Góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng
.
16:09 | 05/11/2020

BHG - Thực hiện hướng dẫn số 151-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo Hà Giang xin trân trọng giới thiệu một số ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân.

.
.
.
 • * Đảng viên Lục Xuân Hương, xã Bản Máy, Hoàng Su Phì
  10:02 | 06/11/2020

  Sau khi nghiên cứu các dự thảo văn kiện gồm: Báo cáo Chính trị trình tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển KT – XH 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển KT – XH 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT - XH 5 năm 2021 - 2025...

  .
 • * Ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Chinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn
  16:14 | 05/11/2020

  Cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu trong dự thảo nghị quyết, tuy nhiên cần bổ sung thêm nhiệm vụ trọng tâm là giải quyết cơ bản điện và nước sinh hoạt cho đồng bào vùng cao, nhất là ở khu vực Công viên địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên.

  .
 • * Ý kiến của ông Lương Mãn Doanh, tổ 4, thị trấn Đồng Văn, nguyên Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Đồng Văn, chủ cơ sở dịch vụ du lịch homestay:
  16:14 | 05/11/2020

  Đối với phát triển du lịch: Trong thời gian tới, Trung ương cần có chiến lược rõ ràng bằng các kế hoạch cụ thể, phát triển du lịch theo hướng khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng miền gắn với xây dựng các sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng. Riêng đối với tỉnh Hà Giang phát triển du lịch theo quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ đến năm 2030, có giải pháp cụ thể hơn trong phát triển du lịch, kêu gọi các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước...

  .
.
.
.
.
.