Hướng dẫn hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND của người tự ứng cử

Thứ Ba, 16/03/2021, 12:26 (GMT+7)

BHG - Ngày 8.3, thực hiện theo Điều 35, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Tiểu ban Nhân sự Hội đồng bầu cử Quốc gia có văn bản số 136/HĐBCQG-NS hướng dẫn về hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND của người tự ứng cử. Để xem chi tiết nội dung văn bản, mời bạn đọc nhấn vào đường link dưới đây.

>> Văn bản 136/HĐBCQG-NS ngày 8.3.2021

 

.