Hà Giang

Phát huy hết năng lực, trí tuệ của bản thân, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu

21:47, 11/05/2021

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, bà Đặng Thị Mừng, Chi ủy viên; Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; Phó Chủ tịch Công đoàn khối Đảng:

Bà Đặng Thị Mừng, Chi ủy viên; Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; Phó Chủ tịch  Công đoàn khối Đảng:
Bà Đặng Thị Mừng, Chi ủy viên; Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang; Phó Chủ tịch Công đoàn khối Đảng:

Nếu được cử tri tin tưởng, tín nhiệm bầu tôi làm ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đơn vị tỉnh Hà Giang, tôi xin hứa:

Một là: Sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy hết năng lực, trí tuệ của bản thân, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu trong việc tham gia lập hiến, lập pháp, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, có chất lượng, bám sát yêu cầu thực tiễn, có tính khả thi cao, tạo khuôn khổ pháp lý đầy đủ cho các hoạt động của đất nước, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mong mỏi của cử tri cả nước; tham gia thảo luận, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; chú trọng nghiên cứu, mạnh dạn đề xuất các chính sách nhằm góp phần giảm nghèo, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Hai là: Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri tại đơn vị bầu cử; dành thời gian tham dự đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri theo quy định; luôn gần gũi, sâu sát cơ sở; biết lắng nghe, tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; thực sự là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội, đồng thời tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với cử tri và nhân dân. Đặc biệt mong muốn giới thiệu, quảng bá sản phẩm chè Shan tuyết, cam sành, nông sản sạch Hà Giang; nét đặc sắc truyền thống văn hóa, mảnh đất, con người Hà Giang với cả nước và bạn bè Quốc tế.

Ba là: Tích cực tham gia các hoạt động giám sát; kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm.

Bốn là: Là nữ đại biểu, đại diện cho tiếng nói của đông đảo các tầng lớp phụ nữ Hà Giang, tôi đặc biệt quan tâm nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào việc xây dựng chính sách về gia đình, bình đẳng giới, nhằm góp phần loại trừ nạn bạo hành trong gia đình; tích cực tuyên truyền phòng, chống nạn buôn bán phụ nữ qua biên giới.

Năm là: Là đại biểu dân tộc Dao – dân tộc thiểu số, tôi sẽ nỗ lực, trách nhiệm trong việc đại diện cho tiếng nói, quyền lợi của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và cử tri nói chung.

Sáu là: Để xứng đáng với sự tin tưởng của cử tri và nhân dân, bản thân tôi luôn phải nỗ lực phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thiện bản thân, thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

[links()]


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm các chính sách thực hiện bình đẳng giới

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, bà Lý Thị Lan, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang:

11/05/2021
Tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách góp phần xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. 

11/05/2021
Sẽ làm hết sức mình để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội.

11/05/2021
Đem hết trí tuệ, tâm huyết hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin của cử tri

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, bà Dương Ánh Phượng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang:

11/05/2021