Hà Giang

Là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm các chính sách thực hiện bình đẳng giới

21:42, 11/05/2021

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, bà Lý Thị Lan, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang:

Bà Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang:
Bà Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang:

Được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026, tôi nhận thức đây không chỉ là vinh dự của cá nhân mà còn là trách nhiệm lớn lao trước Đảng và toàn thể nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

Qua nghiên cứu, tìm hiểu về vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội và người ĐBQH, tôi tin tưởng rằng, nếu được bầu là ĐBQH khóa XV, tôi sẽ cùng với các ĐBQH khác đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri tỉnh Hà Giang và cả nước tham gia đóng góp với Quốc hội trong các hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Tôi sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị và đem hết trí tuệ, năng lực, tâm huyết của mình phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để xứng đáng với sự tín nhiệm của cử tri. Để thực hiện được điều đó, tôi dự kiến chương trình hành động như sau:

Thứ nhất: Làm thật tốt vai trò, trách nhiệm của người ĐBQH và làm cầu nối giữa cử tri tỉnh Hà Giang với Quốc hội. Đặc biệt là phản ánh nguyện vọng của cử tri tỉnh Hà Giang như: Chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, miền núi, giải quyết vấn đề nước sinh hoạt, tạo sinh kế, phát triển nông nghiệp hàng hóa để nâng cao thu nhập cho nhân dân, phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc.

Thứ hai: Tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến đề xuất với Quốc hội các cơ chế, chính sách, giải pháp có hiệu quả để thực hiện thành công Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 tại tỉnh Hà Giang.

Thứ ba: Tham gia giám sát tại cơ sở thôn/xã/huyện để nắm bắt tình hình thực tế, phát hiện những vấn đề bất cập trong quá trình thực thi chính sách để phản ánh trực tiếp ý kiến của cử tri với các cơ quan liên quan và Quốc hội trong quá trình xây dựng và sửa đổi chính sách. Đặc biệt các nội dung về đảm bảo quốc phòng – an ninh khu vực biên giới, chất lượng giáo dục, y tế, môi trường, thông tin và đặc biệt là vấn đề thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo nhằm xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư: Là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm đến các chính sách thực hiện bình đẳng giới như: Phụ nữ được tiếp cận, thụ hưởng bình đẳng các nguồn lực xã hội và cơ hội được học tập và phát triển. Phụ nữ, đặc biệt là trẻ em gái dân tộc thuộc nhóm người nghèo được bảo vệ và chăm sóc toàn diện.

Thứ năm: Đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế, quan hệ đối ngoại với các đối tác nước ngoài; xây dựng và quảng bá vị thế, hình ảnh của Hà Giang; đẩy mạnh công tác đối ngoại nhân dân, nhân rộng mô hình kết nghĩa huyện, xã, thôn biên giới với các địa phương biên giới Trung Quốc nhằm xây dựng biên giới hữu nghị, hòa bình, ổn định và phát triển. 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Họp Ban chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

BHG - Chiều 29.4, Ban chỉ đạo (BCĐ) bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức họp, đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử và triển khai các nhiệm vụ theo lịch trình. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy...

29/04/2021
Công bố danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

BHG - Ngày 28.4.2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBBC, công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tại tỉnh Hà Giang và Nghị quyết số 63/NQ-UBBC, ngày 27.4.2021, về việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn Quyết định số 65, Nghị quyết số 63 của UBBC tỉnh và danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

29/04/2021
Tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách góp phần xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. 

11/05/2021
Sẽ làm hết sức mình để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang

BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội.

11/05/2021