123
Chuyên mục Kể chuyện về Bác - Báo Hà Giang điện tử
Chuyên mục nghe kể chuyện về Bác Hồ
Chuyên mục nghe kể chuyện về Bác Hồ
.
12:56 | 22/10/2017

LTS: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy nhằm tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức toàn dân cũng như mỗi cán bộ, đảng viên trong "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" cũng như việc thực hiện "Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang"; thông qua những câu chuyện kể chân thật, gần gũi, dễ hiểu của Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo về Bác Hồ. Từ số này, Báo Hà Giang điện tử mở Chuyên mục "Kể chuyện về Bác", trân trọng mời quý vị và các bạn đón xem!

.
.
.
 • Đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh Đạo đức cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh
  09:49 | 17/01/2018

  BHG - Trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức và đạo đức cách mạng là những điểm cốt lõi, bền vững. Điều này được thể hiện rõ trong 5 tác phẩm là Bảo vật Quốc gia của Hồ Chí Minh, trong cả 5 tác phẩm đều nổi bật và xuyên suốt vấn đề đạo đức. Tác phẩm Đường cách mệnh, Bác viết năm 1937 tại Quảng Châu (Trung Quốc) với bí danh Nguyễn Ái Quốc, nhờ tác phẩm này mới ra đời Đảng Cộng sản năm 1930...

  .
 • "Mỗi người tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc là một vườn hoa đẹp"
  11:26 | 09/01/2018

  BHG - Chúng ta nói đến Bác là nói đến tấm gương về đạo đức, nên Đảng ta mới phát động phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", bây giờ chúng ta mở rộng hơn về cả tư tưởng, đạo đức và phong cách Bác Hồ.

  .
 • Củng cố sức mạnh trong lòng dân bằng cách chăm sóc đời sống, tinh thần cho nhân dân Củng cố sức mạnh trong lòng dân bằng cách chăm sóc đời sống, tinh thần cho nhân dân
  11:13 | 02/01/2018

  BHG - Quan tâm đến con người là quan điểm lớn của chủ nghĩa nhân văn trong Hồ Chí Minh. Học theo tư tưởng của Bác, Đảng ta coi con người là mục tiêu phát triển, nâng cao đời sống, tinh thần cho nhân dân là mối quan tâm thường trực của Đảng và Nhà nước ta.

  .
 • "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"
  09:38 | 19/12/2017

  BHG - Có thể nói tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ Tổ quốc là một tư tưởng cốt lõi trong đường lối chính trị của Bác. Kết thúc cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược, trên đường về Thủ đô Hà Nội, Bác nói một câu rất nổi tiếng ở Đền Hùng: Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước. Đây được coi là thông điệp chắc nịch mà Bác muốn gửi đến chúng ta phải bảo vệ và xây dựng đất nước, mà mục tiêu cao nhất là giữ được độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân.

  .
 • "Bút chống quan liêu, tham nhũng và lãng phí"
  20:20 | 12/12/2017

  BHG - Chúng ta đều biết, muốn phát triển kinh tế, không chỉ ứng dụng khoa học kỹ thuật, sức sáng tạo trong lao động sản xuất, mà phát triển kinh tế còn gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, lãng phí và tham nhũng. Đây là tư tưởng lớn về đường lối, chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà hiện nay Đảng ta đã và đang ra sức vận dụng.

  .
 • Tình cảm của Bác với người nông dân Tình cảm của Bác với người nông dân
  10:00 | 06/12/2017

  BHG - Bác Hồ cả cuộc đời vì nước vì dân, bản thân Bác cũng sinh ra từ làng quê nghèo khó của Việt Nam, nên Bác rất thấu hiểu cuộc sống của người nông dân. Bác tìm đường cứu nước cũng mong chấm dứt ách thống trị làm nô lệ bần cùng của nông dân để đem lại cơm ăn, áo mặc cho người dân, trong đó có đại bộ phận người nông dân…

  .
 • "Đồng bào Kinh cũng như đồng bào dân tộc thiểu số khác đều là con một nhà"
  10:58 | 29/11/2017

  BHG - Đất nước ta có 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, Bác Hồ rất chú trọng đến sự bình đẳng giữa các dân tộc, xem các dân tộc đều như con một nhà. Việc quan tâm, chú trọng đến đồng bào dân tộc thiểu số được thể hiện ngay sau Cách mạng Tháng Tám, năm 1945, đầu năm 1946 chúng ta đã tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số tại Playcu (Gia Lai). Tại Đại hội này, vì công việc của đất nước, đường sá đi lại khó khăn nên Bác không đến dự được mà gửi Đại hội bức thư vô cùng cảm động: Tôi vì bận nhiều công việc của Chính phủ, đường sá lại xa xôi, cách trở, tôi không vào được với các vị nên có mấy lời này mong các vị hiểu được tấm lòng của Chính phủ.

  .
 • "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người"
  08:31 | 21/11/2017

  BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một nhà tư tưởng lỗi lạc, nhà văn hóa kiệt xuất, Bác còn là một nhà giáo dục am hiểu tinh tế về nghệ thuật "trồng người". Câu nói mà chúng ta thường nhắc nhau là "Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm trồng người", chính là Bác muốn nói về vai trò, nhiệm vụ của giáo dục, của nhà trường, nhà giáo và rộng hơn là của toàn xã hội.

  .
 • "Đường đời là một chiếc thang không có nấc chót; học tập là một quyển vở không có trang cuối cùng"
  08:50 | 14/11/2017

  BHG - Tấm gương tự học tập của Bác không chỉ làm xúc động người dân Việt Nam mà cả bạn bè quốc tế; tự học mà Bác đã trở thành vĩ nhân, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc và thế giới. Chúng ta học Bác từ nghị lực phi thường, nhưng sâu xa hơn của việc học tập suốt đời của Bác là mục đích và động cơ.

  .
 • "Giữ gìn đoàn kết như giữ gìn con ngươi của mắt mình"
  11:14 | 07/11/2017

  BHG - Trong hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh, đoàn kết và đại đoàn kết là điểm nhấn nổi bật, Bác nói luôn đi đôi với làm, cho nên Bác rất chú trọng thực hành, mà thực hành ở đây chính là đoàn kết và đại đoàn kết. Nói về đoàn kết, Bác rất chú trọng câu thành ngữ ông cha để lại "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao".

  .
 • "Quan Sơn muôn dặm một nhà, bốn phương vô sản đều là anh em"
  16:43 | 30/10/2017

  BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là một người yêu nước, thương dân, thiết tha với độc lập dân tộc, mà Người còn là chiến sỹ cộng sản chân chính. Bước ngoặt trong 10 năm đầu tiên trên hành trình tìm đường cứu nước đã đưa Bác tiếp cận tư tưởng của Lê-nin và chịu ảnh hưởng sâu sắc của Cách mạng Tháng Mười Nga (1917).

  .
 • "Văn hóa soi đường cho Quốc dân đi"
  09:02 | 24/10/2017

  BHG - Chủ tịch Hồ Chí Minh, không chỉ là một lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Hồ Chí Minh còn là một Nhà văn hóa lớn được cả thế giới ghi nhận và ngưỡng mộ. Trong di sản của Người để lại về tư tưởng văn hóa, Bác cho biết "Văn hóa soi đường cho Quốc dân đi", văn hóa không ở bên ngoài mà tồn tại trong kinh tế, chính trị của nhân loại.

  .
 • Quan điểm của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội Quan điểm của Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội
  16:28 | 18/10/2017

  BHG - Nói đến Hồ Chí Minh, chúng ta nhớ đến người sáng lập ra Nhà nước và chế độ Cộng hòa dân chủ đầu tiên của Việt Nam; không những vậy, Hồ Chí Minh còn sáng lập ra Đảng cách mạng chân chính, quân đội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể... Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, tư tưởng độc lập dân tộc là một tư tưởng lớn, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt di sản của Người.

  .
.
.
.
.
.