Vinh dự và trách nhiệm
Vinh dự và trách nhiệm
.
15:56 | 13/05/2021

BHG - Ai cũng biết không phải công dân nào cũng có thể được lựa chọn làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, chỉ những người tiêu biểu có trình độ nhận thức và có khả năng thực hiện nhiệm vụ do nhân dân giao phó, lại phải có khả năng ăn nói thì mới được các tổ chức tín nhiệm, giới thiệu, hiệp thương (lựa chọn) làm ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND...

.
.
.
 • Niềm mong chờ của người dân cực Bắc Niềm mong chờ của người dân cực Bắc
  22:05 | 13/05/2021
  BHG - Ngày bầu cử sắp tới gần, các cử tri từ vùng thấp cho tới vùng Cao nguyên đá của tỉnh đang mong chờ đến ngày 23.5 được cầm lá phiếu bầu chọn ra những người uy tín, xứng đáng nhất, để gửi gắm niềm tin vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.
  .
 • Phát huy hết năng lực, phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân tỉnh nhà Phát huy hết năng lực, phản ánh trung thực, kịp thời với Quốc hội những tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân tỉnh nhà
  18:59 | 10/05/2021

  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội...

  .
 • Tích cực kiến nghị những giải pháp, chính sách để phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi Tích cực kiến nghị những giải pháp, chính sách để phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
  19:05 | 10/05/2021

  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, bà Phạm Thúy Chinh,

  .
 • Thực hiện tốt vai trò người đại biểu, là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội Thực hiện tốt vai trò người đại biểu, là cầu nối giữa cử tri với Quốc hội
  19:10 | 10/05/2021

  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, bà Vương Thị Hương, chuyên viên Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang:

  .
 • Sẽ làm tốt nhiệm vụ người ĐBQH, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích của nhân dân Sẽ làm tốt nhiệm vụ người ĐBQH, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, lợi ích của nhân dân
  19:13 | 10/05/2021

  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, ông Nguyễn Hồng Tâm, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

  .
 • Cố gắng hết mình để đóng góp, xây dựng quê hương Hà Giang Cố gắng hết mình để đóng góp, xây dựng quê hương Hà Giang
  19:15 | 10/05/2021

  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, bà Phù Thị Thiên, Phó trưởng Phòng dân tộc huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang:

  .
 • Sẽ làm hết sức mình để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Sẽ làm hết sức mình để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang
  21:33 | 11/05/2021

  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội.

  .
 • Tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách góp phần xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện Tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách góp phần xây dựng quân đội vững mạnh toàn diện
  21:38 | 11/05/2021

  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội.

  .
 • Là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm các chính sách thực hiện bình đẳng giới Là ứng cử viên nữ, tôi đặc biệt quan tâm các chính sách thực hiện bình đẳng giới
  21:42 | 11/05/2021

  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, bà Lý Thị Lan, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang:

  .
 • Đem hết trí tuệ, tâm huyết hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin của cử tri Đem hết trí tuệ, tâm huyết hoàn thành nhiệm vụ được giao, xứng đáng với lòng tin của cử tri
  21:45 | 11/05/2021

  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội. Báo Hà Giang đăng giới thiệu về Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XV, bà Dương Ánh Phượng, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang:

  .
 • Phát huy hết năng lực, trí tuệ của bản thân, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu Phát huy hết năng lực, trí tuệ của bản thân, nêu cao tinh thần, trách nhiệm của người đại biểu
  21:47 | 11/05/2021

  BHG - Căn cứ Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND năm 2015, để thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; đồng thời để cử tri và Nhân dân nghiên cứu, xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân tham gia vào Quốc hội.

  .
 • Để người khuyết tật tự tay bỏ lá phiếu bầu cử Để người khuyết tật tự tay bỏ lá phiếu bầu cử
  18:20 | 09/05/2021

  BHG - Trong 540.803 cử tri bầu Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh; 540.166 cử tri bầu đại biểu HĐND cấp huyện và 534.533 cử tri bầu đại biểu HĐND cấp xã thì có 3.860 cử tri là hội viên người khuyết tật, những người đặc biệt nhất của xã hội và được quyền bình đẳng như công dân lành lặn. Bằng nhiều hình thức khác nhau, cử tri là những người khuyết tật sẽ hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày 23.5.

  .
 • Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng cho bầu cử Bộ CHQS tỉnh sẵn sàng cho bầu cử
  16:47 | 09/05/2021

  BHG - Hòa trong khí thế cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong thời gian này cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh tích cực lãnh, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh xây dựng kế hoạch, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc trên địa bàn nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thành công cuộc Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

  .
 • Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ bầu cử Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ bầu cử
  11:53 | 07/05/2021

  BHG - Sáng 7.5, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có các thành viên UBBC tỉnh, điểm cầu các huyện, thành phố và 193 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

  .
 • Muôn trái tim hướng về Ngày hội lớn Muôn trái tim hướng về Ngày hội lớn
  10:06 | 07/05/2021
  BHG - Ngày Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Hội đồng Bầu cử (HĐBC) Quốc gia ấn định vào ngày Chủ nhật 23.5.2021. Đây sẽ là ngày hội lớn của cử tri và nhân dân cả nước, là sự kiện chính trị quan trọng để lựa chọn, bầu ra
  .
 • Đẩy mạnh tuyên truyền cho những người lần đầu đi bầu cử Đẩy mạnh tuyên truyền cho những người lần đầu đi bầu cử
  10:42 | 06/05/2021

  BHG - Vinh dự, tự hào khi lần đầu được thể hiện quyền công dân, những người đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND các cấp theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Nhằm giúp các cử tri mới nắm rõ được quyền và nghĩa vụ của mình, thời gian qua các địa phương đã tích cực tuyên truyền và vận động những người đủ 18 tuổi đi bầu cử với nhiều hình thức phong phú.

  .
 • Có thế vận động bầu cử trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19 Có thế vận động bầu cử trực tuyến để phòng, chống dịch Covid-19
  10:35 | 06/05/2021

  Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam yêu cầu các địa phương tổ chức việc vận động bầu cử phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch COVID.

  .
 • Hà Giang đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử Hà Giang đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử
  15:24 | 05/05/2021

  Ngành Y tế Hà Giang theo dõi sát tình hình diễn biến dịch COVID-19 và tham mưu kịp thời công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử.

  .
 • Thành phố Hà Giang sẵn sàng cho cuộc bầu cử Thành phố Hà Giang sẵn sàng cho cuộc bầu cử
  14:22 | 05/05/2021
  BHG - Xác định cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 (Cuộc bầu cử) diễn ra vào ngày 23.5 tới đây là sự kiện chính trị quan trọng và là ngày hội lớn của toàn dân, vì thế cả hệ thống chính trị thành phố Hà Giang đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho sự kiện quan trọng này.
  .
 • Đồng Văn sẵn sàng cho ngày hội lớn Đồng Văn sẵn sàng cho ngày hội lớn
  10:39 | 05/05/2021

  BHG - Những ngày này, trên địa đầu Tổ quốc, Hội đồng Bầu cử các cấp huyện Đồng Văn đã và đang tích cực thực hiện những phần việc quan trọng để chuẩn bị tốt nhất cho ngày hội bầu cử toàn dân. Trong đó, bám sát Luật Bầu cử, các văn bản chỉ đạo của T.Ư và tỉnh, Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử huyện Đồng Văn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền; làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự và cơ sở vật chất cho công tác bầu cử

  .
 • Đại biểu của dân ghi nhớ lời Bác Hồ phải "Xứng đáng với đồng bào" Đại biểu của dân ghi nhớ lời Bác Hồ phải
  17:21 | 03/05/2021

  BHG - Ngày 23.5.2021 cử tri cả nước sẽ hân hoan đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là ngày hội lớn của dân tộc, ngày toàn dân thực thi quyền dân chủ để bầu ra những người đại diện cho mình vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, của từng địa phương.

  .
 • Yên Minh đa dạng hình thức tuyên truyền bầu cử Yên Minh đa dạng hình thức tuyên truyền bầu cử
  16:14 | 01/05/2021

  BHG - Là huyện biên giới có địa bàn rộng, còn một số vùng khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. Do đó, để đảm bảo tính dân chủ và thành công cho cuộc bầu cử (BC) đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, huyện Yên Minh đang tập trung tuyên truyền tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

  .
 • Họp Ban chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Họp Ban chỉ đạo bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  18:22 | 29/04/2021

  BHG - Chiều 29.4, Ban chỉ đạo (BCĐ) bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức họp, đánh giá tình hình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử và triển khai các nhiệm vụ theo lịch trình. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy...

  .
 • Họp trực tuyến Ban bầu cử ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 Họp trực tuyến Ban bầu cử ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 2
  11:48 | 29/04/2021

  BHG - Sáng 29.4, tại trụ sở UBND tỉnh, Ban bầu cử ĐBQH khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh (Ban bầu cử số 2) tổ chức họp trực tuyến đến điểm cầu các huyện: Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần nhằm đánh giá kết quả hoạt động của Ban bầu cử số 2 từ khi thành lập đến nay.

  .
 • Công bố danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Công bố danh sách chính thức người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
  15:54 | 29/04/2021

  BHG - Ngày 28.4.2021, Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBBC, công bố danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo từng đơn vị bầu cử tại tỉnh Hà Giang và Nghị quyết số 63/NQ-UBBC, ngày 27.4.2021, về việc công bố danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn Quyết định số 65, Nghị quyết số 63 của UBBC tỉnh và danh sách những người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.

  .
 • Quyền dân chủ cao nhất Quyền dân chủ cao nhất
  16:23 | 28/04/2021

  BHG - Ngày 23.5 tới đây là ngày cử tri cả nước thực hiện quyền dân chủ lựa chọn người đủ đức, đủ tài bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước và các địa phương là Quốc hội và HĐND các cấp. Đây là quyền dân chủ cao nhất của cử tri cả nước.

  .
 • Bắc Mê tập trung tuyên truyền, cổ động bầu cử Bắc Mê tập trung tuyên truyền, cổ động bầu cử
  16:28 | 28/04/2021

  BHG - Còn gần tháng nữa là đến ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; huyện Bắc Mê đang thực hiện các bước chuẩn bị bầu cử với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Căn cứ vào hướng dẫn của tỉnh, Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Bắc Mê đã giao tiểu ban tuyên truyền xây dựng kế hoạch sát với thực tế...

  .
 • Phiên họp thứ ba Ủy ban bầu cử tỉnh Phiên họp thứ ba Ủy ban bầu cử tỉnh
  18:58 | 27/04/2021

  BHG - Chiều 27.4, Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức Phiên họp thứ ba nhằm đánh giá tiến độ triển khai công tác bầu cử, thông qua danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh theo đơn vị bầu cử và triển khai các nhiệm vụ bầu cử tiếp theo. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBBC tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBBC tỉnh; Ủy viên UBBC tỉnh.

  .
 • Bồi dưỡng kỹ năng vận động bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Bồi dưỡng kỹ năng vận động bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  11:18 | 27/04/2021

  BHG - Sáng 27.4, HĐND tỉnh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng dân cử (Ban Công tác đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kỹ năng vận động bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Pha, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh; các ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

  .
 • Bộ CHQS tỉnh tích cực chuẩn bị công tác bầu cử Bộ CHQS tỉnh tích cực chuẩn bị công tác bầu cử
  16:18 | 26/04/2021

  BHG - Những ngày này, cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy Quân khu 2 và của BTV Tỉnh ủy với mục tiêu để ngày Bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

  .
 • Mèo Vạc coi tuyên truyền bầu cử là nhiệm vụ hàng đầu Mèo Vạc coi tuyên truyền bầu cử là nhiệm vụ hàng đầu
  14:18 | 25/04/2021

  BHG - Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 là cuộc vận động chính trị và sinh hoạt dân chủ, sâu rộng trong nhân dân, cả hệ thống chính trị huyện Mèo Vạc vào cuộc tuyên truyền để động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, tự giác tham gia cuộc bầu cử với khí thế của ngày hội lớn, lựa chọn các đại biểu có đủ phẩm chất và năng lực, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

  .
 • Bình yên vùng biên Thanh Đức Bình yên vùng biên Thanh Đức
  10:22 | 23/04/2021

  BHG - Mặc dù đời sống còn nhiều khó khăn, song người dân xã biên giới Thanh Đức (Vị Xuyên) luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN tại địa phương.

  .
 • Quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
  07:38 | 18/11/2020

  Tại phiên bế mạc diễn ra vào chiều 17/11, với 96,47% đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về ngày bầu cử toàn quốc đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

  .
 • Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia họp phiên thứ nhất
  16:45 | 06/01/2021

  Sáng 6/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tham dự Phiên họp thứ nhất của Tiểu ban Nhân sự, Hội đồng Bầu cử quốc gia.

  .
 • Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Chỉ thị về tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  19:21 | 20/01/2021

  BHG - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã được Quốc hội thông qua. Theo đó, ngày bầu cử sẽ được tiến hành vào Chủ nhật, ngày 23.5.2021.

  .
 • Hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Hội nghị triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  10:53 | 21/01/2021

  BHG - Sáng 21.1, Hội đồng Bầu cử quốc gia triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trực tuyến tới 63 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu T.Ư có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam...

  .
 • Hoàn thành việc thành lập Ủy ban bầu cử các cấp chậm nhất đến ngày 7.2 Hoàn thành việc thành lập Ủy ban bầu cử các cấp chậm nhất đến ngày 7.2
  14:12 | 21/01/2021

  BHG - Theo Kế hoạch số 42 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 23.5.2021.

  .
 • Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
  14:31 | 22/01/2021

  BHG - Sáng 22.1, Ban chỉ đạo công tác bầu cử của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nhằm tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam...

  .
 • Triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp Triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp
  11:46 | 27/01/2021

  BHG - Sáng 27.1, tại trụ sở UBND tỉnh, Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, Thường trực UBND các huyện, thành phố.

  .
 • Các địa phương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp Các địa phương triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp
  11:13 | 29/01/2021

  BHG - * Sáng 29.1, Ủy ban bầu cử (UBBC) huyện Đồng Văn tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thịnh, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy- Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) bầu cử huyện; các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện; các thành viên UBBC của huyện.

  .
 • Họp Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử ĐBQH - HĐND các cấp Họp Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền, vận động bầu cử ĐBQH - HĐND các cấp
  11:19 | 29/01/2021

  BHG - Ngày 29.1, Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền và vận động bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức họp nhằm phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp. Dự buổi họp có lãnh đạo một số sở, ngành là thành viên Tiểu ban.

  .
 • Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp cho cán bộ MTTQ Yên Minh và Quản Bạ Tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp cho cán bộ MTTQ Yên Minh và Quản Bạ
  12:44 | 30/01/2021

  BHG - Sáng 29.1, tại huyện Yên Minh, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ huyện Yên Minh tổ chức hội nghị tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 cho các đồng chí chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Minh và Quản Bạ.

  .
 • Mèo Vạc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Mèo Vạc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp
  18:15 | 30/01/2021

  BHG - Sáng 30.1, Ủy ban bầu cử huyện Mèo Vạc tổ chức triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

  .
 • Họp BCĐ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Họp BCĐ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  10:47 | 04/02/2021

  BHG - Sáng 4.2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của tỉnh tổ chức cuộc họp nghe báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tình hình, tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp. Tham dự có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ngành thành viên BCĐ.

  .
 • Họp Tiểu ban Hậu cần phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Họp Tiểu ban Hậu cần phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026
  12:33 | 19/02/2021

  BHG - Sáng 19.2, Tiểu ban Hậu cần phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 họp cho ý kiến vào dự thảo kế hoạch phục vụ cuộc bầu cử. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp.

  .
 • Dự kiến số đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu; thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử; nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND Dự kiến số đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu; thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử; nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND
  10:09 | 24/02/2021

  BHG - Ngày 19.2.2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang ban hành Công văn số 16/UBBC-TGV V/v dự kiến số đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu HĐND được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử, xác định khu vực bỏ phiếu; thành lập Ban bầu cử, Tổ bầu cử; nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND, nội dung như sau:

  .
 • Hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải kịp thời, hiệu quả Hoạt động kiểm tra, giám sát bầu cử phải kịp thời, hiệu quả
  10:08 | 24/02/2021

  Trong quá trình kiểm tra, giám sát, MTTQ các cấp cần thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, bám sát các văn bản hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và cơ quan, tổ chức liên quan.

  .
 • Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND
  07:36 | 25/02/2021

  Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015. Để bạn đọc có thể nắm được chi tiết các nội dung của Luật, thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2025, Báo Hà Giang điện tử đăng tải toàn văn của Luật.

  .
.
.
.
.
.