lan tỏa lớn hơn. Tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề phức tạp, nhạy cảm để kịp thời tham mưu, dự báo cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết; tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu trên internet. Đồng thời, đổi mới về nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng “nhạy bén - thiết thực - hiệu quả”. Đặc biệt, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có trình độ, năng lực, trách nhiệm. Chúng tôi tin tưởng rằng, công tác tư tưởng sẽ góp phần quan trọng vào thành công của đại hội”.  

Bài, ảnh: MY LY

.