Chuyên mục nghe kể chuyện về Bác Hồ
Chuyên mục nghe kể chuyện về Bác Hồ
.
12:56 | 22/10/2017

LTS: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn dân cũng như mỗi cán bộ, đảng viên trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cũng như việc thực hiện "Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang"; thông qua những câu chuyện kể chân thật, gần gũi, dễ hiểu của Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo về Bác Hồ. Từ số này, Báo Hà Giang điện tử mở Chuyên mục "Kể chuyện về Bác", trân trọng mời quý vị và các bạn đón xem!

.
.
.
 • "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người"
  08:31 | 21/11/2017

  BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà văn hóa kiệt xuất, Bác còn là một nhà giáo dục am hiểu tinh tế về nghệ thuật "trồng người". Câu nói mà chúng ta thường nhắc nhau là "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người", chính là Bác muốn nói về vai trò, nhiệm vụ của giáo dục, của nhà trường, nhà giáo và rộng hơn là của toàn xã hội.

  .
 • "Đường đời là một chiếc thang không có nấc chót; học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng"
  08:50 | 14/11/2017

  BHG - Tấm gương tự học tập của Bác không chỉ làm xúc động người dân Việt Nam mà cả bạn bè quốc tế; tự học mà Bác đã trở thành vĩ nhân, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc và thế giới. Chúng ta học Bác từ nghị lực phi thường, nhưng sâu xa hơn của việc học tập suốt đời của Bác là mục đích và động cơ.

  .
 • "Giữ gìn đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình"
  11:14 | 07/11/2017

  BHG - Trong hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh, đoàn kết và đại đoàn kết là điểm nhấn nổi bật, Bác nói luôn đi đôi với làm, cho nên Bác rất chú trọng thực hành, mà thực hành ở đây chính là đoàn kết và đại đoàn kết. Nói về đoàn kết, Bác rất chú trọng câu thành ngữ ông cha để lại "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao".

  .
 • "Quan Sơn muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản đều là anh em"
  16:43 | 30/10/2017

  BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một người yêu nước, thương dân, thiết tha với độc lập dân tộc, mà Người còn là chiến sỹ cộng sản chân chính. Bước ngoặt trong 10 năm đầu tiên trên hành trình tìm đường cứu nước đã đưa Bác tiếp cận tư tưởng của Lê-nin và chịu ảnh hưởng sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười Nga (1917).

  .
 • "Văn hóa soi đường cho Quốc dân đi"
  09:02 | 24/10/2017

  BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ là một lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Hồ Chí Minh còn là một Nhà văn hóa lớn được cả thế giới ghi nhận và ngưỡng mộ. Trong di sản của Người để lại về tư tưởng văn hóa, Bác cho biết "Văn hóa soi đường cho Quốc dân đi", văn hóa không ở bên ngoài mà tồn tại trong kinh tế, chính trị của nhân loại.

  .
 • Quan điểm của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội Quan điểm của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội
  16:28 | 18/10/2017

  BHG - Nói đến Hồ Chí Minh, chúng ta nhớ đến người sáng lập ra Nhà nước và chế độ Cộng hòa dân chủ đầu tiên của Việt Nam; không những vậy, Hồ Chí Minh còn sáng lập ra Đảng cách mạng chân chính, quân đội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể... Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, tư tưởng độc lập dân tộc là một tư tưởng lớn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt di sản của Người.

  .
.
.
.
.
.