Ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ Tư, 03/03/2021, 16:58 (GMT+7)

BHG - Ngày 2.3, Ủy ban Bầu cử tỉnh ra nghị quyết số 25/NQ-UBBC về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử. Để xem chi tiết nội dung Nghị quyết số 25, mời bạn đọc nhấn vào đường link dưới đây.

>> Nghị quyết 25/NQ-UBBC ngày 2.3.2021

 

.