Thêm "cú hích" tái cơ cấu nông nghiệp

Thứ Ba, 08/01/2019, 08:38 (GMT+7)

BHG - Năm 2015, UBND tỉnh phê duyệt Đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, giai đoạn 2016 – 2020; trong đó xác định: Trâu, bò, ong là 3 con chủ lực. Kết quả phát triển đàn ong và đàn đại gia súc thời gian qua đã khẳng định định hướng chính xác, tầm nhìn chiến lược của tỉnh. Định hướng này đang có thêm “cú hích” khi BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 17 về tái cơ cấu kinh tế tỉnh đến năm 2030.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT kiểm tra tình hình phát triển đàn gia súc tại huyện Hoàng Su Phì.
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp - PTNT kiểm tra tình hình phát triển đàn gia súc tại huyện Hoàng Su Phì.

Là một tỉnh biên giới, miền núi, độ dốc lớn, địa hình chia cắt, thiếu đất và nước, khó khăn cho phát triển sản xuất nông nghiệp; lĩnh vực trồng trọt không có khả năng cạnh tranh với các tỉnh vùng đồng bằng; sản lượng lương thực cơ bản chỉ đáp ứng cung cấp nhu cầu sử dụng của người dân. Bù đắp những khó khăn trên, tỉnh ta có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển chăn nuôi; đồng bào có nhiều kinh nghiệm chăm sóc vật nuôi như ong, gia súc. Cùng với đó, giá trị kinh tế từ chăn nuôi trâu, bò, ong lớn hơn nhiều so với trồng cây lương thực, đầu ra sản phẩm rất lớn. Chính vì vậy, tỉnh ta đã xác định trâu, bò, ong là 3 con chủ lực thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp.

Để thúc đẩy phát triển chăn nuôi trâu, bò, ong, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 209 và 86 về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa. Từ khi các Nghị quyết có hiệu lực đến nay, Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT tỉnh đã giải ngân vốn vay để mua trâu, bò cho trên 5 nghìn hộ với số tiền trên 440 tỷ đồng; giải ngân vốn vay phát triển nuôi ong cho hàng trăm hộ dân với số tiền trên 30 tỷ đồng. Qua đó, giúp các hộ mua được trên 20 nghìn con trâu và hàng chục nghìn tổ ong; phát triển được 836 gia trại; bình tuyển trâu, bò cái sinh sản được 7.185 con trâu, bò cái làm giống… Góp phần giúp đàn trâu, bò tăng trưởng đáng kể, đồng thời nâng cao giá trị sản xuất lĩnh vực chăn nuôi trong cơ cấu ngành nông nghiệp.

Theo thống kê mới nhất của ngành chuyên môn, tổng đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh hiện có trên 287.500 con; trong đó, tổng đàn trâu 171.677 con, đàn bò 11.5841 con. Riêng năm 2018 đàn trâu, bò tăng trên 13.200 con, số xuất bán đạt trên 33.300 con. Tổng đàn hiện có trên 43.200 tổ; sản lượng mật ước đạt trên 250 tấn. Đặc biệt, hiện nay tỷ trọng chăn nuôi trong giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đã đạt mục tiêu đặt ra (30%); số lượng đàn ong và sản lượng mật vượt mục tiêu (theo mục tiêu Đề án đến năm 2020, sản lượng mật đạt 150 nghìn lít, giá trị sản xuất 13,988 tỷ đồng, tổng đàn 31 nghìn tổ)...

Những con số trên cho thấy kết quả ấn tượng trong tiến trình phát triển ngành nông nghiệp. Để tạo thêm “cú hích” cho tái cơ cấu nông nghiệp nói chung, chăn nuôi trâu, bò, ong nói riêng, ngày 7.9.2018, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 17 về tái cơ cấu kinh tế tỉnh đến năm 2030, với những định hướng dài hơn, lớn hơn và quyết liệt hơn. Thực hiện Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành Chương trình hành động tổng thể, các cấp, ngành xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể. Đặc biệt, ngày 7.12.2018, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 29 về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp hàng hóa thay thế Nghị quyết 209 và 86 ban hành trước đó. Đây là sự điều chỉnh, bổ sung kịp thời, phù hợp các chính sách trong tiến trình tái cơ cấu nông nghiệp, thúc đẩy phát triển đàn trâu, bò, ong trở thành hàng hóa lớn, đem lại thu nhập cao cho người dân.

Bài, ảnh: LƯƠNG HÀ

.