Mèo Vạc coi tuyên truyền bầu cử là nhiệm vụ hàng đầu

Chủ Nhật, 25/04/2021, 14:18 (GMT+7)

BHG - Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ, sâu rộng trong nhân dân, cả hệ thống chính trị huyện Mèo Vạc vào cuộc tuyên truyền để động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác tham gia cuộc bầu cử với khí thế của ngày hội lớn, lựa chọn các đại biểu có đủ phẩm chất và năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Lãnh đạo HĐND huyện thông tin về cuộc bầu cử tới cán bộ, người dân xã Xín Cái. 						Ảnh: KIM TIẾN
Lãnh đạo HĐND huyện thông tin về cuộc bầu cử tới cán bộ, người dân xã Xín Cái. Ảnh: KIM TIẾN

Với mục tiêu tổ chức cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thể hiện không khí là ngày hội của toàn dân, huyện Mèo Vạc đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về Quốc hội và HĐND, về quyền lợi, nghĩa vụ của công dân; tạo chuyển biến về tư tưởng, thái độ và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Làm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp; làm cho mọi cử tri nắm vững nội dung chủ yếu của Luật bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, nhất là những nội dung về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu để lựa chọn, bầu người có đủ phẩm chất, năng lực.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết: Xác định tuyên truyền là nhiệm vụ hàng đầu, huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn; các cấp, ngành tập trung tuyên truyền, giới thiệu các văn bản chỉ đạo của T.Ư, tỉnh về công tác bầu cử; phổ biến đến lãnh đạo, công chức, viên chức các cơ quan, ban, ngành và cán bộ chủ chốt các xã, thị trấn về Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; Luật Chính quyền địa phương. Ban Tuyên giáo Huyện ủy làm tốt công tác định hướng tuyên truyền; Trung tâm Văn hóa - thể thao và Du lịch huyện đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị cuộc bầu cử. Các xã, thị trấn tuyên truyền tới các thôn, tổ dân phố thông qua các buổi họp chợ, họp thôn, qua các trạm truyền thanh không dây; tuyên truyền trực quan như pa nô, khẩu hiệu; tuyên truyền qua loa kéo, sân khấu hóa với hai thứ tiếng (tiếng Việt và tiếng Mông)...

Đến nay, các xã, thị trấn tuyên truyền về công tác bầu cử thông qua các buổi họp thôn, tổ dân phố được trên 220 buổi; tuyên truyền trên trạm truyền thanh cơ sở, chợ phiên và hệ thống loa kéo được gần 200 buổi, với gần 50 nghìn lượt người nghe. Đồng thời, thay mới các pa nô tuyên truyền khổ lớn trên địa bàn các xã, thị trấn; thay mới các pa nô cột điện tại các trục đường trung tâm huyện; tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn treo băng zôn tuyên truyền bầu cử; treo cờ dây, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các trục đường. Huyện xây dựng nhiều tin, bài, ảnh, phóng sự tuyên truyền về cuộc bầu cử, đăng tải trên Báo Hà Giang, Đài PT-TH tỉnh, trang thông tin điện tử huyện, trang thông tin điện tử các xã, thị trấn; mở 2 chuyên mục hỏi, đáp về công tác bầu cử phát trên hệ thống loa phát thanh của huyện. 

Đồng chí Nguyễn Văn Vàng, Chủ tịch UBND xã Sủng Máng chia sẻ: Nhằm nâng cao chất lượng đại biểu, phát huy vai trò người đại biểu nhân dân trong việc quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và ở địa phương; tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND; bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân thông qua hình thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp để nhân dân tham gia xây dựng và giám sát hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp; xã tích cực tuyên truyền, vận động cử tri, cán bộ, công chức, viên chức đi bầu cử đông đủ khi diễn ra cuộc bầu cử. Mặt khác, xã giải quyết các yêu cầu cần thiết để cuộc bầu cử diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng luật, đạt kết quả cao nhất…

Bằng việc tập trung triển khai công tác chuẩn bị, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cử tri và đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử của các thế lực thù địch đang giúp Mèo Vạc hướng đến cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm.

 KIM TIẾN

.