Hà Giang

Tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách góp phần xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện

21:38, 11/05/2021

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, ông Hoàng Ngọc Định, Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang:

Ông Hoàng Ngọc Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng,  Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang:
Ông Hoàng Ngọc Định, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang:

Chương trình hành động của bản thân nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV:

Một là: Tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, thể hiện rõ bản thân trong lĩnh vực giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc hết mình vì dân, vì nước; không ngừng rèn luyện nâng cao năng lực, trí tuệ và kinh nghiệm hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Hai là: Thường xuyên liên hệ chặt chẽ với nhân dân; thực hiện tốt các chương trình tiếp xúc cử tri, thông qua đó truyền đạt, tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời lắng nghe ý kiến, nắm tâm tư nguyện vọng của nhân dân, phản ánh trung thực với Quốc hội và các cơ quan chức năng Trung ương và địa phương.

Ba là: Ngoài công tác chuyên môn, bản thân tôi sẽ luôn dành thời gian để nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước, bảo đảm hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu đại diện cho nhân dân. Bản thân thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có động cơ phấn đấu trong sáng, chấp hành nghiêm nghị quyết của đảng các cấp, tôn trọng và bảo vệ hiến pháp, pháp luật; ra sức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để luôn xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân.

Bốn là: Tôi sẽ tích cực đề xuất, tham gia cùng cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy sức mạnh đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế hiện có gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng để phát triển nhanh, bền bững.

Năm là: Tôi sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh tiếp tục kiến nghị Quốc hội xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và quan tâm đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở ở nông thôn; chính sách với người có công; người cao tuổi, cán bộ hưu trí; chính sách đãi ngộ cho người lao động; chính sách đặc thù cho vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; chính sách giải quyết đất ở, nhà ở, đất sản xuất và được tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất thấp cho các đối tượng nghèo, người có thu nhập thấp, đồng bào vùng cao.

Sáu là: Bản thân tôi là cán bộ trong quân đội, thực hiện công tác quân sự, quốc phòng và biên phòng, tôi sẽ tham gia đề xuất với Quốc hội, Nhà nước về những chủ trương, chính sách nhằm xây dựng quân đội nói chung và BĐBP nói riêng vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức trách, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BĐBP; nhất là tham mưu, tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở khu vực biên giới, giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, các chương trình, mô hình BĐBP đang trực tiếp và tham mưu, phối hợp các ngành thực hiện ở khu vực biên giới.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Họp Ban chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

BHG - Chiều 29.4, Ban chỉ đạo (BCĐ) bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức họp, đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử và triển khai các nhiệm vụ theo lịch trình. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy...

29/04/2021
Công bố danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

BHG - Ngày 28.4.2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBBC, công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tại tỉnh Hà Giang và Nghị quyết số 63/NQ-UBBC, ngày 27.4.2021, về việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn Quyết định số 65, Nghị quyết số 63 của UBBC tỉnh và danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

29/04/2021
Họp trực tuyến Ban bầu cử ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 2

BHG - Sáng 29.4, tại trụ sở UBND tỉnh, Ban bầu cử ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh (Ban bầu cử số 2) tổ chức họp trực tuyến đến điểm cầu các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Ban bầu cử số 2 từ khi thành lập đến nay.

29/04/2021
Sẽ làm hết sức mình để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội.

11/05/2021