Hà Giang có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với số đại biểu được bầu là 6
Hà Giang có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với số đại biểu được bầu là 6
.
10:38 | 05/03/2021

BHG - Ngày 4.3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số 64 quy định về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội ở mỗi đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo đó, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước là 184.

.
.
.
.
.
.
.
.