Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực hội nhập quốc tế

Thứ Năm, 03/01/2019, 09:15 (GMT+7)

BHG - Bên cạnh đẩy mạnh hội nhập quốc tế, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quyết định sự thành công của công tác đối ngoại. Thời gian qua, tỉnh ta đã từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) các sở, ban, ngành; từ đó hoàn thiện và chuẩn hóa lực lượng này theo kế hoạch phát triển nguồn nhân lực phục vụ quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh.

Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng Đàm phán đối ngoại và chủ trì hội nghị, hội thảo quốc tế.
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng Đàm phán đối ngoại và chủ trì hội nghị, hội thảo quốc tế.

Triển khai Kế hoạch số 220 của UBND tỉnh về Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức năng lực hội nhập quốc tế cho đội ngũ CBCCVC lãnh đạo quản lý và doanh nghiệp, giai đoạn 2016-2020; Giám đốc Trung tâm Thông tin, tư vấn và dịch vụ đối ngoại, Vương Thị Hiền, cho biết: “Điểm mới trong công tác bồi dưỡng nhân lực hội nhập quốc tế năm qua là khuyến khích các ngành, huyện tự lựa chọn đăng ký các chuyên đề cần bồi dưỡng cho tập thể và các CBCCVC lựa chọn đăng ký tham gia các lớp nâng cao hoặc bổ sung kiến thức, kỹ năng đối ngoại. Sở Ngoại vụ phối hợp với Học viện Ngoại giao, Viện Nghiên cứu đào tạo bồi dưỡng nhân lực, mời giảng viên giàu kinh nghiệm mở các lớp: Kỹ năng giao tiếp đối ngoại; Thuyết trình, phản biện; Phỏng vấn báo chí; Soạn thảo Thư tín ngoại giao; Xây dựng dự án và kỹ năng vận động tài trợ; Hướng dẫn thực hiện Quyết định 720/QĐ-TU về Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh; Đàm phán và phương pháp đàm phán đối ngoại; Tổ chức, điều hành hội nghị, hội thảo quốc tế; Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào; Hướng dẫn và thực hành lễ tân đối ngoại”.

Đến nay, đã tổ chức được 6 lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng đối ngoại với tổng số 588 học viên, gồm: 1 lớp Bồi dưỡng tiếng Nhật Bản; 3 lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ đối ngoại cho 288 người của huyện Xín Mần, Yên Minh và Vị Xuyên; 2 lớp Bồi dưỡng kỹ năng Đàm phán quốc tế, kỹ năng thuyết trình - phản biện tại thành phố Hà Giang với 267 học viên. Thông qua các khóa bồi dưỡng, CBCCVC được trang bị, cập nhật kiến thức ngoại ngữ, kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại… Công tác đào tạo, bồi dưỡng tuân theo lộ trình về nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ ở các ngạch và đối tượng khác nhau, nhằm đạt được mục tiêu hội nhập quốc tế.

Các lớp bồi dưỡng được đào tạo theo hướng chuyên sâu về kỹ năng đối ngoại cho cán bộ phụ trách và trực tiếp làm công tác đối ngoại, thường xuyên làm việc với các đối tác nước ngoài. Tham gia lớp đàm phán đối ngoại và chủ trì hội nghị, hội thảo quốc tế, ông Triệu Sơn An (Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì), chia sẻ: “Tham gia lớp bồi dưỡng tôi được các chuyên gia, giảng viên có kỹ năng, kiến thức chuyên sâu, kinh nghiệm thực tế phong phú truyền đạt nhiều nội dung hữu ích để áp dụng vào thực tế làm việc. Từ đó, đảm bảo yêu cầu chuyên môn trong quá trình tiếp xúc và làm việc liên quan đến yếu tố nước ngoài”.

Giải pháp tăng cường chất lượng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ đối ngoại cho CBCCVC trong thời gian tới, chị Vương Thị Hiền, cho biết thêm: Sở sẽ tham mưu mở lớp cập nhật kiến thức đối ngoại cho lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, lãnh đạo các huyện, thành phố và mở các lớp kỹ năng đối ngoại chuyên sâu. Xây dựng nội dung bồi dưỡng về kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới. Trong đó, quan tâm  cập nhật kiến thức về: Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh; Đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam; Đường lối đối ngoại của các nước trong khu vực ASEAN, khối EU, Trung Quốc, Mỹ...; Kinh tế và ngoại giao kinh tế; Văn hóa và giao lưu văn hóa quốc tế; công tác lễ tân ngoại giao; công tác vận động, quản lý viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Đổi mới và cải tiến phương thức, nội dung, chương trình các khóa bồi dưỡng theo hướng đa dạng hóa cách thức tổ chức lớp, tăng cường thực hành, đối thoại… phù hợp nhu cầu hoạt động đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế.

Bài, ảnh: Lê Hải

.