Thành lập hai Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Thứ Ba, 16/03/2021, 12:24 (GMT+7)

BHG - Ngày 11.3.2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đã ban hành các Quyết định thành lập Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 2 đơn vị bầu cử trong tỉnh.

Sau đây, Báo Hà Giang điện tử xin giới thiệu các quyết định thành lập các ban bầu cử:

I – Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Hà Giang, (Theo Quyết định số 455 của Chủ tịch UBND tỉnh), gồm các ông, bà:

1. Bà Chúng Thị Chiên, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban bầu cử tỉnh - Trưởng ban.

2. Ông Trần Mạnh Lợi, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, ủy viên ủy ban bầu cử tỉnh - Phó Trưởng ban.

3. Ông Sùng Minh Sính, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, ủy viên ủy ban bầu cử tỉnh - ủy viên.

4. Ông Lại Tiến Giang, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thành viên Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, ủy viên ủy ban bầu cử tỉnh - ủy viên.

5. Ông Đỗ Văn Hùng, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Thư ký Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh - ủy viên, thư ký;

6. Ông Ly Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đồng Văn - ủy viên.

7. Ông Phàn Quẩy Vảng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Mèo Vạc - ủy viên.

8. Ông Nguyễn Văn Khu, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Yên Minh - ủy viên.

9. Ông Lò Sỉ Chảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quản Bạ - ủy viên.

10. Ông Lê Mạnh Cường, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bắc Mê - ủy viên.

11. Bà Nguyễn Thị Phương Lan, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Giang - ủy viên.

II – Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, đơn vị bầu cử số 2, tỉnh Hà Giang (Theo Quyết định số 456 của Chủ tịch UBND tỉnh), gồm các ông, bà:

1- Ông Hoàng Gia Long, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực ủy ban nhân dân tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch ủy ban bầu cử tỉnh - Trưởng ban.

2. Ông Trần Quang Minh, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, ủy viên ủy ban bầu cử tỉnh - Phó Trưởng ban.

3. Ông Phan Huy Ngọc, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, ủy viên ủy ban bầu cử tỉnh - Uỷ viên.

4. Ông Hầu Minh Lợi, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang, Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh - ủy viên;

5. Ông Lương Văn Đoàn, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Úy ban nhân dân tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, ủy viên ủy ban bầu cử tỉnh - ủy viên.

6. Ông Phạm Văn Tú, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh - ủy viên, thư ký.

7. Ông Hạng Kháy Vần, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Xín Mần - ủy viên.

8. Bà Mai Thị Hạnh, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vị Xuyên - ủy viên.

9. Ông Nguyễn Công Viên, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bắc Quang - ủy viên.

10. Ông Kim Văn Phúc, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Quang Bình - ủy viên.

11. Ông Trần Quang Bằng, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Hoàng Su Phì - ủy viên.

.